Ročník 2009 – 2010

Jméno Bydliště Věk
Lukáš Dyntar Janov 10
Ondřej Marek Janov 8     
Karolína Marešová Bystré 7     
Jakub Mencl Bystré 7     
Richard Poul Bystré 9     
Jaysen Scheepers Bystré 10     
Matěj Syrovátko Bačetín 8     
Miloš Zahradník Janov 11     
Pavel Zahradník Janov 19     
Kevin Sivák Bačetín 9     
Sheepers Shelley Bystré 6     
Vojtěch Hejzlar Janov 7     
Anna Sozanská Bystré 6     
Aneta Prázová Bystré 8
Leona Dyntarová Janov 6
Kristýna Smolová Dobruška 5
Michal Netík Janov 8
Nikola Netíková Janov 8

Schůzky

Začíná další ročník hry Plamen. Branný závod bude v Záměli, 10. října 2009. I letos nemáme na trénování moc času, počasí také není nic moc.

Scházíme se každé úterý a čtvrtek a opět si připomínáme, co jsme za rok zapomněli. Jde to ztuha. Někdy se ale vůbec nechce. Máme mezi sebou nové členy, hlavně prvňáčky a tak musí zvládnout mnoho nových informací jak ve škole, tak i s námi.

Scházíme se hlavně v tělocvičně ve škole. Někdy musí vedoucí zatopit, aby nám nebyla zima. Promrskáváme hlavně uzle, topografické značky, značky technických prostředků PO, první pomoc, buzolu, hasební prostředky, prostě je to ho mnoho.

Branný závod se kvapem blíží. Víme, že nic nevíme. Uvidíme.

Branný závod Záměl, 10. října 2009

Záměl – je zatažená obloha, vypadá, že bude každou chvíli pršet. Je celkem zima. Máme startovní číslo 5. Půjčujeme Shelly, Kevina a Vojtu dalším družstvům, kterým chybí děti do družstev. Nervozita stoupá. Konečně startuje naše první hlídka a po pěti minutách druhá. Jako obvykle se nám nedaří střelba. Pět špalíčků z 30. Další disciplíny také moc ne. Nakonec se umísťujeme na 10. místě.

Schůzky

Po branném závodě se scházíme jedenkrát za čtrnáct dní. V tělocvičně hrajeme hry a udržujeme kondičku. V nejbližší době nás čeká návštěva bazénu a vedoucí již vybírají básničky na vítání občánků a další výroční valnou hromadu, která bude v lednu.

Vítání občánků

V místnosti sboru pro občanské záležitosti, která je také v bývalé škole v Bystrém, pořádal obecní úřad vítání nových občánků v naší obci. Letos jich byl mimořádně velký počet – celkem 9. Ríša Poul, Anička Sozanská, Jakub Mencl jim zarecitovali básničky a zazpívali písničky.

Schůzky

Dnes jsme se šli podívat do místní knihovny. Paní Pokorná, knihovnice, nám dovolila podívat se do dětských knížek. Také nám odpověděla na naše všetečné otázky. Byla to příjemně strávená hodinka.

Bazén Kudowa Zdroj

Dnešní den jsme si vyhradili na návštěvu bazénu v Polsku v Kudowě Zdroji. Jeli s námi i naše maminky a někteří tatínkové.

Schůzky

Dnešní schůzka je poslední v tomto roce. Dostali jsme proto domácí úkol přes Vánoce. Naučit se básničky na výroční valnou hromadu. Další schůzka bude až 7. ledna 2010.

Procvičujeme básničky a nástup. Přišly dvě nové slečny: Leona Dyntarová a Kristýna Smolová z Janova.

Výroční valná hromada

Konala se v hostinci v Bystrém. Jako odměnu za přednes básniček a hry Miloše na trubku a Pavlíka na harmoniku jsme dostali sladkou odměnu a párečky. Zároveň s námi přednášeli básničky i starší kluci. Paní vedoucí nám řekly, že jsme byli mnohem lepší. To potěší.

Schůzky

Do našeho kolektivu se přihlásily další děti: Aneta a Radim Prázovi. Jsme rádi, že je nás víc. Začínáme nacvičovat na jarní kolo hry Plamen. Zatím jenom ve školní tělocvičně. Vážeme hlavně uzle. Hrajeme také fotbal a jiné hry. Je nás již 16 a tak se tělocvična jen otřásá, když chceme mluvit jeden přes druhého.

