Ročník 1987 – 1988

Jméno Bydliště Věk
Jan Bartoš Bystré 12
Pavla Bartošová Bystré 11
Václav Drašnar Bystré 12
Michal Dusílek Bystré 13
Jitka Dusílková Bystré 11
Šárka Dusílková Bystré 13
František Haufer Janov 13
Miroslav Linhart Bohdašín 13
Josef Mach Bystré 13
Petra Netíková Bystré 12
Bohuslav Pabel Bystré 8
Radim Světlík Bystré 8
Josef Ševc Bystré 12
Jiří Tomáš Bystré 11
Kateřina Tomášová Bystré 10

 První schůzka

 Schůzka se konala 2. září 1987 v naší klubovně. Vedoucí p. Povolná nás seznámila se zahájením nového ročníku hry PLAMEN, na který se všichni moc těšíme. Náš okres je rozdělený na tři obvody, branný závod pro náš obvod se bude konat 24. října v Bystrém na koupališti. Z našeho oddílu odešli ti nejlepší, protože už nechodí do naší školy, ale přesto se budeme snažit se jim vyrovnat. Bude to těžké. Naším novým velitelem je Pepík Ševc. Kroniku a nástěnku vedou Petra Netíková a Šárka Dusílková. Navštívil nás p. Dusílek a pozval nás na koupaliště na opékání kuřat, které pro nás uspořádá naše základní organizace.

 Opékáme kuřata

 V sobotu jsme se sešli na koupališti. Nejprve jsme si prošli s p. Netíkem trať, po které se má běhat branný závod. Měli jsme s sebou hrabičky a pilky, kterými jsme trať upravovali. Po dvou hodinách jsme se vrátili na koupaliště. Tam na nás čekala do zlatova opečená kuřata. Každý dostal svůj příděl, kousek chleba a limonádu. Všichni jsme se dali s chutí do jídla. Když jsme všichni dojedli, seznámil nás p. Dusílek blíže s branným závodem. Také jsme se dozvěděli, že se budeme scházet každý týden v pátek. Nakonec nás p. Dusílek všechny společně vyfotil. Asi v šest hodin jsme se rozešli domů.

 Sběr starého papíru

 Na dnešní schůzku přinesl každý balík starého papíru nebo hadrů. Venda ho svážel na vozíku do stodoly k faře. Zde jsme balíky rovnali. Bylo jich hodně. Za získané peníze si koupíme potřeby pro náš oddíl.

 Zajímavá beseda

 Při jedné z našich schůzek jsme si řekli něco o VŘSR, ku příležitosti jejího 70. výročí. Nalistovali jsme hodně zajímavého o Sovětském svazu před VŘSR. Potom nám p. Dusílek pověděl o VŘSR a konkrétní údaje o dění v roce 1917. Nakonec jsme si povídali o současném Sovětském svazu a napsali jsme si jako soutěž nějaké otázky. Beseda se nám velmi líbila a rozhodli jsme se, že si každý do příště najdeme nějakou básničku sovětského autora a přečteme ji kamarádům.

 Připravujeme se na branný závod

 Scházeli jsme se jednou týdně a trénovali na branný závod, který se má uskutečnit 24. října. Protože z našeho družstva odešla polovina dětí, muselo být celé družstvo obměněno. S novými členy se muselo natrénovat vše znovu. Zkoušelo se střílet, házet granátem, trochu jsme si zaběhali a když se udělalo špatné počasí, šli jsme do naší klubovny, kde jsme se učili topografii a kvizové otázky. Myslíme si, že jsme se připravili na branný závod docela dobře.

Branný závod

Branný závod se uskutečnil dne 24. října v Bystrém. Sešli jsme se v 8 hodin v budově na koupališti. Ohřáli jsme se a šli se podívat ke startu. V 10 hodin se konal slavnostní nástup, kde jsme si vylosovali startovní číslo 12. Celý závod probíhal docela dobře. První hlídka se umístila na 2. místě a druhá na 8. místě.

 Výroční členská schůze

 Dne 27. listopadu 1987 se měla konat Výroční členská schůze. V pondělí nám p. Povolná rozdala básničky, které jsme se měli naučit. V pátek v 7 hodin jsme se sešli v naší klubovně, kde jsme si je naposledy předříkali. Po zahájení výročky nastal čas, kdy jsme měli vystoupit se svým programem. Básničky jsme přednesli bez jediné chyby. Po desáté hodině nám p. Povolná řekla, že je na čase, abychom šli domů. A tak jsme se s velkou nechutí rozešli.

