Ročník 1984 – 1985

Jméno Bydliště  
Josef Balcar Bystré  
Monika Balcarová Bystré  
Alena Drašnarová Bystré  
Jan Franc Bystré  
Josef Mach Bystré  
Alena Machová Bystré  
Josef Ševc Bystré  
Leoš Ševc Bystré  
Jitka Špačková Bystré  
Petr Šritr Bystré  

Jedeme do kina

 Jeli jsme na film „ Limonádový Joe “ , který se promítal v dobrušském kině. Většinou jsme se smáli a tak film uběhl rychle. Když jsme přijížděli k domovu dohodli jsme se, že se do kina znovu vypravíme.

 Dny Karpatsko – dukelské operace

 Tyto dny jsme si připomněli besedami ve škole a filmy, které jsme společně shlédli. Dne 6. října slavíme Den ČSLA .

 Připravujeme se na branný závod

 Kviz a zase kviz a pořád nám to nejde, zase jsou dvě chyby ostatní už je nacvičené. Scházíme se každý den, takže všechno jde kromě kvizu.

 Branný závod

Po dlouhých přípravách jsme v 7 hodin ráno vyjeli do Kostelce. Převzali jsme číslo a odevzdali kroniku. Potom jsme měli dost času, tak jsme šli do pohostinství, tam jsme se usadili ke stolu a hráli jsme „ flašku “ , kterou jsme vyhrabali na smeťáku. Po chvíli jsme zahlédli paní Povolnou s Jiříkem a tak jsme šli na kviz, ale udělali jsme tam chyb až to hezký nebylo. Jinak jsme běželi docela dobře, ale kus cesty před cílem Jitku bolelo břicho a tak ji Petr za sebou táhnul. Když to viděla zdravotnice jak se drží za břicho, tak ji nechtěla pustit dál, že prej to má od srdce. Až na to, že to měla na druhý straně. Asi za týden nám přišlo, že jsme třetí. Hlavně, že jsme porazili Sedloňováky.

 Sbíráme starý papír

 Zase jsme se po dlouhé době sešli všichni v klubovně. Dohodli jsme se, že půjdeme na starý papír. Doma jsme na sebe hodili domácí hadry, popadli trakaře a vyrazili do vsi. Zpátky jsme se měli vrátit v 5 hodin u klubovny. Podmínka – plný trakař, nebo se neukazuj. Tak jsme sebrali 400 kg papíru.

 Obří slalom

 Naše oddílová rada se dohodla, že uspořádá obří slalom. Kronikářky vyrobily plakáty a vyvěsily je po celé vesnici. V určený den se na stráni u Kuchyněk sešlo 22 závodníků. Jako pořadatelé jsme je rozdělili do kategorií. Závody proběhli zcela klidně. Závodníci byli nad míru spokojeni. Potom se mezi chlapci losovalo a vylosovaní museli vítěze vytáhnout až na kopec. Lyžovalo se i po tmě. Rozešli jsme se pod heslem „ Za rok zase! “

 Slunce, seno, jahody

 O jedné schůzce jsme se dohodli, že pojedeme do kina. Jitka s Alenou navrhovali na „ Slunce, seno, jahody “ , protože to už viděli a říkali, že je to bezvadný film. Tak že jedem! Film se nám moc líbil.

Hurá na výlet

 Sešli jsme se ráno v 9 hodina u naší hasičárny. Každý měl sebou nějaký ten batoh. Šli jsme se podívat na oboru, kde se chovají divoká prasata. Když jsme došli na místo, museli jsme si pořádně odpočinout a řádně se posilnit, protože nám vytrávilo. A to, co jsme nemohli sníst, jsme házeli divočákům. Výlet se nám líbil a užili jsme si na něm hodně srandy.

 Afrika

 O záhadách tohoto světadílu jsme se dozvěděli na besedě s panem Hoffmanem.

 Výroční členská schůze

 Na naší schůzi jsme vystoupili s kulturním programem. Vyslechli jsme zprávu o činnosti naší organizace, pak následovalo pohoštění, při kterém jsme se snažili pomoci. Nejen obsluhovat, ale hlavně jíst věnečky. V ten den jsme měli prodlouženou. Přišli jsme domů v 10 hodin večer.

