Ročník 1989 – 1990

Jméno Bydliště  
Jan Bartoš Bystré  
Pavla Bartošová Bystré  
Václav Drašnar Bystré  
Jitka Dusílková Bystré  
David Horák Bystré  
Kamil Horák Bystré  
Miroslav Jamriška Bystré  
Josef Linhart Bohdašín  
Anna Maisnerová Bystré  
Petra Netíková Bystré  
Bohuslav Pábel Bystré  
Radim Světlík Bystré  
Josef Ševc Bystré  
Markéta Štěpánová Bystré  
Jiří Tomáš Bystré  
Kateřina Tomášová Bystré  
Luboš Vítek Janov  

 Schůzka

 Schůzka se konala 29. září 1989. Vedoucí p. Dusílek nás na ní seznámil s prací v oddíle v novém ročníku hry Plamen. Nejprve jsme si zvolili oddílovou radu:

Předseda: Josef Ševc
Místopředseda: Václav Drašnar
Kronikářky: Jitka Dusílková, Markéta Štěpánová, Pavlína Bartošová, Anna Maisnerová
Sportovní referent: Kamil Horák
Kulturní referent: Jan Bartoš
Pokladník: Petra Netíková
Zástupce oddílu ve skupinové radě: Petra Netíková

Nástěnku oddílu v klubovně SPO připraví Petra Netíková. Kronikářky se také budou starat o úpravu vývěsní skříňky. Ve své činnosti se zaměříme na plnění úkolů hry Plamen, která začíná branným závodem u nás na koupališti. Dále budeme také plnit úkoly pionýrské skupiny pokračováním ve hře „ Prameny “ a hře „ S pionýrským lvíčkem. “

 Příprava na branný závod

 Scházíme se dvakrát týdně a trénujeme na branný závod, který se uskuteční v sobotu 14. října 1989 v Bystrém. Jelikož odešli ti nejlepší z nás musíme se více připravovat. Za pěkného počasí střílíme a házíme granátem, když nám počasí nepřeje, scházíme se v klubovně a procvičujeme topografii, kvizové otázky a zdravovědu. Na letošní závod se připravuje jedna hlídka a doufáme,že nezklameme.

 Den ČSLA

 Výročí oslav dne Československé lidové armády jsme si připomněli na besedě s bývalým „ plameňákem “ Michalem Dusílkem. Podělil se s námi o první dojmy z vojenského učiliště, do kterého chodí v Novém Městě nad Váhom. Beseda se nám všem moc líbila. K výročí jsme upravili svoji vývěsní skříňku.

 Branný závod

 Za chladnějšího počasí, ale bez pršení se uskutečnil branný závod v Bystrém. Závodu se účastnilo 24 kolektivů MP z poloviny okresu Rychnov nad Kněžnou. Odpoledne soutěžili i dorostenci a dorostenky. Závod se nám vydařil a skončili jsme na druhém místě za družstvem z Dobřan. V soutěži dorostenců se umístili Leoš Ševc na prvním místě a Alena Machová vyhrála v soutěži dorostenek.

 Beseda o historii

 Třetího listopadu 1989 jsme se sešli na zajímavé besedě o historii vzniku požární ochrany a naší organizace SPO v Bystrém. Beseda se nám líbila a vedoucí p.  Dusílek nás seznámil s věcmi, které jsme doposud nevěděli. Po besedě nám promítl film „ Hoří, má panenko “ , při kterém jsme se moc nasmáli.

 Sběr papíru

 Sběr starého papíru jsme prováděli v pátek 10. 11. 1989. Po ohlášení sběru v místním rozhlase pro nás občané připravili papírový odpad, který jsme na kárách vozili do požární zbrojnice. Tento papír bude odvezen do sběrny. Celkem jsme sebrali 330 kg.

