Covid – 19

Vážení rodiče mladých hasičů,

stejně jako život Vás všech ovlivňuje momentální situace ohledně onemocnění COVID-19 v ČR i běžný život družstev mladých hasičů v našem sboru.

Protože chceme dostatečně chránit zdraví našich závodníků i jejich vedoucích, zavádíme od 1.9. 2020 tato organizační opatření, která nám snad pomohou bez jakýchkoliv problémů absolvovat celý hasičský rok tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí:

  • Na počátku každé schůzky budou dětem desinfikovány ruce podobně jako ve škole.
  • Po skončení tréninku bude materiál, který děti používaly, desinfikován.
  • Užívání roušek se bude řídit nařízeními MZ.
  • Na každou soutěž od Vás budeme požadovat vyplněné prohlášení “o bezinfekčnosti” Vašeho dítěte. Prohlášení je možné stáhnout ve formátu Word a .pdf na hlavní stránce sboru. Po soutěži bude prohlášení po dobu 21 dnů archivováno a poté skartováno.  
  • V případě výskytu onemocnění ve Vaší rodině, karantény apod. Vás žádáme o neprodlené informování vedení kolektivu.
  • Pokud získá náš sbor informaci, že došlo k nákaze v jiných družstvech okresu, budete z naší strany informováni.   

Věříme, že i přes drobné komplikace celou situaci dobře zvládneme a budeme se moci radovat z pravidelné práce s nejmladší hasičskou generací.