Ročník 2013 – 2014

Jméno Bydliště Věk
Lukáš Dyntar Janov 14
Vojtěch Hejzlar Bystré 11
Matyáš Chytrý Sněžné 13
Daniel Krivčík Bačetín 13
Ondřej Marek Janov 11
Jakub Mencl Bystré 11
Ondřej Musil Bačetín 12
Richard Poul Bystré 13
Aneta Prázová Bystré 12
Matěj Syrovátko Bačetín 12
Pavel Zahradník Janov 13

Plán práce družstva starších pro soutěžní ročník 2013 – 2014

Září – říjen 2013 Příprava na zahajovací ZPV
Účast v zahajovacím ZPV – Olešnice u RK
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (ZPV Lukavice)
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (60 m Javornice)
Údržba výzbroje a výstroje
Sběr starého papíru
Listopad – prosinec 2013 Odborná příprava – cvičební řád požárních jednotek
Odborná příprava – věcné prostředky požární ochrany
Odborná příprava – údržba a zkoušení požárních dvojic
Odborná příprava – požární zásah
Leden 2014 Odborná příprava – strategie zásahu
Odborná příprava – nebezpečí na místě zásahu
Únor – Březen 2014 Společné bruslení – Nové Město nad Metují
Účast v soutěži nad rámec hry Plamen
Duben – Květen 2014 Odborná příprava – nástupové tvary
Odborná příprava – údržba motorové stříkačky
Příprava na okresní kolo hry Plamen
Zkoušky odbornosti MH
Čistění místního koupaliště
Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen
Červen 2014 Slavnostní ukončení soutěžního ročníku
Červenec – srpen 2014 Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen

Lukavický braňáček

Tak nám skončily prázdniny a dostali jsme se k první soutěži. 21. září jsme jeli na naši první soutěž na Lukavický braňáček a poprvé se s námi jeli podívat i naši noví členové. Celkem startovaly 2 hlídky a obsadily 2. a 11. místo. Jeli s námi i naši mladší kolegové, kteří byli také dobří.

Závod požárnické všestrannosti – Olešnice u Rychnova nad Kněžnou

Uběhlo nám sotva 14 dní a jenom 4 tréninky a zase jedeme na soutěž. 5. října jsme se vydali do Olešnice u RK na zahajovací závod požárnické všestrannosti. Startovaly celkem 2 hlídky a celkově jsme se umístili na 5. místě. Na tomto závodě poprvé soutěžili i naši noví kamarádi, kteří k nám přišli v září.

72 hodin 2013

Uběhl týden a jako každý rok s členové družstva straších vydali na projekt 72 hodin do místní školky. Pomáhali jsme dětem s vymalováváním omalovánek a také jsme jim představili hasičské auto, štafetu požárních dvojic a džberové stříkačky. Děti byly také seznámeny s hasičskými prostředky, například se sirénou, hasičskou výzbrojí, hasičským autem. Na konci děti dostaly diplom a my jsme v klidu odešli a nechali děti spát.

60 m Javornice

Uběhla jenom noc a my jsme se zase vydali na soutěž. 12. října 2013 jsme se vydali do Javornice na běh 60 metrů. Celkem startovalo 7 závodníků a družstvo obsadilo 7. místo.

Úklid zbrojnice a překážek

Uběhl týden a 4 dny a družstvo se jako každoročně sešlo k úklidu zbrojnice a zazimování překážek. To vše 23. října.

Sběr starého papíru

Uběhly 3 dny a dobrovolní členové, kteří jsou ochotni pomoci se sběrem starého papíru, se sešli u zbrojnice. Sběr odevzdávali hlavně místní obyvatelé. Papír jsme také vyklízeli v naší malé boudičce u skladové haly. Celkem jsme nasbírali papír za 1 500 Kč.

Odborky

Nakonec jsme si v měsíci listopadu probírali odborky, například bojový řád, cvičební řád, požární výjezdy. Každý pak dělal prezentaci pro ostatní členy.

Tělocvična

Tak nám začala zima a my jsme se vydali jako každý rok do tělocvičny v areálu Gymnázia v Dobrušce. Cvičíme s družstvem našich starších kamarádů dorostenců. Začali jsme trénovat štafetu dvojic na soutěž v Havířově.

