Z akcí podpořených z prostředků MŠMT

2020

V roce 2019 podal sbor žádost o finanční podporu činnosti mládeže z dotačního titulu MŠMT “Můj klub”.

Projekt “Rozvíjení činnosti mladých hasičů SDH Bystré v oblasti požárního sportu” byl schválen a na základě rozhodnutí č. 502020_2B_1933 obdržel sbor částku ve výši 63 800 korun.

Z poskytnutých prostředků byly:

– uhrazeny nájmy tělocvičen v Novém Městě nad Metují a Dobřanech

– armádní stan Un Dome

– nosiče hadic pro požární útok CTIF

– střelecké vaky

– kladina pro štafetu 4×60 m

– pomůcky na ZPV

– sací koš, vodní příkop pro disciplínu požární útok CTIF

– startovné při soutěžích

– odměny pro vedoucí družstev mládeže

*

2019

V říjnu rok 2018 podal sbor žádost o finanční podporu činnosti mládeže z dotačního titulu MŠMT “Můj klub”.

Projekt “Rozvíjení činnosti mladých hasičů SDH Bystré v oblasti požárního sportu” byl schválen a na základě rozhodnutí č. SPORT-2-B-341/2019 obdržel sbor částku ve výši 88 000 korun.

Z poskytnutých prostředků byly:

– uhrazeny nájmy tělocvičen v Dobrušce, Novém Městě nad Metují a Dobřanech

– terče na požární útok a útok CTIF

– překážky na požární útok CTIF

– stopky

– překážky pro disciplíny hry Plamen

– startovné při soutěžích

– odměny pro vedoucí družstev mládeže