 Beseda o měsíci přátelství

 U příležitosti měsíce československo – sovětského přátelství jsme se zúčastnili besedy p. Lukáška z Dobrušky, kterého všichni známe, neboť jezdí do naší obce na chalupu. Vyprávěl nám o návštěvě SSSR a cestování přes pohoří Kavkaz. Promítl také film a diapozitivy. Beseda se všem líbila.

 Vývěska

 Konec měsíce listopadu byl pro naši republiku významný a plný změn. Dozvídali jsme se o tom ve škole, rozhlase a televizi. Ve vývěsní skřínce jsme spolu s vedoucím vyvěšovali denní zprávy z novin.

 Výroční členská schůze ZO SPO

 Schůze se konala v pátek 29. prosince 1989 večer v klubovně. Na schůzi jsme připravili kulturní vložku, kterou jsme dobře přednesli. V programu schůze jsme sledovali zprávy předsedy a jednatele ZO i zprávu o činnosti našeho oddílu. Na závěr jsme obdrželi občerstvení, čokolády a pomeranče.

 Vycházka do přírody

 V prázdninovém týdnu, kdy nám přece trochu nachumelilo jsme uspořádali vycházku do přírody v okolí obce, abychom určovali stopy zvěře, stavěli sněhuláka a nakonec uspořádali puškovací bitvu. Vycházka se nám líbila.

 Schůzka

 Vedoucí p. Dusílek nás informoval o změnách, které nastávají v soutěžích Plamen a o spolupráci s pionýrskou organizací. Dále jsme na schůzce nacvičovali vázání uzlů.

 Vývěska

 K 140. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka jsme připravili vývěsní skříňku se vzpomínkou na jeho pobyty v Dobrušce, které ve starých knihách objevil p.  vedoucí.

 Oslava

 Dne 9. 3. 1990 oslavil předseda naší ZO SPO a vedoucí mládeže 50. narozeniny. Sešli jsme se, abychom mu popřáli hodně zdraví a úspěchů do dalšího života. Napsali jsme transparent a předali malý dárek.

 Beseda o požární prevenci

 Měsíc březen je měsícem požární ochrany. Uspořádali jsme besedu, na které jsme hovořili o dodržování zásad prevence a vzniku požárů vlivem mládeže. Pro občany jsme upravili vývěsní skřínku u čekárny a vyvěsili plakáty o požární prevenci po obci.

Odborky

 V pátek 30. března jsme se sešli na schůzce, abychom složili zkoušky odbornosti MP. Nejprve jsme si zopakovali zásady dodržování požární prevence a potom jsme psali zkušební testy.

Zkoušky preventistů složili.

Václav Drašnar

Jiří Tomáš

Luboš Vítek

Jitka Dusílková

Markéta Štěpánová .

Napsali jsme testy bez chyb. Na schůzce byli přítomni Alena Machová, M. Martínková a J. Dusílek. Po obci jsme vyvěsili plakáty k požární prevenci.

 Výtvarná soutěž

 Ve středu 14. 4. 1990 jsme na schůzce dělali malíře. Malovali jsme výkresy o požární ochraně, každý něco jiného. Všude bylo mokro a stoly zamazané barvou. Po dokončení vedoucí vybrali 6 výkresů J. Dusílkové, M. Štěpánové, P. Netíkové, J. Martínkové, M. Jamrišky, V. Drašnara a poslali je do soutěže. Moc se nám to malování nedařilo a tak uvidíme jak uspějí.

 Brigádníci

 V pátek 13. dubna 1990 jsme se zúčastnili brigády na úklidu v okolí požární zbrojnice a sběr železného šrotu. Na veřejném prostranství, našem cvičišti byl veliký nepořádek po stavbařích, kteří opravují obecní dům. Pomáhali jsme při svážení šrotu od občanů ve vsi a nakládali u požární zbrojnice. Potom jsme celý „ plácek “  uhrabali a vyčistili a pomohli tím naší obci při úklidu. Sešlo se nás dost a celkem jsme odpracovali 38 hodin.