 Beseda s důchodci

 Sešli jsme se ve 14 hodin v místnosti SPOZ, abychom svým kulturním pásmem pozdravili přítomné důchodce. Bylo jich asi 50. Při jejich besedě jsme až do 6 do večera vydrželi koukat na filmy, které jim byly promítány. Potom jsme dostali velikou tašku a do ní sáčky s koledami. Na každém sáčku jsme měli napsáno jméno důchodce, který sáček dostal domů, protože se nemohl zúčastnit besedy. Nežli jsme poběhali vesnici byla hrozná tma.

 Beseda s účastníkem odboje

 Paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce nám věnovala pondělní odpoledne, aby nám vyprávěla o době, kterou sama i v rodině prožívala. Tato beseda nás zaujala, neboť paní Čtvrtečková moc hezky vypravuje, rádi ji posloucháme i při jiných besedách, když má diskusní příspěvek z kroniky naší vesnice.

 Naše beseda

 Pro všechnu mládež v naší obci jsme připravili odpoledne s promítáním filmů o požární ochraně a také o likvidaci požáru skladové haly v Bystrém. Byla nás plná třída.

 Plníme odborky

 Učíme naše nejmenší v kolektivu tomu, co my jsme se za ta léta naučili.

 Výlet po Jiráskově stezce

 V sobotu ráno jsme se sešli, abychom společně podnikli výlet. Z Bystrého na Deštnou jsme vyjeli autobusem a pak už po svých. Nejdřív jsme šlapali dost rychle, pak ubývalo sil, byla žízeň a začali jsme se courat. Po přestávce jsme opět spěchali dolů z kopce. Tentokrát už s chutí, protože jsme byli hodně vysoko a bylo daleko vidět. K večeru jsme se došourali až do svých domovů plni dojmů.

 Brigádničíme

 Na jarní směnu jsme se vyzbrojili potřebným nářadím a dostavili jsme se v plném počtu. Vše co bylo v naších silách jsme se snažili vzorně uklidit.

 Obvodové kolo

 Pátek

Po dlouhém trénování jsme získali pár volných chvil, kdy už jsme se těšili na obvodové kolo pod stany. A taky na to, že v pátek nejdeme do školy. V pátek jsme se sbalili a vyrazili jsme směrem k Solnici. Přijeli jsme jako první a hned jsme postavili stany. Zatímco se holky zabydlovaly, kluci naházeli věci do stanu a šli hrát s místníma klukama fočus. A potom jsme až do branného závodu odpočívali. Pak jsme nastoupili na slavnostní zahájení a hned potom se konal branný závod, kde jsme se umístili mizerně a skončili až 12. . Noc ubíhala špatně, některé oddíly se nechovaly tak jak měli. Takže jsme si moc nepospali.

 Sobota

Ráno jsme nastoupili na různé disciplíny. Jako první byla štafeta, umístili jsme se na druhém místě. Následoval útok, ten byl zase fajn, byli jsme 1. . Pak trochu horší džberovky, ale rozveselil nás kviz,takže uzle byli i přes přísný dohled rozhodčích dobré. Nakonec jsme skončili druzí. Dost nás to mrzelo, protože nás od kraje dělil jen kousíček. Letošní sezóna pro nás skončila, takže musíme příště víc makat.

Jedeme do kina na „ Poslední výstřel “

Rozhodli jsme se, že pojedeme do Dobrušky do kina na „ Poslední výstřel “ . Kupodivu mohli jet všichni. Film jsme prožívali už od začátku a každý z nás se vžil do role Vinetoua a Old Shatterhanda. Po příjezdu domů jsme byli nadšení.

 Léto

 Protože se ve vyvrcholení léta udělalo náhle hezky, což je letošní rok mimořádná věc, jdeme se koupat.

 Výlet do Adršpachu

 V úterý byla poslední schůzka u hasičárny. Každý přiváží spacáky, stany a lehátka. O půl sedmé ráno se scházíme u autobusové zastávky. Zanedlouho jede autobus. Přijíždíme do Nového Města nad Metují na nádraží. Čekáme půl hodiny na vlak a už jedeme vlakem. Přestupujeme na lokálku a na zastávce Teplické skály vystupujeme. Tam čeká pan Ševc, který jel autem. Vede nás do kempu. Pan Dusílek nás jde přihlásit. My zatím stavíme stany. Celkem nás jelo 9. Hned nato jsme se najedli a šli spát. Tu noc jsme dělali strašný kravál. Odpoledne jsme šli do skal. Odtud jsme si odnesli mnoho zážitků. V pátek jsme šli do Adršpachu. V poledne jsme se vrátili a složili jsme stany a ve tři jsme se sebrali a jeli lokálkou domů.