1986

V tomto roce má organizace 56 členů, 43 mužů a 13 žen. Preventivní prohlídky byly provedeny v 86 objektech obce.

Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěží 4. a družstvo žen 2. místo. Mladí požárníci obsadili 1. místo na obvodní soutěži v Opočně a 1. místo v okresní soutěži v Rychnově nad Kněžnou. V krajském kole obsadili 8. místo.

Organizace pořádala hasičský ples, pouťovou zábavu a posvícenskou zábavu. I v tomto roce jsme zajišťovali požární hlídku na autokrosu a motokrosu v Dobřanech.

Tento rok byl však především rokem oslav 100. výročí založení sboru. V závěru května proběhla slavnostní schůze v rekreačním zařízení na Bysterských Dolech, kde bylo odměněno mnoho členů. Vlastní oslavy proběhly 24. srpna za velice příznivého počasí a účasti 1 600 návštěvníků. Při této příležitosti byl také vydán almanach, který zachycuje 100 letou historii sboru.

Sbor v tomto roce zasahoval u dvou požárů. Prvního května zasahoval při požáru skládky a 21. října při požáru rekreační chalupy v Bystrém.