1911 – 1915

Léta, s nimiž se budeme postupně seznamovat, ukazují i na počátky prevenční práce ve sborech. Sbor navrhuje, aby bylo včas prováděno vybírání rybníku k zajištění dostatku vody při hašení a dále provádění prohlídek „ stran bezpečí ohně “ . Sborová schůze přijímá návrh, aby do sboru byly přijímány i ženy – hasičky. Členové sboru drželi i hlídky při tanečních zábavách a divadelních představeních, jejichž některé názvy udávané v roku 1913 uvádíme: „ Maryša, Pro kus chleba, Matěj a Michal, Mlsní kocouři. “

Při sjezdech a oslavách byla účast sboru v Bačetíně, Osečnici, Dobřanech, Novém Městě nad Metují, Janově a ukázkovém cvičení v Kounově. Nejvýraznější sborovou činností těchto let bylo pořádání župního sjezdu v Bystrém v roce 1913. Kniha pamětí zaznamenává tuto událost velmi pěkně a obšírně, a proto si některé části přiblížíme.

Dobrušská župa pořádala 6. července 1913 v Bystrém již svůj 25. sjezd. Ačkoliv bylo počasí nepříznivé, sjelo se na sjezd 19 okolních sborů. Všechny sbory byly přivítány hudbou. Dopoledne byla valná hromada, po obědě ukázkové hasičské cvičení na louce Jos. Hartmana. Zde byly předváděny obě stříkačky i berlovky s vodou. Program zábavného odpoledne potom pokračoval na vyzdobené zahradě u fary. Obecenstvo vstupovalo do zahrady uvítací branou, na níž byl nápis zhotovený z březového dřeva, na straně protější bylo postaveno jeviště, na němž vystupovali místní ochotníci se žertovným programem a taktéž sbor zpěváků zde přednesl několik písní.

Citát: kniha I. , zápis z 6. 7. 1913, autor neznám

Na čtvrtém místě Zvěřinec, kdež bylo mnoho rozličných dravců viděno a což ctěné obecenstvo velice překvapilo. Uprostřed hrála hudba Jana Hartmana. Dále na jedné straně byl hotel h. Josefa Hartmana a uzenářství Josefa Šintáka z Bohdašína, na druhé u Pekařových hotel p. Jana Šintáka. Na třetí straně u brány cukrářství p. Drašnara z Nov. Hrádku. Velice překvapila obecenstvo hudba z „ Paříže “ , která svými citlivými tóny tak dojímala, že až někdy uši zaléhaly. Na to přišel pan Medvědář se svým medvědem. Medvědář bubnoval, medvídek tancoval, ach to byla podívaná, co ubohý medvídek zkusil, aby všechno obecenstvo pobavil. “

Požáry:

Rok 1911

Duben: veliký požár v Dobrém – hoří u Mňuků, Škodů, Štefanů, Polů a Poláčků.

Květen: srub u Ježků ( Rychedníků ) v Ohnišově ( blesk )

Rok 1913

Květen: požár u J. Dubánka ve Sněžném ( shořel dům a všechen majetek a uhořela jeho zesnulá manželka ) .

Červenec: stodola u Tomášů v Dobřanech ( blesk ), továrna u Vondřejců v Tisu, požár u Václava Marka v Kounově

Srpen: chalupa p. Dubánka v Bačetíně

Rok 1914

Květen: stavení Josefa Andrše v Kounově ( pod přístřeším uhořel čeledín ) .

Rok 1915

Leden: stavení Jana Novotného v Janově

Duben:srub a obytné stavení u Václava Hejzlara v Bačetíně