Výbor SDH

Schůze výboru sboru se konají každé první pondělí v měsíci ve sborové klubovně.

Jednání výboru jsou přístupná všem členům sboru.

Starosta SDH Michal Dusílek
494 665 106
Náměstkyně starosty, Jednatelka Marie Martinková
Velitel František Sozanský
Strojník Jiří Tomáš
Referent prevence a výchovné činnosti Lukáš Krejčí  
Vedoucí mládeže
Michal Dusílek 606 561 071
Hospodářka Hana Světlíková
 
Kronikářka Jana Sozanská
Členka výboru Lenka Jirušková
Člen výboru Josef Netík
Člen výboru Leoš Ševc
Člen výboru Pavel Zahradník
Revizorka sboru Dana Francová