Covid – 19

Vážení rodiče mladých hasičů,

I v letošním soutěžním ročníku nám pravděpodobně bude komplikovat život pandemie onemocnění Covid-19. Abychom mohli činnost mladých hasičů úspěšně realizovat, bude nutné respektovat tato opatření (stav k 15.9.2021) případně opatření další:

 • Kapacita pro vnitřní i venkovní akce je dostatečná a neměla by proto být důvodem k rušení naplánovaných akcí z kalendáře.
 • Počet osob na schůzkách je stanoven na 19. Při vyšším počtu je nutné vyžadovat test, případně jiný doklad o bezinfekčnosti zúčastněných osob starších 6 let. V současné době se nás ani toto opatření netýká.
 • Při dalších akcích (soustředění ve Sněžném) a pravděpodobně i soutěžích budeme nuceni požadovat od dětí doložení o splnění podmínek pro účast na volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Splnění podmínek je možné doložit následovně:
  • PCR test absolvovaný nejdříve 3 dní před akcí
  • Absolvování antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem nejdříve 1 den před akcí
  • Absolvování on-line antigenního testu provedeného za dozoru zdravotnického pracovníka nejdříve 1 den před akcí (nutné předložit doklad od zdravotníka)
  • Potvrzené prodělání onemocnění Covid – 19 v posledních 180 dnech před akcí (stačí elektronicky v mobilu)
  • 14 dnů od očkování druhou dávkou dvou dávkové vakcíny (stačí elektronicky v mobilu)
  • 14 dnů od očkování jedno dávkovou vakcínou (stačí elektronicky v mobilu)
 • Při schůzkách budou nadále k dispozici prostředky k desinfekci rukou.
 • Materiál používaný k tréninku, bude pravidelně desinfikován.
 • V případě, že dojde u dítěte nebo člena rodiny k výskytu onemocnění COVID-19 jsou rodiče povinni neprodleně informovat vedení kolektivu.   

Chápeme, že plnění výše uvedených podmínek pro Vás může být dost komplikované. Náš sbor se proto bude snažit zajistit jejich plnění co nejjednodušším způsobem. O případných změnách opatření Vás budeme neprodleně informovat.