Ročník 1985 – 1986

Jméno Bydliště  
Josef Balcar Bystré  
Monika Balcarová Bystré  
Simona Balcarová Bystré  
Jan Bartoš Bystré  
Pavlína Bartošová Bystré  
Václav Drašnar Bystré  
Alena Drašnarová Bystré  
Michal Dusílek Bystré  
Šárka Dusílková Bystré  
Jan Franc Bystré  
Alena Komůrková Bystré  
Josef Mach Bystré  
Alena Machová Bystré  
Petra Netíková Bystré    
Josef Ševc Bystré    
Leoš Ševc Bystré    

 Setkání s „ Mladými ochránci přírody a hranic “

 Začátek naší činnosti v ročníku 85 / 86 jsme započali setkáními s oddíly „ Mladý ochránce hranic “ a „ Mladý ochránce přírody “ . Sešli jsme se v sobotu na bysterském koupališti asi ve tři hodiny odpoledne. Nejdříve jsme si opekli buřty, a přesto že jich bylo dost zmizeli v nás v okamžení. Potom jsme hostům předvedli útok a džberovky, oni nám zase přivezli ukázat morčata, hady, myši a křečky. Nakonec jsme společně stříleli. Odpoledne však nebylo nekonečné a tak jsme se museli rozloučit. A my jsme s radostí vyslechli, že se za rok opět sejdeme ve Sněžném.

 Vítání občánků

 V pondělí jsme se výjimečně sešli a bylo nám oznámeno, že je v neděli vítání občánků. Zde máme mít kulturní program. Paní Povolná nám rozdala básničky, které odpovídaly akci. Potom jsme se každý den scházeli, až jsme se básničky nadřeli nazpaměť. A v neděli za vítání občánků jsme je odříkali bez chyby.

 Výroční schůze

 Na výroční schůzi jsme měli připravený kulturní program na téma Požárníci. Vyslechli jsme, co jsme dělali minulý rok a výbor nás požárníky pochválil. Po první polovině schůze se nám dostalo občerstvení a to guláš, limonáda a trubička. Pan Dusílek promítal filmy o naší celoroční činnosti. A nakonec jsme byli donuceni jít domů, i když se nám moc nechtělo.

 Albrechtice

 Dne 26. 10. 1985 se náš oddíl zúčastnil branného závodu v Albrechticích. Vyběhli jsme úspěšně, avšak hned první disciplína a to střelba nám nešla. 5x jsme se netrefili a to přidalo na nervozitě, ale topografii jsme splnili na výbornou, nálada se zlepšila a tak jsme se s vervou pustili do běhu a dalších disciplín, které nám již nedělaly potíže. A zažili jsme jednu nepříjemnost, když už jsme dobíhali do cíle Pepík upadl, tak jsme ho popadli a vtáhli do cíle. Celkově jsme se umístili v okrese na druhém a v obvodě na prvním místě.

 VŘSR

 Těsně před 68. výročím jsme se scházeli do klubovny s knihami. Všechny knihy měly stejné téma – VŘSR. Paní povolná vybrala nejlepší články a každý z nás dostal 20 minut na to, aby si vypracoval z tohoto článku krátký referát. Potom jsme referáty postupně přednášeli. Nakonec jsme si upřesnili své vlastní poznatky. Z této schůzky jsme měli všichni velké ponaučení.

 Setkání s důchodci

 Paní Povolná nám rozdala básničky a oznámila nám, že v neděli mají setkání důchodci. V neděli jsme nejdříve přednesli básničky. A potom bývalý ředitel školy v Bystrém pan Dymák promítal diapozitivy z cesty po Sovětském svazu. Všem se program líbil.

 Beseda se členy LM z Adastu Dobruška

 Ve škole pořádala pionýrská skupina besedu se členy LM. Všichni členové našeho oddílu se zúčastnili. Na besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o vzniku a činnosti LM. A protože členové LM na naší besedě byli pracovníci ADASTu v Dobrušce byli obohaceni i o další vědomosti. Beseda se nám líbila.

 Vítání občánků

 Jako každoročně proběhlo v naší obci vítání nových občánků naší vesnice. Na tomto vítání jsme přednášeli básničky o dětech, rodině a životě. Myslím, že se naše vystoupení všem líbilo, protože ani jeden z malých občánků na nás nekřičel.