 Nacvičujeme na soutěž

 Soutěže mladých požárníků se již blíží. Pravidelně třikrát týdně nacvičujeme štafetu dvojic, uzle a džberovky. Čekáme až se oteplí, abychom mohli zkoušet požární útok s vodou. Na soutěž, která se koná 9. 5. 1990 v Pohoří, se chceme dobře připravit, abychom uspěli.

 Čarodějnice

 Jako již každoročně jsme i letos 30. 4. 1990 pálili čarodějnice. Už od pondělka kluci z našeho oddílu stavěli na Bučině hranici. V pondělí v 8 hodin večer jsme se sešli u autobusové zastávky, kde začal lampiónový průvod. Když všichni dorazili na Bučinu, podpálili kluci hranici. Hned jsme začali shromažďovat libarovky, které kluci nakonec házeli do ohně. Domů jsme se rozešli asi o půl jedenácté. Byla to pěkná vycházka.

 Pohoří

 V sobotu dne 9. května 1990 se uskutečnilo obvodové kolo hry Plamen. Odjeli jsme s naší Tatrou do Pohoří. Po slavnostním nástupu jsme obdrželi rozpis disciplín a vylosovali startovní číslo 5. Na všech disciplínách se nám dařilo docela dobře. Pan Dusílek nám rozdal lístky, na které jsme dostali párek s limonádou. Celkově jsme se umístili na 1. místě.

 Čištění koupaliště

 V sobotu ráno jsme se sešli u požární zbrojnice, odkud jsme odjeli naší Tatrou na koupaliště. Tam jsme si připravili potřebné nářadí a začali s čištěním. Když jsme s prací hotovi, sbalili jsme věci a spěchali domů na oběd.

 Příprava na okresní kolo

 Scházíme se stále třikrát týdně a pilně trénujeme na okresní kolo. Musíme si znovu opakovat topografické značky, protože jsme to už zapomněli. Ostatní disciplíny však nenecháváme stranou. Všechny znovu zkoušíme a snažíme se je alespoň trochu vylepšit. Doufáme, že i v tomto kole uspějeme.

 Opočno

 Okresní kolo soutěže Plamen se konalo v Opočně dne 25. – 27. 5. 1990

Do Opočna jsme jeli Tatrou a na louce u hřiště jsme postavili stany. Po oba dny hezky, ale v noci zima. Navečer začala soutěž branným závodem. Jeho výsledky jsme se však dozvěděli až v sobotu, neboť někdo přeznačil trať, a tak se nakonec započítali jen trestné body a ne čas běhu. V braňáku jsme skončili pátí. V letošním roce byla v Plamenu velká konkurence. Soutěžili jsme s dobře připravenými družstvy z Bačetína, Kounova a Dobřan. V soutěži se nám však dařilo a obsadili jsme ve štafetě, uzlech a džberovkách první místo a v dvojicích druhé místo a nevydařil se nám jen útok, kde jsme byli šestí. Celkově jsme však zvítězili a máme z toho velkou radost. Postupujeme do krajského kola, a proto jsme se spojili z družstvem z Bačetína, abychom mohli dobře reprezentovat okres Rychnov nad Kněžnou i ve Dvoře Králové. Věříme, že se nám to podaří. Jako cenu za vítězství jsme si přivezli nové stopky.

 Nacvičujeme na krajské kolo

 Po našem vítězství v okresním kole jsme zahájili přípravu na kolo krajské. Scházíme se každý den a pilně trénujeme. Snažíme se zlepšit ve všech disciplínách, ale nezapomněli jsme ani na branný závod. K tomu nám všem přibyla ještě příprava kulturního programu, který je součástí soutěže.

