Ročník 2008 – 2009

Jméno

Bydliště

Věk

Zdeněk SkácelSedloňov14

Václav Dyntar Janov 13
Jiří Jakubský Ohnišov 11
Daniel Jára Zákraví 13
Filip Kratochvíl Bačetín 13
Tomáš Marval Bačetín 14
Ondřej Matouš Zákraví 13
Daniel Prášek Dobruška 12
Mitchel Scheepers Bystré 13
Patrik Skácel Sedloňov 11
Martin Smola Bačetín 11

Plán práce dětského kolektivu pro ročník 2008 – 2009

Září 2008                               Zahájení ročníku
                                               Příprava na závod požárnické všestrannosti
Říjen 2008                             Závod požárnické všestrannosti – Slatina nad Zdobnicí
                                               Závod požárnické všestrannosti – Mezilesí
                                               Úklid hasičské zbrojnice
                                               Oprava hasičských překážek
Listopad, prosinec 2008       Odborná příprava – organizace dobrovolné požární ochrany
                                               Odborná příprava – požární závady
                                                              Odborná příprava – překážky používané při hře Plamen
                                               Schůzky v bazénu
                                                              Příprava kulturního programu pro VVH sboru
Leden 2009                           Kulturní program na výroční valné hromadě
                                              Odborná příprava – táborničení
                                              Schůzky v tělocvičně
Únor 2009                             Odborná příprava – brašny první pomoci
                                               Schůzky v tělocvičně
Březen 2009                          Kulturní program při setkání důchodců
                                               Účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“
                                               Odborná příprava – požární technika a taktika
Duben, květen 2009             Odborná příprava – dodávka vody při požáru, práce s hydrantem
                                               Příprava na okresní kolo hry Plamen
                                               Zkoušky odbornosti
                                               Brigáda – čištění koupaliště
                                               Účast na soutěžích nad rámec hry Plamen
                                               Účast na okresním kole hry Plamen
Červen 2009                          Účast na poháru hasičské mládeže v Opočně
                                               Úklid požární zbrojnice
                                               Slavnostní ukončení sezóny
Srpen 2009                            Tradiční výlet družstva

Připravujeme se na ZPV

Letos se závod požárnické všestrannosti koná 11. října ve Slatině nad Zdobnicí. Schůzky máme 3 x týdně, cvičíme v nich značky, uzle, střelbu a zdravovědu. A po takovém snažení očekáváme dobré výsledky.

Připravujeme se na kvalifikaci CTIF

Letos máme i možnost dostat se na hasičskou olympiádu. Kvalifikace se koná 4. října v Petrovicích v třebíčském okrese. Kvalifikační disciplíny jsou štafeta a útok CTIF. A tak uvidíme jestli se na olympiádu dostaneme.

Kvalifikace na hasičskou olympiádu

V pátek 3. října odpoledne jsme odjeli soutěžit do Petrovic v okrese Třebíč. Večer jsme se ubytovali v internátu jedné zdejší školy. Ráno jsme odjeli na místo závodu, kde se sešlo celkem osm družstev. Jako první nás čekal útok CTIF, ve kterém jsme se umístili 3. místě. Poté jsme se připravovali na štafetu CTIF kde jsme zaběhli 4. místo. Po součtu bodů za jednotlivé soutěže jsme obsadili 3. místo. Na hasičskou olympiádu jsme se sice nedostali, s výsledky jsme však spokojeni.

ZPV Slatina nad Zdobnicí

Když jsme se v sobotu 11. října dostavili na branný závod, byli jsme plni nervozity a zároveň doufání ve skvělý výsledek. Naše píle a snaživost o trénincích se nám vyplatily a dosáhli jsme na nejlepší možný výsledek – 1. místo.