Výroční valná hromada

  1. ledna 2014 měl náš sbor dobrovolných hasičů Výroční valnou hromadu, kde jsme se dozvěděli o činnosti hasičů v minulém roce. Měli jsme tu hosty ze Slovenské republiky a z Nizozemí. Naši mladší kamarádi si pro nás připravili kulturní představení.

Trénujeme uzle

Od Výroční valné hromady jsme se také každý pátek scházeli na tréninku uzlů a přípravě na Havířovskou halu. Trénovali jsme hlavně zkracovačku, lodní uzel, tesařský uzel, záchranný uzel a úvaz na proudnici.

Havířovská hala

Soutěž se konala 22. února v Havířově. My jsme se ale vydali na cestu již 21. února odpoledne, abychom to do Havířova stihli. V soutěži se nám povedla štafeta dvojic a štafeta uzlů, ale při poslední štafetě 4 x 60 m jsme udělali chybu. Celkově jsme tak skončili na 12. místě.

Uzlovka v Provozi

  1. března jsme se vydali do nedaleké vesničky Provoz u Dobrušky na soutěž v uzlování. Byl to další závod Ligy mládeže, takže jsme jeli spolu s mladšími kolegy. Měli jsme výborný čas, který nás dovedl až na první místo. Naši závodnici Anetě Prázové se dařilo i v soutěži jednotlivců, kde obsadila 2. místo.

Kvasinská automobilka

Dne 26. března 2014 jsme se vydali do kvasinské automobilky, kde nám nejdříve ukázali výrobní linky a poté hasičskou zbrojnici.

60 m Jablonec

Dne 29. března se Aneta Prázová, Jakub Mencl, Richard Poul, Matyáš Chytrý a Lukáš Dyntar zúčastnili běhu na 60 mětrů v Jablonci nad Nisou. Měli jsme silnou konkurenci, ale přesto umístění ve střední až dolní polovině. Nejlepší umístění měl Lukáš Dyntar.

Sběr starého papíru

Dne 5. dubna se náš sbor zúčastnil sběru starého papíru. Nejdříve jsme svezli skaldovou halu a potom jsme sváželi papír na obci. Celkem jsme nasbírali sběr za 2 115 Kč.

Odborné zkoušky

Akce se konala dne 23. dubna v naší klubovně. Probíhalo to tak, že si každý vybral otázku, na kterou si připravil odpověď. To, co si připravil, potom prezentoval přede všemi, kteří tam byli, a ostatní mu mohli klást otázky.

Odznaky:

Velitelé – Aneta Prázová, R. Poul, L. Dyntar

Cvičitelé – V. Hejzlar, M. Syrovátko, P. Zahradník

Strojník – M. Chytrý

Preventisté – D. Krivčík, O. Musil

Kronikář – J. Mencl

Soutěž v Bystrém

Akce se konala 26. dubna 2014 a byla to další soutěž Ligy mládeže, kde se běhala štafeta CTIF a útok CTIF. Soutěž probíhala na rovince v břízové aleji a na koupališti. Po štafetě jsme drželi 1. místo, ale chyba v přeskoku u útoku CTIF pro nás znamenala problém. Celkově jsme obsadili 2. místo.

Čištění koupaliště

Akce se konala 3. května na místním koupališti za velmi chladného počasí. Pracovalo se hlavně na čištění stěn a oplachování vodou ze stříkačky.

Hasičské muzeum

Akce se konala 4. května odpoledne, kdy jsme vyrazili do Velkých Svatoňovic do hasičského muzea. Ukázka do nejstarší až po nejnovější hasičské stříkačky, např. Tatra 805.

Soutěž v Houdkovicích

Akce se konala 10. května v Houdkovicích. Běhala se štafeta dvojic a štafeta CTIF. V obou disciplínách jsme obsadili 1. místo a tak jsme logicky byly na prvním místě. Měli jsme dobrou formu před okresem.

Květinový den

Ve středu 14. května 2014 jsme se opět zapojili do prodeje kytiček pro Ligu proti rakovině. Celkem jsme vytvořili šest skupinek a za doprovodu vedoucích poctivě obešli celou obec a její okolí. Prodejem kytiček se nám letos podařilo nasbírat 5 504 Kč.

