1901 – 1905

Patnáctileté výročí založení sboru bylo oslavováno při župním sjezdu, konaném v Bystrém 21. července 1901. Sjezd byl pořádán na zahradě p. Josefa Štěpána, kde se místní ochotníci postarali o naplnění programu předvedením několika žertovných kousků. Obecenstvo se bavilo ve veselé náladě až do pozdního večera, načež byly v obou bysterských hostincích pořádány taneční věnečky, které trvaly až do svítání. „O sjezdu se dočítáme i v Náchodských novinách: Při sjezdu hasičském pořádaném župou Dobrušskou dne 21. července t. r. v Bystrém zúčastnilo se 15 hasičských sborů se 247 členy. Hrubý příjem obnášel 505 korun, čistý výtěžek 206 korun, z kteréhož přikázáno 46 kor. na opravu obecních hodiny věžních v Bystrém, a 160 kor. připadlo ve prospěch hasičské pokladny v Bystrém . “

Citát: kniha I. , zápis r. 1901 – bod 8, autor neznám

Sjezdu se zúčastnili sbory z Dobrušky, Provozu, Bačetína, Dobřan, Křovic, Sněžného, Bohuslavic, Hlinného, Valu, Ohnišova, Nového Hrádku, Bohdašína, Rovného, Nového Města nad Metují a Bystrého. V dalších letech se zúčastnili bysterští hasiči sjezdů ve Sněžném, Provozu, Křovicích, Mastech, Olešnici, Libchyních a Dobřanech.

Novou čtyřkolovou stříkačku zakoupilo obecní zastupitelstvo za přispění hasičského sboru v roce 1902. Vstříc s hudbou šli členové sboru naproti přijíždějící stříkačce pod Ohnišovský kopec, tato pak byla slavnostně vysvěcena a předána starostou obce k provedení stříkacích zkoušek zástupcem firmy Smekal z Prahy. Od téže firmy obdržel ke konci roku ještě sbor berlovou stříkačku.

Sbory prováděly každoročně i svá cvičení, v roce 1903 jsou zaznamenána tři a na jednom i kontrolní účast zemského hasičského dozorce p. Seidla z Náchodska. V těchto letech byla postavena sušárna hadic.

Vždy na závěr roku byly ve sborech pořádány valné schůze a na nich byly probírány celoroční problémy sborů, přijímáni noví členové, schvalovány účty, určovány termíny plesů a systémem lístkového hlasování voleny nové výbory sborů.

Schůze většinou probíhaly u předsedy sboru a na jejich závěr předseda Josef Sedláček „ pohostil členové, dal jim chleba homolek syrečků másla a k tomu půl hektor piva. “

Citát: kniha I. , zápis z 31. 12. 1903, autor neznám

Požáry:

Rok 1901

Květen: bývalá hospoda Manďákova ve Sněžném

Rok 1902

Listopad: chalupa a srub Josefa Ježka v Bačetíně

Rok 1903

Únor: stáj a kolna Ferdinanda Přibyly v Bystrém č. 54

Říjen: stodola u Syrovátků ve Spech

Prosinec: hořelo u Lipských a Syrovátků v Chlístově

Rok 1904

Březen: chalupa v Tisu – J. Šafářovi ( kramářovi ) uhořely 2 děti

Duben: chalupa Josefa Smoly v Bačetíně na Brtvě

Květen: požár na Rzech

Červen: požár u Josefa Marka v Kounově „ mezilesí “

Říjen: střecha na domě Ferd. Přibyly v Bystrém č. 54

Rok 1905

Červenec: chalupa u Grulichů v Ohnišově

Srpen: chalupa u Josefa Marka v Bačetíně ( v poli ), tkalcovna a chlévy u Jaroslava Marka v Sedloňově

Září: obydlí Frant. Krahulce a Fišery ( Mumráka ) ve Sněžném