 Bílé Poličany

 V pátek 15. června se uskutečnilo krajské kolo hry Plamen. Naše družstvo odjelo autobusem do Bílých Poličan, kde proběhl branný závod a uzlová štafeta. Obě disciplíny jsme splnili na výbornou. Dobře se nám usínalo. Druhého dne v sobotu 16. června jsme se vrhli s vervou do práce. Ve štafetě 4 x 60 m jsme se umístili na 1. místě, dvojicích na 1. místě, džberovce na 1. místě a požárním útoku na 2. místě. Krajské kolo bylo pro nás vítězným. Postupujeme tedy do celostátního kola, kde se budeme snažit reprezentovat dobře náš kraj.

 Přehled výsledků

Disciplína Výkon Umístění
Požární útok 31, 8 s 2
Štafeta 4 x 60 m 45, 03 s 1
Branný závod 25, 02 min. 1
Džberovka 22, 75 s 1
Uzle 42, 0 s 1
     
Celkem body   7

 Hurá do Havlíčkova Brodu

 Ještě nikdy jsme se nezúčastnili celostátního kola hry Plamen, i když naši předchůdci se v roce 1976 zúčastnili jako vítězové východočeského kraje celostátního setkání v Tatrách. Naše soutěžní družstvo nedoznalo žádných změn oproti krajskému kolu. Pět členů je z Bystrého:

 Jan Bartoš

Josef Ševc

Kamil Horák

Luboš Vítek    

Petra Netíková

 a pět z Bačetína

 Pavlína Marešová

Dana Antalová

Markéta Schejbalová

Miloš Marek

Leoš Ježek.

Vedoucí je pan Dusílek a z Bačetína pan Andrš, kteří nás společně cvičí a připravují.

Všichni chodíme do jedné třídy v Dobřanech v O. h.  . Velice se těšíme, jak si to s ostatními rozdáme.

Nebudou to s námi mít lehké – to slibujeme !!!

 Celostátní kolo hry Plamen 90, Havlíčkův Brod

 Čtvrtek

Ve čtvrtek jsme se již nemohli dočkat, až pro nás přijede autobus, který nás odveze do Havlíčkova Brodu. Přijel z Ostravy a v něm bylo družstvo MP z Karolinky o potom jsme společně jeli do Velkého Meziříčí pro družstvo z jihomoravského kraje. Do Havlíčkova Brodu jsme přijeli asi v 16 hodin. Ubytovali jsme se v domově mládeže Střední zemědělské školy na dvoulůžkových pokojích.

 Pátek

Po vydatné snídani jsme se všichni přesunuli na hřiště za ubytovnou, kde probíhal trénink požárního útoku. Každé družstvo mělo dva pokusy. Čas dosažený při požárních útocích patřil k těm nejlepším. Po obědě jsme dostali rozkaz od vedoucích osprchovat se a potom odpočívat. Ve dvě hodiny jsme již byli nastoupeni před ubytovnou a čekali na autobus, který nás odvezl na stadión, kde proběhl trénink ostatních disciplín. Když jsme přijeli na stadion, dostali naši vedoucí harmonogram s časy, v kterých jsme se měli hlásit v té či oné disciplíně. Každé družstvo mělo na stanovištích 15 minut na trénink. První naší disciplínou byla štafeta požárních dvojic a potom uzlová štafeta, džberovky a nakonec štafeta 4 x 60 m. Když jsme přijeli na ubytovnu šli jsme předvést náš kulturní program před komisi rozhodčích. Každý kraj předvedl svůj program a komise vybrala řadu nejlepších kulturních programů, které byli znovu předvedeny na nedělním vyhodnocení soutěže Plamen. Náš kulturní program se komisi líbil a bylo nám uděleno 2. místo. Dnešní den se nám vydařil a dobře se nám usínalo – měli jsme před sebou sobotu, kdy se mělo o všem rozhodnout.

