Dotační program MŠMT “Můj klub”

V říjnu rok 2018 podal sbor žádost o finanční podporu činnosti mládeže z dotačního titulu MŠMT “Můj klub”.

Projekt “Rozvíjení činnosti mladých hasičů SDH Bystré v oblasti požárního sportu” byl schválen a na základě rozhodnutí č. SPORT-2-B-341/2019 obdržel sbor částku ve výši 88 000 korun.