Okresní kolo Plamen – Ještetice

Ve dnech 23. – 25. května se konalo okresní kolo hry Plamen, tentokrát v Ještěticích.Po zahájení jsme nastoupili na 1 disciplínu, kterou byl požární útok CTIF, ve kterém se nám poměrně dařilo až na pár drobných, ale přesto trestaných chyb.Jako druhou disciplínu jsme měli požární útok. V prvním pokusu se nám nedařilo, ale v tom druhém stálo štěstí při nás.Poté jsme si dali oběd a po obědě nás čekala štafeta 4×60, ve které se nám také nevedlo.Poté nás čekal závěr našeho běhacího dne a ten jsme zakončili 2. pokusem požárního útoku CTIF. Po tomto náročném dni jsme nakonec obsadili průběžné 3. místo v tabulce.V neděli nás čekala jenom štafeta Požárních dvojic, protože štafeta CTIF se kvůli namoklému terénu zrušila. Štafetu dvojic jsme zaběhli precizně. Celkově jsme pak obsadili 1. místo a tak pojedeme na krajské kolo hry Plamen do Přelouče.

Běh na 60 m Kvasiny

Dne 31. května se Matyáš Chytrý, Jakub Mencl, Ondřej Musil, Pavel Zahradník, Richard Poul, Daniel Krivčík, Filip Antal a Lukáš Dyntar zúčastnili běhu na 60 m v Kvasinách.Konkurence byla silná, ale přesto se podařilo Richardu Poulovi obsadit 8. místo. Celkově jsme na tom byli hodně mizerně a tak se to projevilo jak na výsledcích soutěže, tak i na celkovém hodnocení Ligy mládeže.

Krajské kolo hry Plamen

Krajské kolo hry Plamen se konalo 7. a 8. června 2014 tentokráte v Přelouči. Protože byli někteří členové družstva na školním výletě, měli jsme spojené družstvo společně se členy SDH Olešnice u RK a SDH Provoz. Z Olešnice nám pomohli Eda, Kačka a Kuba, z Provozi Petra. V závodě se nám bohužel nepovedl závod požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic. Trochu překvapivě se nám povedly obě dvě štafety. V této soutěži jsme nakonec obsadili 6. místo.

Pohár hasičské mládeže Opočno

Dne 22. čerfvna 2014 proběhl Pohár hasičské mládeže, který se, jak názve napovídá, konal v Opočně. Na této soutěži jsme obhajovali loňské vítězství. Soutěžilo se opět v útoku a “opočenské štafetě”. Oba útoky byly pro nás povedené, ale díky 10 trestným bodům ve štafetě jsme se umístili na celkovém 3. místě. Tím jsme si snížili náskok v Lize na pouhé 4 body

Čánecký pohár

Závod se tentokrát konal 5. července 2014. Oba dva útoky, ve kterých se soutěžilo, se nám opět povedly. Přestože se nám nepodařilo dosáhnout loňského rekordu, umístili jsme se na 1. místě.

Výlet do Deštného v Orlických horách

Výlet se konal od 28. července do 1. srpna 2014. Vyráželi jsme z Bystrého a pokračovali přes Bačetín až do Deštného. Spali jsme v autokempu Zákoutí v Deštném. Druhý den jsme se vydali na výlet do Rokytnice, přesněji do dělostřeleckého srubu Hanička. Prohlédli jsme si tvrz a zase vyrazili nazpátek do Deštného. Cestou tam i zpátky jsme celkem najeli 69 km. Jedno odpoledne jsme taky strávili na bowlingu ve srubu Karolina v Deštném. Kvůli špatnému počasí jsme tentokrát bohužel museli zrušit návštěvu lanového centra.

Pohár starosty obce Ledce

Soutěž se konala dne 23. srpna v Ledcích. Soutěžilo se zde v požárním útoku. V prvním pokusu jsme vytvořili nejlepší výkon za cellu sezónu. Škoda, že až na jejím konci. Druhý pokus byl jen těsně horší a proto jsme celkově skončili na 1. místě. Udělali jsme tak důležitý krok k celkovému vítězství v Lize mládeže.

Hasičské klání 2014

Závod se konal 30. srpna 2014 v Křovicích u Dobrušky. Byl to poslední závod letošního ročníku, ve kterém se soutěžilo v požárním útoku a štafetě 4 x 60 m. Obě dvě disciplíny se nám tak úplně nepovedly. Ostatní družstva ale byla slabší, takže jsme nakonec skončili na 1. místě v soutěži. Jelikož to byl poslední závod Ligy, vyhlašovaly se i výsledky celé této soutěže. Zde jsme zaslouženě skončili na 1. místě.