1980

Preventivní prohlídky jsou prováděny v 90 obytných budovách a 5 malých provozovnách. V rámci výcviku zásahových družstev sbor provádí dvě námětová cvičení v obci a účastní se s družstvem mužů okrskové CSPD v Kounově, kde muži obsazují 3. místo. Na autokros v Dobřanech vysílá sbor opět požární hlídky.

Soutěž PLAMEN – okresní kolo probíhá ve Zdelově, odkud po umístění na 1. místě postupují mladí požárníci do krajského kola, které proběhlo na přehradě Seč u Chrudimi. Mladí požárníci vystupuji také v kulturní vložce při setkání důchodců v obci.

Plnění závazku bylo zajištěno usušením 33 q sena pro ČSSS v Sedloňově, sebráním 54 q železného šrotu a 305 kg papíru a odpracováním 275 hodin při pomoci MNV. Čtyři členové organizace jsou stálými dárci krve. Organizace uskutečnila opravu požární zbrojnice. Ta dostala novou fasádu, byly obnoveny všechny venkovní nátěry, opravena střecha a nátěr věže a zhotovena nová korouhvička s původním letopočtem stavby požární požární zbrojnice. Při akci bylo odpracováno 280 hodin.

Při výroční členské schůzi byl organizaci za dosavadní práci pro rozvoj požární ochrany předán odznak KV SPO „ Za zásluhy “ .

Zemřeli :

Jaroslav Remeš – členem organizace 59 roků

Adolf Dyntar – členem organizace 66 roků

Adolf Mach – členem organizace 50 roků