1988

Prevence byla v tomto roce provedena v 39 objektech obytných a 3 objektech výrobních.

V meziokrskové soutěži obsadili ženy 1. místo a muži 2. místo.

Mladí požárníci obsadili v obvodové soutěži Plamen 2. místo. V podzimním branném závodě obsadily hlídky 1. a 2. místo. V soutěži dorostenců – jednotlivců obsadila A. Machová 1. místo a L. Ševc 2. místo.

V tomto roce naši členové odpracovali 1015 hodin na výstavbě vodovodu v obci.

Uspořádali jsme požárnický ples a naše hlídka se zúčastnila požárního dozoru na autokrosu v Dobřanech.

V tomto roce byli přijati dva členové. Celkově má sbor 60 členů – 45 mužů a 15 žen.