ZPV Mezilesí

Přestože jsme chtěli zopakovat vítězství, bylo brzy po startu jasné, že jsme se od braňáku, který se konal v našem okrese minulý týden, pohoršili. Ale nedbali jsme špatně provedených úkolů a běželi dál. Po konci závodu nám bylo jasné, že jsme nadělali mnoho chyb. A na vyhlášení jsme se dozvěděli o našem 8. místě. Byli jsme sice zklamaní, ale důležité bylo vítězství v našem okrese.

Schůzky v bazénu

Abychom i přes podzim a zimu trochu sportovali, začali jsme navštěvovat bazén každý pátek, pokud bylo dost zájemců. Po rozhýbání a osvěžení jsme plavali deset bazénů na čas. Poté jsme mohli v bazénu dělat, co jsme chtěli nebo jít do páry. Báječně jsme si to užívali.

Beseda o požární ochraně

Ve středu 5. listopadu jsme se po delší době sešli v klubovně na první schůzce odborek. Na této schůzce se uskutečnila beseda o organizaci požární ochrany v naší republice. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Také jsme se dozvěděli, kdo činnost dobrovolných hasičů řídí a kteří hasiči z našeho sboru pracují v okrsku, okrese a kraji. Na závěr besedy jsme si ukázali, jak vypadají hasičské uniformy.

Odborky

Při některých schůzkách jsme si museli napsat a vysvětlit, jaké jsou druhy požárních automobilů, rozdíly požárních čerpadel, nejlepší požární taktiky a správný odhad vzdálenosti, abychom měli co největší šanci uspět při zkouškách odbornosti na strojníka.

Výroční valná hromada

V sobotu 10. ledna se v bysterském hostinci konala Výroční valná hromada. Schůze se zúčastnili starosta obce, Josef Lukášek, Jiří Orsák a Antonín Ulrych. Do programu schůze jsme přispěli přednesením básní. Následovalo seznámení se všemi výsledky bystreských hasičů v uplynulém roce.

Odborky

Na to, aby jsme uspěli při zkouškách odbornosti, jsme si museli říci i o první pomoci v přírodě. Učili jsme se jak ošetřit zlomeniny, uštknutí, jak odstranit parazity a zastavit krvácení. Doufám, že alespoň někteří z nás by věděli, jak druhým pomoc.

Začínáme trénovat v tělocvičně

Šestnáctého ledna jsme začali jezdit do tělocvičny, abychom se dostali do formy. Nacvičovali jsme dvojice a spojování hadic v útoku CTIF. Na rozhýbáni jsme zkoušeli některé cviky z gymnastiky. Odměnou za dobré cvičení bylo skákání na trampolíně.

Jarní trénování

Brzy poté co opadl sníh a zvýšila se teplota, začali jsme trénovat venku. Scházeli jsme se třikrát týdně a postupně pilovali všechny disciplíny na jarní soutěže. Snažili jsme se, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

Požární ochrana očima dětí

Jako každý rok, tak i letos jsme malovali výkresy do soutěže na téma “Požární ochrana očima dětí”. Většina z nás namalovala zajímavé výkresy, nejpovedenější byly od Filipa Kratochvíla, Zdeňka Skácela a Václava Dyntara.

Soutěž v Nízké Srbské

V neděli 3. května jsme vyrazili do Nízké Srbské na naši první letošní soutěž. Soutěžili jsme v těchto disciplínách: štafeta 4 x 60 m, dvojice a požární útok. Zabojovali jsme a dosáhli jsme 2. místo.

Zkoušky odbornosti

Osmého května jsme se sešli v klubovně, abychom získali specializaci strojníka. V klubovně jsme měli test, a pak bylo ve zbrojnici praktické cvičení. Strojníky se stali Tomáš, Martin, Ondra, Filip a Vašek. Vašek se stal i preventistou.

Čištění koupaliště

V sobotu 9. května nás na koupališti čekala brigáda. Za úkol jsme měli vyčistit bazén a dlažbu kolem něho. Kartáči jsme drbali vnitřek bazénu a špínu jsme splachovali vodou z proudnic. Na této brigádě bylo 9 členů z našeho družstva.

