Ročník 2010 – 2011

Jméno Bydliště Věk
Jan Dyntar Janov 13
Lukáš Dyntar Janov 11
Michal Honěk Bohdašín 12
Ondřej Marek Janov 9
Dominik Poul Bystré 12
Richard Poul Bystré 10
Radim Práza Bystré 12
Aneta Prázová Bystré 9
Jaysen Scheepers Bystré 11
Miloš Zahradník Janov 12
Pavel Zahradník Janov 10

Plán práce družstva starších pro soutěžní ročník 2010 – 2011

Září – říjen 2010 Příprava na zahajovací ZPV
Účast v zahajovacím ZPV
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (ZPV Mezilesí)
Údržba výzbroje a výstroje
Listopad – prosinec 2010 Odborná příprava – historie sboru
Odborná příprava – historie dobrovolné požární ochrany
Odborná příprava – příčiny vzniku požáru
Odborná příprava – požární poplachy
Beseda o požárním sportu
Leden 2011 Kulturní program na VVH sboru
Odborná příprava – věcné prostředky požární ochrany
Odborná příprava – uzlování
Únor – Březen 2011 Beseda s kronikářkou sboru
Účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“
Duben – Květen 2011 Odborná příprava – údržba motorové stříkačky
Odborná příprava – výzbroj a výstroj hasiče
Příprava na okresní kolo hry Plamen
Zkoušky odbornosti
Čistění místního koupaliště
Účast v turistickém pochodu „Cikánské toulky“
Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen
Červen 2011 Slavnostní ukončení soutěžního ročníku

Začínáme trénovat

Společně se začátkem školy začaly i pro nás pravidelné hasičské tréninky u zbrojnice. I když jsme ještě malí, budeme v letošním ročníku bojovat v kategorii starších. Musíme proto hodně trénovat, abychom naše starší soupeře porazili.

Příprava na ZPV

První soutěží, která nás čeká, bude ZPV v Česticích. Trénujeme proto poctivě uzle, značky a zdravovědu. Nezapomínám také na běhání v lese a střelbu.

Závod požárnické všestrannosti – Čestice

V sobotu 2. října 2011 jsme společně s družstvem mladších vyrazili na náš první podzimní závod do Čestic. V závodě se nám moc nedařilo a udělali jsme v něm hodně chyb (mapa, lano, uzle). Celkově jsme se umístili na 11. místě a máte tedy v jarních soutěžích co dohánět. V době čekání na start se někteří z nás zapojili do soutěže jednotlivců. Byli to: Richard Poul, Lukáš Dyntar, Ondřej Marek, Radim Práza, Pavel Zahradník, Jan Dyntar a Aneta Prázová. Nejvíce se dařilo Richardovi, který obsadil 10. místo.

Závod požárnické všestrannosti – Mezilesí

Čtrnáct dnů po závodě v Česticích jsme vyrazili na další branný závod do Mezilesí. Na náročné trati se nám dařilo lépe než v Česticích a v silné konkurenci jsme obsadili 18. a 30. místo.

Úklid zbrojnice

Po závodě v Mezilesí jsme se znovu sešli a důkladně uklidili naši zbrojnici. Všechno jsme dali na správné místo a celou zbrojnici zametli. Až do jara se ze zbrojnicí loučíme a budeme teď pravidelně chodit do naší hasičské klubovny.

Odborky

V klubovně se začínáme připravovat na zkoušky odbornosti, které nás čekají na jaře. Začali jsme povídáním o našich předcích hasičích v Čechách a Bystrém. Dozvěděli jsme se, kdo to byli loupeživí hasiči a jak se tito hasiči trestali.

Jezdíme do bazénu

Každý pátek jezdíme společně s dorostenci do bazénu v Dobrušce, kde se můžeme do sytosti vydovádět ve vodě.

Odborky

Znovu se scházíme v klubovně, kde pracujeme na našich odborkách. Dnes jsme si povídali o příčinách požáru a vyhlašování požárů. Za domácí úkol jsme si měli připravit ohlášení požáru telefonem. Všechno, o čem si povídáme, si zapisujeme do našich deníčků, abychom to hned nezapomněli.

Výroční valná hromada

V sobotu 15. ledna 2011 jsme se společně s dalšími hasiči sešli v hospodě na Výroční valné hromadě našeho sboru. Shromážděným hasičům jsme přednesli básničky, které jsme se učili o Vánočních prázdninách a také po nich. Po našem vystoupení jsme mohli poslouchat projevy starších hasičů, prohlédnout si alba s fotografiemi a video z letní soutěže v Bystrém u Poličky.

Trénujeme v tělocvičně

Od druhé poloviny ledna se každý pátek scházíme společně s dorostenci v tělocvičně v Dobrušce, kam nás pravidelně vozí pan Martínek. V tělocvičně trénujeme disciplíny, které nás čekají na jaře. Hlavně trénujeme dvojice a požární útok.

Beseda o požárním sportu

Ve středu 16. února jsme se nesešli v tělocvičně, ale opět v naší klubovně. Pan Dusílek si pro nás připravil besedu o požárním sportu. Nejprve jsme se seznámili s disciplínami, které nacvičují naši dorostenci a muži. Vysvětlili jsme si některá pravidla a porovnali je s našimi disciplínami. Potom jsme si pustili některá ukázková videa. Po nich už začalo kolečko plné otázek.