Přednáška policie

Byli jsme pozváni do hasičárny do Křovic na přednášku příslušníků policie. Byla zaměřena na šikanu ve škole a na drogy. Policisté nám také ukázali zbraně, to zajímalo hlavně kluky. Dále nám ukázali pouta, celou výstroj příslušníka policie při zásahu. Celá váží 25 kilogramů. Prohlédli jsme si také policejní auto. Při odjezdu nám i zahoukali. Byla to zajímavá přednáška. Byl s námi p. Marinek jako řidič a p. Martinková jako vedoucí.

Přednáška o CTIF olympiádě v Ostravě

O soutěži CTIF a účasti družstva mužů z Bystrého na této olympiádě, jejich zážitky a problémy nám povyprávěl její účastník a soutěžící pan Michal Dusílek. Při vyprávění nám promítal i video. Olympiáda je jednou za čtyři roky vždy v jiné zemi. Ta příští bude v Itálii.

Schůzky

Dnes do naší party přišli Nikola Netíková a její bratr Michal. Jsou z Janova. Takže nás mladších je již 18. Proto se naše vedoucí rozhodly, že sestaví dvě družstva mladších po 9 dětech. Doufáme, že před “třídenkou” nikdo neonemocní, abychom mohli běhat v plném počtu. Proto chodí pět kluků v úterý na fotbal, bylo rozhodnuto přesunout schůzky na středu a čtvrtek. Vedoucí připravily plán schůzek a disciplíny, které budeme každou schůzku nacvičovat. Rozdělily nás na družstvo A a B. Do A daly děti, které již na třídence byly a do B nováčky.

Pravidelně se scházíme, někdy nám ale počasí nedovolí být venku, a tak nás vedoucí připravují na splnění odznaku “Preventista”. Probíráme otázky, které můžeme dostat, rozebíráme, co dělat, když uvidíme požár. Dále promrskáváme tísňová telefonní čísla a další případy.

Setkání důchodců

Ríša Poul, Anička Sozanská, Schelly Scheepers a Jakub Mencl přednesli básničky a písničky při srazu důchodců.

Beseda s hasičem

Máme den s požární tématikou. Přišel mezi nás profesionální vojenský hasič Milan Hradecký (také zdejší odchovanec). Přinesl sebou helmu, hasičské oblečení, pláštěnku, masku a jiné hasičské pomůcky. Vyprávěl opravdu zajímavé věci. Odpovídal na naše všetečné otázky a hlavně jsme si mohli vše obléknout a vyzkoušet. Nejvíce nás zaujala zásahová helma. Tu si vyzkoušely snad všechny děti. Na přednášce jich bylo 15.

Schůzky

Je posledního dubna a to jsou “Čarodějnice”. Na “Bučině”, místním nejvyšším kopci, byla postavena hranice, kterou organizátoři zapálili ve 21 hodin, když se setmělo. Byl to velký oheň a byl vidět opravdu z daleka.

Požární ochrana očima dětí

Do soutěže jsme letos zaslali 5 ilustrací s hasičskou tématikou.

Soustředění a brigáda

  1. května jsme měli nástup na soustředění před okresní soutěží. V 16 hodin jsme nastoupili před hasičárnou a zkoušeli jsme všechny disciplíny. Občerstvení nám zajistil náš sbor. V sobotu 8. května jsme pomáhali při čištění koupaliště a jeho okolí. Menší děti sbíraly větvičky po stráni, uhrabovaly a děvčata sázela s paní Šubrtovou do truhlíčků květiny. Starší děti pomáhaly mít koupaliště. Drhly stěny kartáči na holi a dno bazénu. Všichni si také zkusili vyplavit bahno pomocí tří proudů z hasičské stříkačky. Všechny práce bavila. Zúčastnilo se jí 14 dětí. Tento den jsme zakončili opékáním párků a přespáním v tělocvičně.

Preventista

Sešli jsme se v hasičské klubovně, abychom splnili další úkol celoroční činnosti, a to získání odznaku “Preventista”. Přišla mezi nás paní Šubrtová, která má odznak preventisty, aby nás přezkoušela a určila, kdo z nás odznak splnil. Psali jsme testíky a ti mladší si s ní povídaly podle obrázků.

