1977

Jako v létech předcházejících, tak i v tomto roce provádí organizace požární dozor při autokrosu v Dobřanech. Námětové cvičení je prováděno v naší obci a SPD – okrskové se účastní družstvo mužů na hřišti v Dobrém. Námětové cvičení okrsku jsou pořádána v Deštném v O. h. a v Dobrém.

Kolektivy mladých požárníků, zúčastněné ve hře PLAMEN 77 jsme tentokrát při okresním setkání hostili na vlastní půdě. Setkání se podařilo dobře zajistit, počasí mu však nepřálo. Naše družstvo v soutěži zvítězilo a zajistilo si již po čtvrté postup do krajského kola.

V akci Z organizace odpracovává 490 hodin hlavně na dokončení požární nádrže u Štěpánových. Dále organizuje taneční zábavu na přírodním parketu na koupališti a podzimní zhodnocení práce organizace při opékání berana na rožni. Dlouholetý člen sboru Adolf Dyntar se dožívá 80 let a členové organizace mu přicházejí popřát mnoho zdraví do dalšího života. Kronikářskou práci končí pro nemoc Jaroslav Remeš a funkci kronikáře přebírá Kárník Adolf.

Požáry:

Les Kuchyňka v Bystrém

Dům u Maršíků v Bohdašíně