 Schůzka

 Dne 8. ledna jsme se sešli v naší klubovně a s p. Dusílkem jsme si ověřili naše znalosti. Zopakovali jsme si topografické značky, kviz a popovídali jsme si o našich funkcích v oddílu. Nakonec nám p. Dusílek sdělil, že v sobotu 16. ledna pojedeme bruslit na zimní stadión do Nového Města nad Metují.

 Jedeme bruslit

 Šestnáctého ledna jsme tedy vyrazili autobusem v 11 hodin do Nového Města nad Metují na zimní stadion, ale neměli jsme to moc lehké. Jelikož za prvé nás vezl Petr Pitaš, známý řidič přísnosti a za druhé, protože nejsme žádní svatouškové. Led dobře klouzal, až na pár boulí a modřin jsme dojeli šťastně a v pořádku. Moc se nám tam líbilo.

 Půlhodina v SSSR

 Dvacátého devátého ledna jsme byli pozváni do naší klubovny na půlhodinu do Sovětského svazu. Přesněji na film z týdenního zájezdu, kterého se účastnili p. Dusílek a jeho syn Michal Dusílek. Byly to filmy z Moskvy a Leningradu. Moc se nám líbily a opravdu jsme se vžili na tu půlhodinu do role návštěvníka Sovětského svazu.

 Požární prevence

 Dvanáctého února se konala beseda o požární prevenci. Byli jsme seznámeni s příčinami požárů, zaviněnými dětmi a také nám byli promítnuty filmy – přesvědčili jsme se, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Besedy se zúčastnili mladí požárníci z Dobřan. Provedl a připravil ji pro nás p. Netík. Beseda se nám líbila.

 Vítání občánků

 Dvacátého prvního února se konalo vítání občánků. My jako již každý rok jsme přispěli do programů recitací pro naše nové občánky a jejich rodiče. Letos jsme uvítali občánky dva, dívenku Adélu Světlíkovou a chlapce Michala Přibyla. Po ukončení dostali děti dárky od MNV pro vzpomínku na svoje vítání.

 Výtvarná soutěž

 Do soutěže zasíláme 9 nejlepších prací. Všichni si myslíme, že uspějí.

 Návštěva kina

 Třetího března jsme navštívili kino v Dobrušce. Odjeli jsme naší Tatrou do Dobrušky a tam jsme se přesunuli ke kinu. Jeli jsme na australský film „ Krokodíl Dundee “ . Film se nám moc líbil, i přesto, že byl s titulky.

 Setkání s důchodci

 Dvacátého března se konalo setkání důchodců v místní bývalé škole, v místnosti MNV. My mladí požárníci jsme přednesli romantické básně. A po té se rozvíjel tento program.

– náš předseda vylíčil vše, co se za minulý rok v obci udělalo

– místní kronikářka nám vyprávěla o díře, která se nachází v místech, kde stál hrad. Ta díra byla velice hluboká a předpovídá se, že je to nějaká chodba.

– p. Dusílek promítl zajímavé filmy o dávných hvězdách filmového plátna.

 Dětský karneval

 Dvacátého osmého února se konal u nás v Bystrém dětský karneval, při kterém nesmí správný požárník chybět. My jako správní požárníci jsme se dostavili všichni. Užili jsme si mnoho smíchu a legrace a ani nám se nechtělo domů.

 Navštěvujeme místní pohostinství

 Navštěvujeme ho za účelem podívat se na různé filmy, které by nás měli rozesmát a také nás rozesmáli. Promítání těchto filmů se konalo 10. 3. 1988 a byly promítnuty amatérským filmařem Jaroslavem Dolečkem. Moc jsme se pobavili.

  Národní směna

 Národní směny v naší obci jsme se zúčastnili i my mladí požárníci. Upravovali jsme okolí požární zbrojnice a jiných veřejných prostranství v obci.

 Oheň míru

 Jako již každoročně jsme i letos 30. 4. 1988 pálili oheň míru. Už od pondělka kluci z našeho oddílu stavěli na Bučině hranici. V sobotu v 8 hodin večer jsme se sešli u autobusové zastávky, kde začal lampiónový průvod. Když všichni dorazili na bučinu, kluci podpálili hranici. Hned jsme si začali shromažďovat lybarovky, které kluci nakonec házeli do ohně. Domů jsme se rozešli asi o půl jedenácté.

 Příprava na obvodové kolo

 Už od poloviny dubna se připravujeme na obvodové kolo hry „ Plamen “ , které se bude konat 14. 5. 1988 v Dobrém. Scházíme se každou středu a pátek. Když není zrovna nejlepší počasí, chodíme do klubovny, kde vážeme uzle. Jindy chodíme ven. Běháme štafetu 4 x 60 m, štafetu požárních dvojic, děláme džberovky a požární útok. Jelikož nám z družstva odešli 4 nejlepší členové, musíme více makat. Od paní Povolné jsme se dozvěděli, co si máme vzít sebou a v kolik hodiny vyrazíme.

