Ročník 2001 – 2002

Jméno Bydliště Věk
Alexandr Franc Sedloňov 14
David Květoň Sedloňov 12
Simon Krpata Bystré 13
Martina Macková Bystré 14
Jiří Matějů Kounov 13
Tomáš Matějů Kounov 14
Tomáš Matějů Sudín 12
Václav Novotný Bačetín 14
Michael Stodůlka Bačetín 13
Adéla Světlíková Bystré 14
Josef Šritr Kounov 14

Pohár v Mezilesí

Dne 13. října jsme jeli do Mezilesí, abychom si vyzkoušeli branný závod. Jeli jsme asi v 8 hodin a v 9 hodin byl nástup. Ještě před startem jsme si opakovali uzle a značky. V 11, 25 vybíhala první hlídka. Asi po 10 minutách vyběhla druhá. Trať byla dost náročná a tak jsme občas šli. Když jsme doběhli do cíle, pan Dusílek nám koupil párek. Pak byl nástup a vyhlášení. Účastnilo se asi 45 družstev a my jsme skončili na 12. místě. Pak jsme čekali, až pro nás přijede pan Přibyl a zklamaně jsme odjížděli domů.

Závod požárnické všestrannosti

Letos se zahajovací závod požárnické všestrannosti konal ve Vamberku. Protože se účastnilo skoro 40 družstev, jeli jsme až v 9 hodin. Když jsme tam přijeli, už se závodilo. My jsme startovali asi v 11 hodin a tak jsme si opakovali uzle, značky a zdravotku. V 11 hodin vybíhala první hlídka a za 5 minut druhá. Trať vedla lesem a tak se běželo dobře. Když jsme doběhli, jeli jsme domů. Po několika dnech nám přišla výsledková listina a my jsme se dozvěděli, že jsme skončili na 1. místě. Měli jsme z toho opravdu velkou radost.

Jedeme do lázní

Za odměnu za vítězství v závodě požárnické všestrannosti jsme jeli 10. listopadu do městských lázní v Hradci Králové. Jeli jsme autobusem v 9, 15 z Bystrého. Přijeli jsme tam okolo 10. hodiny a hned jsme šli do lázní. Přestrojili jsme se do plavek a rychle do vody, kde jsme zůstali asi 2 hodiny. Pak jsme si zakoupili oběd v podobě párku. Cestou na nádraží jsme se stavili v několika obchodech. Zanedlouho přijel autobus. Celý výlet se nám moc líbil.

Valná hromada SDH

Dne 12. ledna 2002 proběhla v bysterském hostinci Valná hromada SDH. Mezi hosty byli: náměstek MV M. Štěpán, senátor Bartoš, který předal našemu sboru čestnou stuhu k praporu. Také přijeli hasiči z Holandska a z okolních vesnic. Na valné hromadě byla zhodnocena práce a činnost SDH za minulý rok. Také zde byl schválen plán činnosti na následující rok 2002.

Trénujeme v sokolovně

Jako každý rok navštěvujeme v zimních měsících sokolovnu v Dobřanech, kde se připravujeme na jarní soutěže. Scházíme se každé pondělí. Na konci, vždy když nám zbude čas, si zahrajeme nějakou hru. Pak pro nás přijede pan Tomáš a zaveze nás do našich domovů.

Zkoušky odbornosti

V sobotu 23. března jsme se všichni sešli v hasičské klubovně, abychom jako každý rok složili zkoušky odbornosti. Mnozí z nás získali svoji druhou odbornost, ale pro našeho člena Davida to byla první příležitost, jak si vydobýt hasičské ostruhy. Po předchozí důkladné přípravě a krátkém opakování jsme napsali test, po jehož opravě následovala ústní zkouška před komisí, ve které byli p. Netík, p. Dusílek a p. Šubrtová. Všichni byli u zkoušky úspěšní a proto máme od dnešního dne 3 nové preventisty – Davida Květoně, Martinu Mackovou, Adélu Světlíkovou a 2 nové strojníky – Pepu Šritra a Vaška Novotného. Všem srdečně blahopřejeme.

Cikánské toulky

V sobotu 27. dubna jsme se zúčastnili 28. ročníku pochodu „Cikánské toulky“. Asi v 8 hodin jsme vyrazili na trasu 15 km. Trasa vedla směrem k Janovu, odtud do Sněžného a k 1. kontrole, která byla u větrných vrtulí nad Novým Hrádkem. Po kontrole jsme sešli do Nového Hrádku směrem k obci Tis. Odtud jsme vyrazili směrem k Bohdašínu a už jsme se blížili k cíli. Protože jsme cestou značně vyhladověli, dali jsme si párek z udírny. Potom jsme se v dobré náladě rozešli.

