1989

Při prevenci bylo provedeno 93 kontrol v obytných a rekreačních budovách. Bylo provedeno okrskové cvičení na objekt kravína v obci.

V meziokrskové soutěži v Olešnici obsadili ženy 1. místo a muži 3. místo. Družstvo mužů se zúčastnilo kvalifikace na okresní kolo a uspělo. Družstvo žen postoupilo přímo. V okresním kole v Solnici obsadila obě družstva pěkné 2. místo. Začínají se organizovat pohárové soutěže, kterých se zúčastňují i naše družstva. Na poháru v Borové obsadili muži 4. místo. Společně se ženami se zúčastnili pohárové soutěže v Dobrušce. Zde obsadili naše družstva 3. a 4. místo.

Sbor zasahoval u jednoho požáru rodinného domku v sousedních Dobřanech.

V soutěži mladých požárníků v Pohoří obsazuje první družstvo 1. místo a druhé družstvo 7. místo. Okresního kola v Kostelci nad Orlicí se zúčastňuje naše družstvo a vítězí. Postupuje do krajského kola v Žamberku, kde obsazuje pěkné 2. místo.

V tomto roce se L. Ševc účastní s družstvem MP Bačetín mezinárodní soutěže CTIF ve Varšavě a přispívá tak k 6. místu tohoto družstva. V kategorii dorostu pokračujeme jen v soutěži jednotlivců, družstvo se nedaří ustavit.

Uspořádali jsme ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Na autokrosu v Dobřanech jsme zajišťovali asistenční hlídku.

V tomto roce se odhlásili dva členové, ZO má 63 členů ( 46 mužů, 17 žen ) . Do 18 let je registrováno 7 členů.

V soutěži ZO okresu za rok 1989 jsme obsadili 1. místo a získali tak odměnu 2000 korun.