 Dobré

 Ráno jsme se sešli v 7 hodin u čekárny. Asi za půl hodiny přijel autobus. Byl plný, takže jsme museli celou dobu stát. Počasí nám přálo, už od příjezdu svítilo slunce. V 9 hodin se konal slavnostní nástup. Vylosovali jsme si číslo 11. Za chvíli přinesl p. Dusílek náš rozpis. Nejdříve na džberovky. Pak jsme se přesunuli na místo, kde se běhala štafeta 4 x 60 m, pak na požární útok, uzle a nakonec přišla na řadu štafeta požárních dvojic. Celkově jsme obsadili 2. místo.

Sobota

V 7. 30 jsme měli budíček. Ze spacáků se nám moc nechtělo, ale vylézt z nich jsme přece museli. Některé disciplíny se nám moc nevydařily, ale útok a uzle byly dobré. Takže jsme nakonec obsadili dobré třetí místo.

 Čistíme koupaliště

 Letošní brigáda na čištění koupaliště připadla na neděli 5. června. V 8 hodin jsme se sešli u požární zbrojnice, odkud jsme odjeli naši  Tatrou na koupaliště. Tam jsme si připravili potřebné nářadí a začali s čištěním. Když jsme byli s prací hotovi, sbalili jsme věci a spěchali domů na oběd.

 Putovní tábor

 Naše organizace SPO uspořádala pro náš oddíl MP čtyřdenní putovní tábor. Čtvrtého srpna 1988. Se svým vedoucím Josefem Dusílkem vyjíždíme obtěžkáni batohy autobusem do Nového Města nad Metují. Nastupujeme do vlaku a přes Jaroměř, Pardubice, Hlinsko míříme do Ždírce nad Doubravou. Odtud ještě chvilku cesty autobusem a kousek pěšky. Kde se nacházíme? Jsme u cíle putování na rybníku Velké Dářko. V kempu očekáváme příjezd manželů Ševcových, kteří ve svém automobilu přivážejí stany i něco na zub. Konečně přijíždějí, vyhledáváme místo na stanování a stavíme čtyři stany. Je již pozdní odpoledne, pochutnáváme si na buchtách, které nám napekla paní Drašnarová a vaříme si večeři. Po večeři se procházíme kempem a nejvíce nás přitahuje atrakce hracích automatů. Přichází večer a my s ukládáme ke spánku.

Probouzíme se do pátečního rána a s oparem nad vodou rybníka. V noci bylo chladno, vylézáme ze spacáků a vaříme snídani. Dnes nás čeká pěší výlet. Po turistických značkách přes partyzánskou obec Račín, hezkou krajinou přicházíme asi po čtrnáctikilometrovém pochodu do obce Havlíčková Borová. Místy nás bolely nohy, ale všichni se dobře drželi. Navštěvujeme muzeum – rodný dům K. H. Borovského, kde nás průvodkyně seznamuje s životopisem tohoto spisovatele i se sbírkami muzea. Dalším cílem našeho putování je město Přibyslav, kam jsme se dopravili autobusem a to hlavně proto, abychom navštívili Metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany. V přestavěném zámku nás průvodce seznamuje s expozicí požární ochrany uspořádanou od dob vzniku boje s ohněm až po doby dnešní. Se zájmem si prohlížíme vystavené exponáty, nám mladým požárníkům blízké. Obloha se mračí, čekáme na autobus a odjíždíme zpět do kempu, kde nás čeká večeře a odpočinek po cestě. Ještě dlouho do noci vzpomínáme na vše co jsme viděli. Je tady další ráno, dnes můžeme déle spát, budeme užívat rybníka k zábavě. Dopoledne se koupeme a hrajeme si s míčem u stanů, po obědě se vydáváme na loďkách na hladinu. V třech loďkách veslujeme téměř ke středu rybníka. Není to žádná louže, vždyť má rozlohu kolem 206 hektarů. Někdy nám plavba dělá potíže, loďky nás neposlouchají, ale doplouváme suší zpět. Užíváme si den odpočinku na březích rybníka, sledujeme rybáře a pomáháme stavět stan Tomášovým, kteří za námi přijeli.

 Ráno 7. Srpna – neděle. Dobře jsme se prospali, snídáme a připravujeme se k bourání stanů. Před dopolednem máme sklizeno a vracíme se domů opět vlakem a potom autobusem. Puťák se nám vydařil, čtyři dny nepršelo, paní Ševcová nám dobře navařila, nikdo nemarodil, byla to pohoda. Budeme se moc těšit na další putování. Ahoj !