1984

Roční činnost organizace je zahajována přednáškou o požární prevenci v obci a kontrolou 70 objektů, 7 chat, 6 drobných provozoven a zemědělského závodu, při kterých členové odvedli 212 hodin. Dále se členové organizace účastnili požární asistence při autokrosu, dvou námětových cvičení pořádaných v obci a jednoho okrskového v Bačetíně. Z kulturních akcí se pořádá ples a dvě taneční zábavy, posezení občanů spojené s módní přehlídkou, organizuje se spolu s DV Jednoty zájezd do Prahy a mladí požárníci vystupují při setkání důchodců a vítání občánků.

Soutěž v požárním sportu byla uspořádána v naší obci 6. května. Předcházela jí úprava místního hřiště a přizpůsobení k pořádání soutěže.

Vše se podařilo dobře zajistit, avšak navečer před soutěží přišlo veliké krupobití. Nánosy z polí a z napadaných krup pokryly plochu hřiště. Ráno bylo třeba povrch uvést do stavu, aby se alespoň soutěž mohla uskutečnit. Proběhla za ztížených podmínek na rozbahněném terénu, ale ke spokojenosti všech družstev okrsku. Družstvo mužů obsadilo 3. místo, ale nejlepším časem v požárním útoku postoupilo do okresního kola a zde se umístilo na 7. místě. V září se družstvo ještě zúčastnilo soutěže O pohár Dobrušky.

Radost způsobili i mladí požárníci, kteří navázali na své tradice ve hře PLAMEN. Zúčastnili se obvodního a okresního kola v Českém Meziříčí a Rychnově nad Kněžnou s umístěním na prvním místě a krajského kola v Hradci Králové s umístěním na 5. místě.

V akcích NF bylo odpracováno 432 hodin a to hlavně na čištění koupaliště od nánosů bahna a naplavením po květnovém krupobití. Bez pomoci požárníků by nebylo možno tuto akci zvládnout.

Zemřel Antonín Práza, dlouholetý člen sboru.