Setkání důchodců

Dvacátého osmého dubna se uskutečnilo v naší bývalé škole setkání našich starších spoluobčanů. K jejich dobré pohodě jsme letos přispěli i my krátkým kulturním programem. Kromě našeho vystoupení mohli starší spoluobčané vyslechnout i přednášku bratrů Hejzlarových o jejich loňské cestě na kolech do Sýrie, Turecka. Tato přednáška se nám velmi líbila. Odměnou za naše vystoupení nám bylo několik chutných zákusků.

Polsko

Na pozvání našich přátel z Lewína Klodzkého jsme se 4. května 2002 zúčastnili společné soutěže s našimi polskými kamarády v Lewíně. Z Bystrého jsme vyrazili v poledne do Olešnice, k hraničnímu přechodu, který byl otevřen. Odtud jsme se vydali pěšky směrem do Lewína, kde nás již netrpělivě očekávali. Celá soutěž se uskutečnila v nové tělocvičně místní školy. Soutěž se skládala z překážkové dráhy, kterou jsme absolvovali celkem 5 x. Na závěr soutěže se konal zápas v kopané, který jsme vyhráli 5: 1. Po skončení soutěže jsme odešli do kostela, kde se konala slavnostní mše k svátku Sv. Floriána. Potěšilo nás, že se ve své řeči zmínil pan farář i o nás a rozdal nám kartičky na památku. Poté se již konala společná večeře v místním kempu, v podobě opečených klobás, které nám moc chutnaly. Domů jsme se vraceli kolem 9 hodiny.

Úklid požární zbrojnice

Protože jsme při našem trénování udělali v naší zbrojnici takový nepořádek, že tam skoro nebylo k hnutí, museli jsme se jedno odpoledne sejít a zbrojnici uklidit. Nejprve musel p. Tomáš vyjet s autem, abychom měli na úklid více místa. Pak už jsme se mohli pustit do úklidu. Nejprve jsme všechny naše věci vynosili před zbrojnici, kde jsme je dali do pořádku. Po nezbytném zametení zbrojnice a vyčištění regálů jsme vše vrátili na původní místo. Největší práce nás však teprve čekala. Protože nám pomalu dosluhují překážky, na kterých běháme, vzali jsme ocelové kartáče a všechny stojany a kladiny jsme vyčistili. Když bylo vše vyčištěné, stojany jsme natřeli nerezovou barvou, aby nám ještě chvíli vydržely. Po namáhavé práci jsme se unaveni rozešli domů.

Okresní kolo Plamen

Už je tu zase jaro a s ním i okresní kolo hry Plamen. V pátek 24. 5. jsme se všichni sešli před naší zbrojnicí, odkud jsme byli přepraven i hasičským autem do Ještětic. Tam nás čekalo stavění stanů a dále chutná večeře. Ráno – již po sedmé hodině pro nás přijel pan Sozanský, který nás dovezl do Bílého Újezda. Tam se letos odehrávala celá soutěž. Po nástupu se šlo rovnou na věc. Jako první jsme zaběhli nezdařený útok CTIF, který byl následně anulován. Štafeta 4 x 60 m m také nadělala problémů až až. Na první pokus byla diskvalifikace, druhý však dopadl celkem úspěšně. Kvůli velkému zpoždění jsme dlouho čekali. Asi kolem poledne jsme nastoupili na útok. Ten se celkem zdařil. Pozdě odpoledne jsme už unaveni odběhli dva útoky CTIF. Potom jsme se přesunuli zpět do Ještětic. Po večeři byli ještě jednotlivci, na které náš vedoucí přihlásil 7 členů našeho kolektivu. Večer byla diskotéka, po které jsme všichni vyčerpaně usnuli. Jako předešlý den, již brzo ráno jsme se dívali na dráhu dvojic a štafety CTIF. Docela se ochladilo a začalo pršet. Dvojice jsme pokazili, jak jsme mohli. O našem celkovém umístění tak rozhodovaly výsledky ve štafetě. Dopadlo to dobře a my jsme vyhráli o 0, 1 sekundy nad Houdkovicemi. Vyhlášení bylo v Ještěticích, kde jsme převzali oficiální diplom a reprezentaci na krajském kole. Také naši 3 členové se postavili „na bednu“ jednotlivců. Tyto úspěchy jsme řádně oslavili s plnou pusou zmrzliny.