 Sběr starého papíru

 Rozhodli jsme se, že se sejdeme a objedeme vesnici a začneme sbírat papír. Leoš, Pepa a Alena vzali káry a vyjeli jsme. Sebraný papír jsme vozili k Drutce na rampu pod střechu odkud ho měl pan Andrš odvézt do sběrny. Za ohromné množství papíru jsme dostali 580 korun. Za tyto peníze si chceme koupit míč na fotbal a na vybíjenou.

 Podél Zlatého potoka

 Když jsme připravovali oheň míru, potřebovali jsme pneumatiky a tak ze staré zkušenosti jsme tuto akci spojili s výletem. A tak jsme ráno vzali káru a vyrazili jsme. Procházeli jsme údolím Zlatého potoka a sbírali, bohužel pneumatiky přímo v potoce. Když jsme je posbírali, měli jsme dobrý pocit, že jsme udělali něco pro přírodu a že jsme uskutečnili dobrý výlet.

 Čištění koupaliště

 V sobotu ráno jsme se sešli u požární zbrojnice odkud jsme odjeli Tatrou na koupaliště. Tam jsme si cvičně zkusili útok a pak začali s čištěním. Všechny dlaždice jsme projeli proudem vody a kartáčema na holi. Celé čištění jsme měli s pomocí velkých požárníků hotové za dopoledne, takže jsme se pořádně hladoví dostavili včas domů na oběd.

 Opočno

 Už ráno, když jsme nastupovali do autobusu, viděli jsme, že nebude pěkné počasí. Když jsme přijeli do Opočna nejdříve proběhla soutěž jednotlivců, kde jsme se umístili dobře. Potom jsme dostali pořadí disciplín. Nejdříve jsme šli na uzle, které dopadli celkem dobře. Potom na džberovky, kde jsme nedopadli moc slavně. A potom následovala štafeta požárních dvojic. No a nejobávanější disciplíny štafeta a útok, ale ty dopadli překvapivě. Nakonec jsme se umístili na 1. místě.

 Okresní kolo

 Pátek

Protože bylo nepříznivé počasí, přijelo nás do Rychnova jenom pět. Odběhli jsme si branný závod, u kterého se nám nepovedl granát. Ale i přesto jsme v branném závodě skončili druzí.

 Sobota

V sobotu jsme do Rychnova přijeli už všichni. Nejdříve běhali jednotlivci, kde se Honza umístil na 3. a Alena na 2. místě. Hned potom jsme nastoupili na požární dvojice, tam jsme byli druzí. Potom jsme šli na štafetu 4 x 60 , tam jsme zvítězili. Další disciplínou byli uzle, kde jsme skončili opět první. A zbývaly ještě dvě disciplíny útok a džberovky, ale i v těchto jsme zvítězili. Celkově jsme tedy byli první a myslím, že budeme poctivě reprezentovat náš okres.

 Nácvik na krajské kolo

 Celých čtrnáct dní každý den poctivě nejméně jednu a půl hodiny trénujeme. Věříme, že se nám soutěž vydaří lépe než v minulých letech. Ale letos máme dost slabé družstvo, takže se necháváme překvapit.

 A prázdniny jsou zase tu

 Skončily soutěže a než jsme se naděli jsou tu prázdniny. Zatím krásně svítí sluníčko a tak se chodíme koupat. Ve středu jsme se sešli a zopakovali jsme si kviz. Pak jsme se si povídali, jak prožíváme prázdniny a zahráli jsme si několik oblíbených her. Nakonec jsme se vesele rozešli.

 Kulaté výročí – 100 let od založení požárního sboru

 Prázdniny se chýlí ke konci a všichni se už těší na bysterskou pouť. Na pouť bylo stanoveno pořádání oslav 100 let založení požárního sboru. Náhodou v ten den bylo pěkně. Od časného rána pan Dusílek opékal prase, berana a krůty. Až se sliny sbíhaly. Od 10 hodin se už prodávali almanachy. Odpoledne mohli diváci porovnat jak fungují staré stříkačky a nová technika. Viděli jsme jaký by udělali požárníci zákrok, kdyby chytla DRUTKA. Také my jsme ukázali co umíme: štafetu, útok, džberovky. K večeru jsme to už nevydrželi a šli jsme na kolotoč a ke střelnici. Dokud byli peníze, točili jsme se na kolotoči a stříleli ve střelnici. Domů jsme šli až za tmy.