1895

Vzniku požáru nebyla ušetřena ani obec Bystré. Za červnové noci strávil oheň chalupu Jana Marka, č. 11 a létajícím popelem byly ohroženy okolní domky. Téhož měsíce sbor hasil požár stodoly u Linhartů v Ohnišově a chalupy u Hartmanů v Janově u Brodky. Měsíc na to, opět v Janově. Vyhořela chalupa Bubeníčkova, v říjnu stavení Bekovo v Tisu a v listopadu hořelo v domě F. Přibyly v Bystrém.