Přehled výsledků

Disciplína Výkon Pořadí
Závod pož. všestrannosti 33 m 3 s 1.
Požární útok 28, 60 s 2.
Štafeta 4 x 60 50, 37 s 2.
Dvojice 72, 12 s 3.
Požární útok CTIF 63 s 1.
Štafeta CTIF 88, 24 s 1.
Celkem body 10

Krajské kolo Plamen

Po vítězství na okresním kole, jelo naše družstvo reprezentovat náš okres na krajské kolo hry Plamen, které letos proběhlo ve dnech 8. – 9. 6. ve Dvoře Králové. V sobotu jsme se sešli ve 12 hodin před zbrojnicí, připraveni na naši druhou krajskou soutěž. Když jsme přijeli do Mostku, ubytovali jsme se v místním kempu a už jsme se připravovali na první disciplínu – branný závod, který nedopadl nejlíp. Po skončení závodu jsme šli do zdejší hospody na večeři a pak jsme šli spát. V neděli ráno po snídani, jsme si sbalili věci a odjeli do Dvora Králové, kde se na místním stadionu odehrály všechny disciplíny. Docela se nám dařilo, protože když bylo vyhlášení výsledků, skončili jsme na 3. místě. Cestou domů jsme se zastavili v motorestu, kde jsme oslavili náš úspěch zmrzlinovým pohárem.

Přehled výsledků

Disciplína Výkon Pořadí
Závod pož. všestrannosti 33 m 57 s 5.
Požární útok 30, 57 s 1.
Štafeta 4 x 60 45, 06 s 4.
Dvojice 57, 28 s 2.
Požární útok CTIF 69, 5 s 2.
Štafeta CTIF 81, 56 s 4.
Celkem body 18

Zájezd do Německa

Dne 5. července jsme se sešli v 6 hodin ráno před zbrojnicí s mnoha zavazadly a vyčkávali jsme příjezd polských kamarádů, se kterými jsme jeli autobusem. Cesta uplynula rychle a my jsme byli už v 17 hodin v Diedersdorfu. Po přivítání a ubytování jsme dostali večeři v podobě grilovaných klobás. Protože jsme byli z cesty unavení, šli jsme spát. Druhý den po snídani proběhlo slavnostní zahájení „Her bez hranic III“ a slavnostní nástup, při kterém byly vztyčeny vlajky. Soutěžilo se ve 4 disciplínách.První byla štafeta. Druhá spočívala v tom, které družstvo nanosí více vody v balónkách přes překážkovou dráhu. Při třetí si všichni stoupli na dřevěné lyže a museli projít dráhu. Při poslední si člen družstva, zavěšený na laně pod sebe skládal bedýnky, které mu ostatní členové družstva podávali. Po obědě bylo volno a večer diskotéka. V neděli po snídani bylo vyhlášení a pak jsme vyrazili podívat se na zbytky koncentračního tábora, a pomník obětem. Zde na jejich počet pan Dusílek a zástupci polských a německých hasičů položili květinové věnce. Po příjezdu a obědě jsme si zahráli s kamarády fotbal a volejbal. Po večeři jsme si šli prohlédnout Diedersdorf. Po snídani jsme jeli vlakem do Berlína, kde jsme strávili dopoledne a skoro celé odpoledne. Chodili jsme po centru města a prohlédli si různé památky a zajímavosti. Také jsme navštívili nějaké obchody. Protože bylo velké teplo, byli jsme unavení, ale výlet se nám přesto líbil. Pozdně odpoledne jsme měli oběd a potom jsme se jeli zchladit do nedalekého jezera. Po únavném dni jsme šli spát. V úterý jsme vstávali časně ráno, abychom si stihli sbalit věci a stany. Po snídani byl nástup, kde byli sejmuty vlajky. Pak jsme se rozloučili s našimi hostiteli a odjížděli domů. Ještě před hranicemi jsme se zastavili v bazénu s mnoha tobogány a klouzačkami. Moc se nám to líbilo, protože jsme se pěkně zchladili z rozehřátého autobusu. Cestou jsme se zastavili na večeři a v deset hodin večer dorazili domů. Celý zájezd se nám moc líbil.