Sobota

Co jsme se doma naučili a o tréninku zkoušeli, jsme předvedli v sobotu v soutěži. Nejprve naše pětičlenná hlídka ve složení: Leoš Ježek, Miloš Marek, Jan Bartoš, Josef Ševc, Luboš Vítek nastoupila k první soutěžní disciplíně: brannému závodu. Hlídce se dařilo. Měla nejmenší počet trestných minut a to:  5 na střelbě a 2 na hodu granátem. Protože dobře běžela, umístila se na prvním místě. Po obědě probíhaly na stadionu další discipliny. Přesto, že se nám štafeta 4 x 60 m nepodařila zaběhnout tak jako doma, dostali jsme se po prvním soutěžním dnu do čela soutěže se součtem 13 bodů za jednotlivé disciplíny. Měli jsme z toho velikou radost, a zároveň obavy, jak dopadne druhý soutěžní den, který rozhodne o celkovém vítězi soutěže. Večer za ubytovnou byl pro nás připraven táborák, u kterého jsme se pobavili a zapojili se do různých her. Dnes nás také navštívil velitel našeho dobrovolného hasičského sboru s manželkou, která nám v přípravě na soutěže také pomáhala.

Neděle

V neděli ráno za námi přijeli pan Netík, Tomášovi a z okresního výboru předseda s tajemníkem, kteří nás přijeli povzbudit. Začala 6. Disciplína – požární útoky. Naši největší soupeři z jihomoravského kraje – Velkého Meziříčí nastupovali jako první. Jejich čas 26, 15 s byl velice dobrý a o to více jsme se museli snažit o dosažení co nejlepšího výsledku. Na požární útok jsme nastupovali s pořadovým číslem 11 . A do této doby nebyl překonán čas prvního soutěžního družstva.

NÁM SE TO PODAŘILO!

Čas 25,42 s již nebyl nikým překonán,což znamenalo první místo v této disciplíně a celkový součet bodů byl 14.

VÍTĚZSTVÍ BYLO NAŠE!

Chodili nám gratulovat. Byli jsme velice šťastni, že se nám to podařilo. Po skončení požárního útoků započítávaných do hry Plamen pokračovala soutěž zahraničních účastníků ze Sovětského svazu, Polska, Rakouska a Spolkové republiky Německo. Odpoledne bylo v domě pracujících setkání s představiteli hasičů východočeského kraje, okresu a města Havlíčkův Brod. Předvedli jsme jim naše kulturní vystoupení a po nás pokračovala další. Potom došlo k samotnému vyhlášení výsledků celostátního kola hry Plamen. Obdrželi jsme celkem čtyři poháry a 7 diplomů.

Pohár vítězů celostátního kola

Pohár vítězů České republiky

Pohár za nejlepší požární útok od přednosty ONV v Havlíčkově Brodě

Pohár, který nám věnovala Spolková republika Německo.

 Večer v tomto překrásném sále byla diskotéka, do které se zapojil i náš pan vedoucí. Na diskotéce jsme se vyřádili a ještě více skamarádili s ostatními účastníky celostátní soutěže.

 Pondělí

V pondělí jsme jeli do Přibyslavi, kde jsme si prohlédli metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany. Potom nám tam promítli video ze soutěže, kde jsme se také viděli a poznali. Vrátili jsme se zpátky do Havlíčkova Brodu do ubytovny. Odpoledne pro nás byla připravena olympiáda s různými tábornickými hrami. A večer pokračovala diskotéka na hřišti, kde jsme soutěžili v požárních útocích. Škoda, že nám diskotéku přerušil déšť.

