Výbor SDH

Schůze výboru sboru se konají každé první pondělí v měsíci ve sborové klubovně.

Jednání výboru jsou přístupná všem členům sboru.

Starosta SDH Josef Dusílek 494 665 106
Jednatel Marie Martinková
Velitel František Sozanský
Zástupce velitele Simon Krpata
Vzdělavatel Josef Netík
Vedoucí mládeže Michal Dusílek 606 561 071
Referentka žen Dana Francová
Referent prevence a výchovné činnosti Lukáš Krejčí
Strojník Jiří Tomáš
Hospodář Michal Dusílek
Kronikářka Marie Šubrtová
Člen výboru Adam Novotný
Člen výboru Leoš Ševc
Kontrolní a revizní rada Karel Přibyl
Jiří Andrš
Ivana Pokorná