1926 – 1930

Sbor v období let třicátých se neodchyloval od své pravidelné činnosti. Na počátcích roku byly pořádány plesy, během roku probíhala pravidelná cvičení, účasti na pohřbech spoluobčanů a církevních oslavách. V tomto období byly pořízeny nové uniformy pro členy a kroje pro dorost, na něž látkou přispěli Jos. Bartoň z Dobenína, Otak. Přibyla z Krčína a Osk. Goldsmid z Náchoda.

Členové sboru se již pravidelně účastní hlídek při provozu biografu ( kina ) v Bystrém. V roce 1928 se sbor účastní odhalení pomníku padlých na bysterském rozcestí.

Sjezdy byly uspořádány v Bačetíně, Křovicích, Valu, Plasnicích, Běstvinách, Bohdašíně, Nedvězí, Osečnici, Bačetíně, Bohuslavicích, Novém Hrádku.

Požáry:

Rok 1926

Červenec: továrna Borukova ve Sněžném

Srpen: požár u Fousů na Skalce

Říjen: stodola Linhartova v Dobřanech

Listopad: stodola v Semechnicích

Rok 1927

Červenec: požár u Přibylů na Dlouhém

Srpen: hostinec u Soumarů na Sendraži

Rok 1928

Červenec: požár u Škodů na Sendraži

Listopad: požár u Martínků v poli v Tisu ( vše shořelo pro nedostatek vody ), po dvou hodinách zpozorován požár v Dobřanech u Bošů a Suchánků

Rok 1929

Červenec: obytné stavení truhláře Jana Kárníka v Bystrém č. 70

Prosinec: požár u Šubrtů v Nedvězím, požár u Linků v Olešnici

Rok 1930

Únor: obchodní dům Bohuše Hejzlara v Bystrém č. 108 ( k hašení použito i hasících přístrojů, škoda 50 000 Kč. )

Březen: obytné stavení u Tomášů v Dobřanech

Říjen: statek u Machů v Nedvězí, obytné stavení a stodola Bedřicha Marka v Kounově ( hořící kusy lepenky zalétaly až do Bystrého )