Založen roku 1886

*

VV SDH BYSTRÉ rozhodl vzhledem k aktuálně nastalé situaci svolat Valnou hromadu členů sboru.

Valná hromada se bude konat

v sobotu 26.6.2021 od 9:30 v areálu “U Koupaliště” v Bystrém

Program VH:

 Zpráva o činnosti SDH Bystré za rok 2020

Volba starosty/starostky SDH Bystré

Doplnění výboru SDH o 1 člena

Na valné hromadě budou vybírány doposud neuhrazené členské příspěvky na rok 2021

Marie Martinková

Náměstkyně starosty SDH

*

Výsledek obrázku pro dobrovolní hasiči roku

Sbor se umístil na 2. místě v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018 v kategorii SDH – Východ Čech. Za toto své umístění získal finanční ocenění ve výši 55 000 korun.

*

Sbor dobrovolných hasičů obdržel finanční příspěvek od Nadace Agrofert ve výši 25 000 korun na pořízení elektrocentrály HERON.

Elektrocentrála benzínová HERON EGM 68 AVR-3E 8896120

*

© Michal Dusílek, SDH Bystré v Orlických horách