Projekty Nadace ČEZ

Udělejme si v Bystrém čisto

V nastalé situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 využil sbor nabídky Nadace ČEZ na rychlou pomoc v podobě poskytnutí finančních prostředků na pořízení pomůcek na boj s koronavirovou nákazou.

Sbor podal žádost o finanční prostředky na pořízení desinfekčních prostředků, akumulátorových postřikovačů a přístroje na ozonovou desinfekci v sobotu 4. dubna a již druhý den obdržel vyjádření, že žádost byla úspěšná a sbor tak obdrží částku 26 000 korun.

Smlouva byla obratem podepsána a finanční prostředky obdrženy. Sbor tak mohl rychle pořídit první materiál, který byl v současné době na skladech.

 


Hasme více spolu, ne vedle sebe

Sbor dobrovolných hasičů podal v prosinci 2018 žádost o poskytnutí finančních prostředku z Nadace ČEZ na realizaci projektu “Hasme více spolu, ne vedle sebe”. Projekt byl vybrán k podpoře prostřednictvím aplikace “Pomáhej pohybem”. Od uživatelů této aplikace získal projekt dostatečný počet bodů.

Projekt tak byl podpořen z Nadace ČEZ částkou 32 500 korun.


Získané finanční prostředky byly použity na zakoupení pohárů pro nejúspěšnější družstva v pořádaném Poháru starosty SDH Mladých hasičů, který se uskutečnil za účasti 28 družstev v Bystrém. Z prostředků grantu byly rovněž pořízeny drobné ceny pro zúčastněná družstva.

Pro zajištění ozvučení pořádaných akcí pořídil sbor rovněž mobilní audiosoupravu včetně bezdrátových mikrofonů a ochranného krytu.

Velkou část prostředků použil sbor na zajištění podzimního soustředění družstev mladých hasičů, které se konalo v polovině měsíce září v areálu Horalka ve Sněžném. Kromě přípravy na ZPV bylo soustředění tentokrát věnováno nácviku první pomoci.

Díky podpoře Nadace ČEZ byla účast na soustředění umožněna i dětem, které by se jinak této společné akce zúčastnit nemohly.