 Úterý

V úterý ráno po snídani jsme nastoupili do autobusu a společně s kolektivy z Jižní Moravy – Velkého Meziříčí a Severní Moravy – Karolinky odjížděli domů. Nejdříve vystoupili naši největší soupeři z Velkého Meziříčí. A potom jsme již jeli domů. Přijeli jsme v 11 hodin. Byli jsme očekáváni představiteli MNV a našeho dobrovolného hasičského sboru, spolužáky, rodiči, zástupci OV. Rozloučili jsme se s Karolinkou, která nás pozvala na pohárovou soutěž koncem září. Odešli jsme do naší klubovny, kde bylo pro nás připraveno pohoštění a šampaňské na přípitek. Předseda našeho MNV pan Drašnar nám poděkoval za vzornou reprezentaci obce a předal čestné uznání vedoucímu Josefu Dusílkovi a trenéru Pepovi. Předseda OV pan Diblík nám poděkoval za dobrou reprezentaci okresu a pan Ševc za bysterský sbor hasičů. Se všemi jsme si připili a s chutí se pustili do jídla. Sdělili jsme své zážitky všem přítomným. Je škoda, že již pro nás hra Plamen skončila, protože jsme již ukončili ZŠ v Dobřanech a dosáhli hranice věku hry Plamen. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o nás mnoho let starali. Zvláště pak v tomto posledním a nejhezčím ročníku hry PLAMEN, Pepovi a panu Dusílkovi.

Přejeme našim novým nástupcům mnoho úspěchů ve hře Plamen.

Napsali o nás:

 Prvenství do Bystrého

V Havlíčkově Brodě vyvrcholilo setkání mladých požárníků, nejlepších desetičlenných kolektivů, účastníků celostátní hry Plamen z jednotlivých krajů, Prahy a Bratislavy. Jako hosté se finálového kola soutěže zúčastnili také mladí požárníci z Polska, SRN, SSSR a Rakouska. Branný závod a jednotlivé soutěže proběhli v sobotu. V neděli vyvrcholilo celostátní finále hry Plamen atraktivní soutěží v požárním útoku. Celkové vítězství získali mladí požárníci ze ZO SPO Bystré v Orlických horách ve východočeském kraji, druhé místo patří ZO SPO Velké Meziříčí a třetí ZO SPO Veĺká Hradná ze západoslovenského kraje.

 Pochodeň, 9. července 1990

Zvítězili

Kolektiv mladých požárníku z Bystrého a Bačetína, vedený Josefem Dusílkem a Josefem Andršem, zvítězil v celostátním kole soutěže Plamen 90, která se konala 7. a 8. července v Havlíčkově Brodě. Soutěže se zúčastnilo 12 nejlepších kolektivů z celé ČSFR a kolektivy ze SRN, Rakouska, Polska a SSSR. K tomuto vítězství se ještě v příštím čísle vrátíme. .

 Orlický týdeník 12. července 1990

 Mladí z Bystrého mají Plamen

Soutěže hasičů probíhají ve světě i u nás již dlouhá desetiletí. Zástupcům našeho okresu se podařilo již dvakrát zvítězit v celostátní soutěži. Poprvé to byli v roce 1959 muži z Lična, kteří slavili své vítězství v Bratislavě. Podruhé v roce 1988 vyhrál v kategorii mladých požárníků kolektiv z Bačetína vedený Josefem Andršem.

V letošním roce reprezentoval náš okres a později i kraj kolektiv Mladých požárníků a Bystrého, doplněný několika mladými z Bačetína. Krajské kolo proběhlo ve Dvoře Králové a Bystré bylo první v pěti ze šesti disciplín. Na druhém místě skončil okres Semily reprezentovaný mladými z Poniklé, třetí byl okres Chrudim.

Postup do celostátního kola byl impulsem pro zvýšení tréninkového úsilí. Vedoucí kolektivu Josef Dusílek z Bystrého a trenér Josef Andrš z Bačetína, se v tréninku zaměřili na další zlepšení časů v jednotlivých disciplínách, především pak na stabilizaci výkonů.

Celostátní soutěže PLAMEN v Havlíčkově Brodě se zúčastnili přeborníci všech 10 krajů, Prahy a Bratislavy. Na soutěž odcestoval kolektiv z Bystrého s cílem předního umístění. Podařilo se mu zvítězit ve čtyřech disciplínách, ve štafetě 4 x 60 m skončil sedmý, ve štafetě požárních dvojic  třetí.

