ČRDM – Daruj kroužky

Česká rada dětí a mládeže spouští projekt, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na volnočasové aktivity. Projekt Darujeme kroužky dětem umožní rodičům získat podporu až ve výši 2000 Kč na dítě na pololetí!

Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity? 

  • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „Přídavek na dítě“.
  • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.

Finanční podpora 2000 Kč na dítě za pololetí bude putovat od ČRDM přímo na účet SDH. Příspěvek je možné využít na celou řadu aktivit, které se v organizacích konají, dle aktuálních potřeb. Platí pouze pravidlo, že si rodič musí min. 20 % ceny aktivity zaplatit z vlastních zdrojů. U příspěvku 1000 Kč se jedná o 250 Kč, u příspěvku 2000 Kč pak o částku 500 Kč. Příspěvek bude organizaci následně poskytnut ve formě daru a nebude se vyúčtovávat.

Výzva je spuštěna na 1. pololetí školního roku 2022/2023. O podporu je tedy možné zažádat i zpětně za první půlrok, který již v září započal. Pokud již rodiče příspěvek uhradili, je možné přijmout podporu a příspěvek jim následně vrátit. O příspěvek bude možné zažádat až do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání peněz.

Příspěvek od ČRDM přijde přímo na účet SDH a je určen přímo pro konkrétní dítě. SDH jej může použít na úhradu výletu, víkendových a jiných pobytů, poplatku za kroužek, vlastního stejnokroje, nebo jiného vybavení atp.

O příspěvek si rodiče musí sami zažádat.  

Manuál pro rodiče

M.Dusílek

starosta sboru