1892

Množstvím výjezdů k požárům se vyznačoval i tento rok. Mlýn u Novotných v Sedloňově hořel v dubnu. V květnu vznikl požár u Čejpů v Bohdašíně, v červnu u Balcarů v Tisu a dva dny potom u F. Černého na Rzech. Chlévy u usedlosti Ryndových vyhořely v červenci ve Sněžném.

Hasičský sjezd byl pořádán v Dobrušce.