Soutěž v Bohdašíně

Když jsme v sobotu 16. května jeli na soutěž, doufali jsme, že bychom mohli zvítězit. Avšak některé naše výsledky nebyly moc dobré a tak jsme byli spokojeni s celkovým 2. místem.

Soutěž v Bílém Újezdě

V sobotu 23. května jsme jeli soutěžit do Bílého Újezda. Soutěžili jsme jen v požárním útoku. Měli jsme tři pokusy. Ze začátku se nám denařilo, postupně jsme se ale zlepšovali, až nakonec dosáhli našeho nového rekordu 24,44. Moc nás potěšilo a doufáme, že se nám bude dařit dál.

Beseda o požárním sportu

Na jedné schůzce jsme porovnávali soutěže požárního sportu u profesionálních a dobrovolných hasičů.Zajímaly nás rozdíly u jednotlivých skupin, čím se liší nebo naopak v čem se shodují.

Okres

V pátek 29. května jsme se zabydleli v postavených stanech a šli jsme si vyzkoušet překážky. Voděrady, kde se konala třídenní soutěž, vypadaly jako dobré místo na závodění. V sobotu jsme se brzy po snídani začali chystat na disciplíny. Za začátku se nám nedařilo, ale přesto jsme nakonec dokázali zaběhnout požární útok s novým rekordem a i v ostatních soutěžích se zlepšit. A tak jsme po sobotě byli na prvním místě. Do nedělních soutěží jsme vstupovali s nadějí, že dosáhneme výborného umístění. Po štafetě dvojic jsme čekali na štafetu CTIF. Po obědě se začaly vyhlašovat výsledky třídenní soutěže. Vyhráli jsme!

Soutěž v Opočně

Čtrnáctého června jsme vyjeli na další soutěž, tentokrát do Opočna. Zde se soutěžilo v požárním útoku a “opočenské” štafetě. Tato soutěž se nám nevydařila a skončili jsme na 5. místě.

Krajské kolo

Na letošním krajském kole jsme zamýšleli umístit se na předních místech. Na stadionu v Solnici jsme se od začátku snažili a povedl se nám požární útok v naším novým nejlepším časem. Také štafety a útok CTIF probíhající za vydatného povzbuzování fanoušků na domácí půdě koupaliště v Bystrém se nám vydařily. Po dobrém výkonu jsme se tak umístili na celkovém 3. místě. Je to pěkný výsledek, ale příště bychom chtěli dosáhnout výš.

Ukončení soutěžní sezóny

Po konečném obodování za účast na soutěžích a trénincích skončil letošní Pohár aktivity a všichni netrpělivě čekali na vyhodnocení. Začínalo se od konce až k nejlepším třem, kteří za své umístění získali poháry. Na 3. místě se umístil Martin Smola, na 2. Václav Dyntar a vítězem se stal Tomáš Marval. Ta odměna bude motivací pro větší aktivitu ostatních členů družstva.

Výlet do Harrachova

Za celoroční práci jsme byli odměněni několikadenním prázdninovým výletem do Harrachova. Vyjeli jsme 19. srpna z novoměstského nádraží. Po několika hodinové cestě jsme dorazili na místo, ubytovali se v chatkách a povečeřeli. Druhý den nás čekala poznávací túra po Krkonoších. Nejstrmější část jsme překonali pomocí sedačkové lanovky. Vrátili jsme se pořádně vyčerpaní. Na další den jsme měli naplánovaný výlet do lanového centra, kde jsme si vyzkoušeli své horolezecké schopnosti. Byl to dobrý adrenalin. Kvůli nepříznivému počasí muselo dojít ke změně programu z koupání na výlet k Mumlavským vodopádům. V neděli jsme se sbalili a vydali se na zpáteční  cestu domů. Myslím, že jsme si všichni výlet parádně užili.