1981

Organizace zajišťuje v 76 obytných budovách a 6 provozovnách preventivní prohlídky a provádí přednášku o požární prevenci v obci, zajišťuje požární část školení civilní obrany a účastní se požárních hlídek na autokrosu. V rámci výcviku uskutečňuje dvě námětová cvičení v obci, účastní se okrskového cvičení v Sedloňově, provádí školení výcvikového roku a pravidelně se účastní okrskových porad. Při SPD v Deštném v O. h. obsazuje družstvo mužů 2. místo v okrsku.

Soutěže PLAMEN 81 se účastní mladí požárníci ve Zdelově. Členové organizace provádí ze zakoupeného starého stožáru vysokého napětí rekonstrukci na sušák hadic, který zbudovali za požární zbrojnicí a malují stěny své klubovny.

Tímto přispívají i ke splnění svého závazku, při jehož plnění suší 18q sena, odvádí 32 q železného šrotu a 180 kg papíru a odpracovávají 287 hodin při pracích MNV v obci.

Zemřel Václav Netík, členem sboru byl 51 roků.