Mimo různých drobných cen přivezl kolektiv celkem 4 poháry a to: Pohár předsedy ONV Havlíčkův Brod za nejlepší útok, Pohár od dobrovolných hasičů ze SRN za nejlepší zásah džberovkou, Křišťálový pohár ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za titul mistra České Republiky. Křišťálový pohár FV SPO za první místo v ČSFR.

Tímto skvělým výsledkem potvrdila mládež a vedoucí dlouholetou vynikající práci na tomto úseku v našem okrese.

Za redakci blahopřejeme   Orlický týdeník

 Ve finále nejlepší

Desetičlenné družstvo mladých požárníků ZO SPO Bystré v Orlických horách úspěšně reprezentovalo náš kraj ve finále celostátní hry Plamen v Havlíčkově Brodě.

„ Vznik družstva mladých požárníků při naší základní organizaci je datován rokem 1972. Během uplynulých 18 let mladí požárníci 11 x reprezentovali okres v krajském kole soutěže Plamen a letos již podruhé v celostátním finále. V Havlíčkově Brodě jsme dosáhli nejlepšího bodového umístění v jednotlivých disciplínách a tím i prvenství v celostátním finále hry Plamen “ , zdůraznil vedoucí družstva Josef Dusílek z Bystrého.

Jak dále uvedl, v družstvu jsou chlapci a děvčata z Bystrého a Bačetína, kteří navštěvují ZŠ v Dobřanech. I přes tuto skutečnost mladí požárníci společně několikrát v týdnu trénují a před vrcholnými soutěžemi dokonce až tři hodiny denně.

„ Věnujeme dětem hodně ze svého volného času, náročná je příprava i pro ně, ale odměnou jsou nám všem dobré výsledky celého kolektivu, “  říká druhý vedoucí družstva Josef Andrš z Bačetína. „ Je sice pravda, že proti větším ZO SPO máme trochu horší materiálové i prostorové podmínky a trénujeme například pouze na místních asfaltových komunikacích a malém plácku u požární zbrojnice. Ovšem naše zapálení pro požární sport nám pomáhá tyto nedostatky překonat “ .

O své dojmy se s námi podělili i členové vítězného kolektivu. „ K požárnímu sportu  mne přivedl bratr, který byl v minulých letech také členem kolektivu mladých požárníků, stejně jako mé dvě sestry. Získáme bohaté znalosti o protipožární ochraně seznámíme se i s technikou. “

Jana Antalová ještě doplnila, že s chlapci vychází dobře, má vztah k technice a nejdůležitější je, že mají vzorný kolektiv i vedení.

 Středeční Pochodeň, 25. července 1990

 Přehled výsledků

Disciplína Výkon Umístění
Uzlová štafeta 32, 1 s 1
Dvojice 98, 2 s 3
Džberovky 20, 91 s 1
Branný závod 24, 58 min. 1
Štafeta 4 x 60 m 45, 04 s 7
Požární útok 25, 42 s 1
     
Celkem body   14

 Požárnické odpoledne

 Pro účastníky pionýrského tábora bylo uspořádáno ve čtvrtek 9. srpna 1990 požárnické odpoledne. V prostoru u požární zbrojnice jsme předvedli táborníkům džberovky, vázání uzlů, štafetu 4 x 60 metrů a závod požárních dvojic. Zavedli jsme je do klubovny ZO, kde si mohli prohlédnout získané poháry ze soutěží krajského a celostátního kola.

 Loučíme se s prázdninami

 Na závěr prázdnin 1. září 1990 jsme u dílny Stavební geologie opékali dvě jehňata. Sešlo se nás dost. Přišli i naši rodiče, zástupci vyšších složek SPO p. Čech a Koudelka, hosté p. Diblík předseda OV SPO, ředitel školy p. Škalda. Promítali jsme si video o účasti družstva v celostátním kole i instruktážní video o novém ročníku hry Plamen, ve kterém jsou natočení i členové našeho družstva v celostátním kole. Všem se posezení líbilo a beránci se snědli. Teď nás již čeká škola.