“Musím velmi pochválit děti z obou družstev mladších, jak zodpovědně přistoupily k získání odznaku “Preventista”. Znalosti z této oblasti hasičské činnosti jsou jim blízké a určitě budou umět poradit i jiným. Šubrtová”

Schůzky

Prší, prší a zase prší. Paní vedoucí jsou z počasí celé zoufalé. Nechtějí, abychom běhali v dešti a byly nemocné. Už rozhodly, že budeme spát o třídence v tělocvičně ve škole. Ještětice nejsou na dojíždění tak daleko.

Okresní kolo hry Plamen – Ještětice

Tak již je to tady. Dlouho očekávaný víkend, na který se od zimy připravujeme. Počasí je střídavé, ale máme štěstí. Když běháme my, vždycky pršet přestane. Družstvu A se daří lépe a tak skončí na 2. místě. Družstvo B se umísťuje na 13. místě. Jsme spokojeni.

Bazén Kudowa Zdroj

Tak jako v loňském roce nám vedoucí připravily program na víkend 25. – 27. června 2010. Opět jsme spali v tělocvičně. V pátek jsme byli v bazénu v polské Kudowě. Jako vždy jsme si plavání velmi užili.

Mlýn Velký Dřevíč

Na sobotu byl připraven výlet do Velkého Dřevíče na mlýn, který zrekonstruovali jeho nynější majitelé. Je plně funkční, opravdu unikátní historická památka. Mlýn má název Dřevíček. Pro nás bylo zajímavější, že kolem mlýna rostly měsíční jahody a právě dozrávali. Na pokyn paní domu jsme si je mohli otrhat. Byli jsme jak kobylky. Nic po nás nezůstalo. To byla paráda.

Hasičárna v Dobrušce

V nedeli 27. června jsme provedli exkurzi v hasičárně v Dobrušce. Zdejší profesionální hasiči nám předvedli techniku, zodpověděli na naše všetečné otázky a předvedli nám, jak se opravdu rychle připraví na výjezd, včetně přestrojení. Na oběd jsme jeli do Deštného. Ve dvě hodiny odpoledne si nás rodiče rozebrali. Celý víkend se nám líbil.

Sraz obcí s názvem Bystré

Každé dva roky se schází obyvatelé obcí s názvem Bystré. Toto setkání se letos uskutečnilo v našem Bystrém. I my jsme se zapojili do programu a předvedli jsme celkem zdařilou scénku.

Hry bez hranic

Družstva mladších a družstvo starších dětí se zúčastnila “Her bez hranic”, pořádaných v Bystrém u Poličky. Počasí nám moc nepřálo i stany jsme měli vytopené. Ani deštivé počasí nám neubralo nám neubralo na naší bojovnosti. Všechna ostatní družstva byla ze starších dětí a tak zde byl mírný hendikep. I tak jsme v disciplínách nebyli vždy poslední (například v útoku CTIF). Organizátoři pro nás připravili soutěže v útoku CTIF, požárním útoku a ZPV.

Program jsme měli pestrý. Výlet do města Polička, do hasičské zbrojnice a dále do výzbrojny, kde se do hasičských aut montují na požádání vybavení, podle potřeby jednotlivých sborů. Byla zde auta z celé republiky. Večer pro nás připravili ukázky z práce hasičů při záchranných akcích, stříhání aut a záchrana osob. Předvedli nám ukázku s fritovacím hrncem. Rozpálili olej tak, že začal hořet a jeden z hasičů pomocí třímetrové tyče a hrníčku s vodou předvedl, co olej s vodou způsobí. Nikdy bychom nevěřili, ale třímetrové plameny byly opravdové. Takže víme, že do rozpáleného hořícího oleje nesmí nikdy přijít voda. Další večer pořadatelé připravili soutěže v oblékání. Každé družstvo se muselo na čas přestrojit do tří různých obleků. Byl to tuhý boj.

Na samotný závěr her přijel hasičský žebřík až z Brna s výškovým dosahem 50 m. Pomocí koše nás postupně vyvezli do výšky 35 m. To byl výhled na celé Bystré.

Sběr starého papíru

Vedoucí p. Martinkové jsme shromažďovali starý papír a noviny. Ona pak o prázdninách odvezla celý náklad do sběrných surovin v Novém Městě nad Metují. Protože si vedoucí představovali, že příští rok budou běhat dvě družstva mladších dětí, je doklad rozepsán. Dohromady jsme pro sbor utržili 143 Kč.