1992

Prevence byla provedena v 36 objektech.

V naší obci proběhla okrsková soutěž. Družstvo mužů obsadilo 1. místo, družstvo žen místo druhé. Mimo soutěž se zúčastnilo i družstvo dorostenců. Okresního kola v Dobrušce se zúčastnila družstva mužů i žen. Ženy obsadily 5. místo a muži těsné druhé místo.

Zásahové družstvo vyjelo v tomto roce k jednomu technickému zásahu a k požáru kravína v sousedním Kounově. V tomto roce získal sbor nové požární vozidlo Avia s vybavením.

Na okresní soutěži mladých hasičů obsadilo naše družstvo 3. místo. Na podzimním závodě požárnické všestrannosti obsadila naše hlídka 1. místo. Mimoto se mladí hasiči zúčastnili výkonnostní soutěže v rakouském Štýrsku, která se konala v městě Liezen. Soutěže se zúčastnilo 250 družstev. Kolektiv zde obsadil 13. – 14. místo, získal bronzový odznak CTIF. Družstvo dorostenců zvítězilo v okresní soutěži a zastupovalo tak náš okres v oblastním kole v Poličanech. Zde obsadilo 7. místo.

Sbor pořádal hasičský ples a dvě zábavy. Na autokrosu v Dobřanech jsme zajišťovali požární hlídku.

Organizace má 64 členů, 46 mužů a 18 žen. Organizaci byl v tomto roce udělen „ Čestný prapor “ SH ČMS.