1978

Organizace uskutečňuje pravidelné provádění preventivních prohlídek, které provádí 3 prohlídkové skupiny a účastní se hlídek při požárním dozoru na dobřanském autokrosu. Zásahové požární družstvo vyjíždí k námětovým okrskovým cvičením do Deštného v O. h . , Dobřan a Ohnišova a dvě cvičení zajišťuje v obci. SPD meziokrsková se koná v Křovicích a družstvo mužů v ní vítězí. V okresním kole v Přepychách obsazuje 2. místo. Mládež vystupuje s kulturním programem při vítání občánků v obci a účastní se okresního setkání kolektivů hry PLAMEN v Malé Čermné.

Závazek organizace je splněn ve všech bodech: sebráno 331. 5q železného šrotu, 380 kg starého papíru. Na úpravě požární zbrojnice odpracováno 98 hodin, údržbě techniky věnováno 291 hodin. Při pomoci zemědělství 60 hod. , v akci Z odpracováno 380 hodin. Kromě toho si organizace zřizuje v budově bývalé školy svou klubovnu a vybavuje ji nábytkem.

Zemřel Adolf Hartman, který byl členem 51 roků a po několik volebních období zastával funkci preventisty a Alois Čtvrtečka, který byl členem sboru 40 roků.