2016

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 7. května ve Sněžném. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů, které v soutěži zvítězilo. Družstvo se dále zúčastnilo okresního kola v Křovicích, kde obsadilo a 2. místo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo v Hradci Králové a družstvo mužů si z této soutěže odvezlo 4. místo. Po celý rok se družstvo mužů zúčastňovalo seriálu soutěží v požárním útoku Podorlická liga, ve kterém obsadilo 3. místo v celkovém hodnocení.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo mladších a 1 soutěžní družstvo starších.Družstvo mladších obsadilo 3. místo v okresním kole hry Plamen v Jílovici, které bylo z důvodu bleskové povodně předčasně ukončeno. Družstvo starších se společně s družstvem mladších zúčastnilo okresního kola v Jílovici, kde zvítězilo. Vybojovalo si tak postup do krajského kola hry Plamen. Toto se konalo v Nové Pace. Družstvo si narozdíl od roku 2015 drželo od začátku vedení a zvítězilo ve 4 ze 6 disciplín. S náskokem 12 bodů v krajském kole zvítězilo a vybojovalo tak po 20 letech postup na mistrovství republiky ve hře Plamen. Svědky oslav byli i občané Bystrého, kteří oslavnou sirénu a houkání majáků jistě nepřeslechli. Mistrovství České republiky se konalo v Českých Budějovicích. Družstvu se zde zdaleka nedařilo tolik, jako v krajském kole a nejlepšího výsledku družstvo dosáhlo v požárním útoku (6. místo). Celkové 14. místo bylo trochu zklamáním, avšak družstvo se rozhodně nemělo za co stydět. Obě soutěžní družstva se v podzimní části sezóny zapojila do zahajovacího závodu požárnické všestrannosti v Česticích. Družstvo mladších zde obsadilo 6. místo a družstvo starších zvítězilo. Obaě dvě družstva mladých hasičů se po celý soutěžní ročník zapojovala do seriálu soutěží Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Družstvo mladších obsadilo tři 1. místa, dvě 2. místa, jedno 5. a jedno 6. místo. To stačilo na celkové 4. místo v seriálu. Družstvo starších zvítězilo ve třech  soutěžích, dále obsadilo 2., 3., 4. a 5. místo. V celkovém hodnocení ročníku pak družstvo obsadilo 3. místo.

Mladí hasiči se i v tomto roce zapojili do akce Ligy proti rakovině „Květinový den“ (4 719 Kč) a celostátní akce „Ukliďme Česko“.

Družstvo dorostenců se po krátké odmlce zapojilo do soutěží ve své kategorii. Společně s družstvem mužů se zúčastnilo okrskové soutěže ve Sněžném. Zde obsadilo 4. místo. V okresním kole soutěže dorostu v Křovicích družstvo zvítězilo a vybojovalo si tak postup  do krajského kola, kde družstvo obsadilo 3. místo. Do nového ročníku družstvo vstoupilo zahajovacím závodem požárnické všestrannosti v Česticích. Zde obsadilo 2. místo. V seriálu soutěží Podorlická liga pak místo 18. v celkovém hodnocení ročníku. Soutěžní ročník pak družstvo zakončilo vítězstvím v Memoriálu J. Kárníka v Mezilesí.

Celý rok 2016 byl ve znamení oslav 130. výročí založení sboru. Byl vydán almanach mapující období let 2006 – 2016. Součástí oslav, které se konaly na Bysterskou pouť byla připomínka padlých legionářů, slavností průvod a prezentace historické techniky. Starosta KSH bratr Orsák ocenil členy sboru, kteří se aktivně podíleli na evakuaci z Jílovice. Oslavy, kterých se zúčaastnili i hosté z Polska a Slovenska zakončila Pouťová taneční zábava.

Členové a členky oslavili v tomto roce kulatá životní jubilea.

V závěru roku jsme se naposledy rozloučili s bratrem Bohumilem Pabelem.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 110 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.