1888

Tohoto roku byla též utvořena župa Dobrušská a bylo rozhodnuto, že první župní sjezd bude v Bystrém. Po tomto rozhodnutí sbor každodenně cvičil a připravoval se na slavnost. Konečně se přiblížil den sjezdu, 15. červenec. Na pozemku p. Antonína Andrše, t. č. obecního starosty byla zřízena „ umělá zahrada “ s obrubou ze smrčků a bříz. Od časného rána vyhrávala místní kapela, vedená kapelníkem p. Hartmanem. K deváté hodině se šlo naproti župě Dobrušské až do Kuchyněk. Tam byly přivítány sbory hasičů z Dobrušky, z Čes. Meziříčí, z Bohuslavic. Na župní sjezd přijel také sbor hasičů z Viserova v Pruském Slezsku a sbor ze Sedloňova. Hasiči z Olešnice poslali deputaci.

Citát: kniha I. , zápis roku 1888, autor neznám

„ Co ve vůkolních osadách sboru hasičských již bylo, všickni tento sjezd navštívili, a jiných lidů tolik, že o žádné pouti jich v Bystrém tolik nebylo. O druhé hodině započalo cvičení požárové místního sboru. Po cvičení se veškeré sbory a obecenstvo odebralo do zahrady výše uvedené kdež koncertovala hudba Bysterská.

Vstupné do zahrady vybíraly členové sboru p. Antonín Dyntar, Josef Čtvrtečka a Josef Černý, nával do zahrady obecenstva byl tak velký, že když byly talíře plné, tak obecní starosta je vysypal do kapsáře nepočítané a výběrčím dal šesták spropitného, a tak se to opakovalo několikráte, a když druhý den chtěla hudba výplatu nedostali nic, vlastně dostala 3 zl. 50 kr. . Tím byl sjezd první župy Dobrušské ze začátku tak skvělý, kukonci Bohužel tak smutný, ukončen. “

Konec citátu

V srpnu se jelo „ tryskem“ přes Rokol a Mezilesí k požáru, který vypukl v Sendraži u Hurdálků. Odměnou za pomoc dostali hasiči z Bystrého od místního starosty chléb, máslo a pivo, „ přičemž Ant. Roubal a Jan Marek hornyst mazal chléb na obouch stranách. “

Citát: kniha I. , zápis roku 1888, autor neznám