Vyrážíme ven

Po dlouhé zimě můžeme konečně vyrazit zase před zbrojnici, kde budeme nacvičovat všechny disciplíny na jarní soutěž.

Malujeme silnici

Ve čtvrtek o velikonočních prázdninách jsme vyrazili do aleje, kde trénujeme štafetu CTIF. Ze silnice přes zimu úplně zmizely naše značky, a proto jsme je malovali znovu. Nejprve jsme si vše řádně naměřili a pak začali malovat bílým latexem. Čáry nám šly docela dobře, ale nakreslit štětkou kolečko bylo často nad naše síly. Doufáme, že naše malůvky nějakou dobu vydrží.

Požární ochrana očima dětí

Tak jako každý rok, malovali jsme i letos výkresy do soutěže. Nejvíce se nám líbily kresby Lukáše a Honzy Dyntarových, Dominika Poula. Tyto jsme také do soutěže poslali. Uvidíme, jestli se budou líbit i ostatním.

Čištění koupaliště

V sobotu 7. května jsme v 8 hodin dorazili na místní koupaliště. Zde se konalo již každoroční čištění koupaliště, kterého se zúčastnilo 10 členů našeho družstva. Poté, co se trochu odpustila voda, jsme začali drhnout stěny kartáči a proudnicemi jsme je oplachovali. Po úmorné práci jsme se posílili gulášem v místním kiosku a potom jsme se unaveni, ale šťastní ze splnění úkolu rozjeli domů.

Zkoušky odbornosti

Ve středu 11. května jsme se sešli v klubovně, abychom napsali testy odbornosti. Test preventisty psali Honza Dyntar, Aneta Prázová a Dominik Poul a test kronikáře psali Lukáš Dyntar, Ondřej Marek, Pavel a Miloš Zahradníkovi. Testy jsme napsali s různými úspěchy, ale všichni jsme je zvládli. Po jejich dokončení jsme si je opravili a správná řešení si zdůvodnili. Poté jsme se rozloučili a odešli domů.

Beseda s velitelem sboru

Několik dní po zkouškách odbornosti jsme se 19. května opět sešli v klubovně. Velitel sboru František Sozanský nám přednášel o povinnostech velitele sboru a jeho členů. Řekl nám také spoustu jiných věcí, jako například kolik uniforem mají hasiči a co musí velitel udělat během a po uhašení požáru. Této besedy se zúčastnilo devět členů našeho družstva. Bylo to velmi zajímavé a poučné a dozvěděli jsme se tam spoustu věcí.

Soutěž v Bílém Újezdě

O dva dny později, 21. května jsme dorazili do Bílého Újezda. V soutěži byly týmy z Křovic, Kvasin, Čánky, Olešnice a my z Bystrého v kategorii starších a Olešnice a Čánka v kategorii mladších. Měli jsme tři pokusy, ale první se nám nepovedl, neboť nám praskla hadice. Nakonec jsme skončili na pátém místě. Věříme, že se nám v dalších soutěžích povede lépe.

Okresní kolo hry Plamen – Přepychy

V květnu 27. – 29. jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen, které se konalo v Přepychách. V pátek jsme přijeli do Přepych, kde jsme se zabydleli ve stanech. Zbytek dne jsme dokončovali přípravu na soutěže a hráli jsme fotbal. V sobotu jsme už soutěžili. Běželi jsme požární útok, útok CTIF, štafetu CTIF a první pokus štafety 4 x 60 m. V neděli jsme zaběhli 2. pokus štafety 4 x 60 m a dvojice. Nejvíce se nám povedly dvojice a požární útok, ve kterých jsme obsadili 2. místa a ve štafetě 4 x 60 m 3. místo. V ostatních disciplínách jsme ale dopadli hůře a tak jsme nakonec skončili na 6. místě. Tak jsme se vrátili domů šťastni, že jsme první rok dopadli tak dobře. Doufáme, že příští rok postoupíme do krajského kola.

Soutěž v Opočně

  1. června jsme přijeli do Opočna na každoroční soutěž. Běželi se dvě disciplíny, ta první byla požární útok a ta druhá “opočenské dvojice”, které jsme běželi poprvé na soutěži, neboť se liší od požárních dvojic. V disciplíně proti sobě stojí dvě čtveřice. První čtveřice vyběhne, rozkulí hadice a předá “babu”. Poté vyběhne druhá, která hadice přeloží, smotá a s hadicemi doběhne do cíle. V soutěži jsme se snažili, ale nakonec jsme se umístili na 7. místě. Příští rok ze sebe zkusíme vydat ještě lepší výkon.

Ukončení soutěžní sezóny

Ve středu 29. června jsme dorazili k hasičské zbrojnici, kde jsme vyprali požární hadice. Poté, co jsme práci dokončili, jsme šli do klubovny, kde se konalo vyhlášení soutěže “O pohár aktivity”. Na 1. místě byl Jan Dyntar, na 2. Lukáš Dyntar a na 3. Miloš Zahradník. Tím jsme ukončili svoje schůzky za letošní sezónu a domluvili jsme se, že se o prázdninách také někdy pokusíme sejít.