1916 – 1920

Hrozbou pro lidstvo jsou poznamenána tato léta – ve světě zuřila světová válka. Na válečná pole bylo povoláno i 20 mladších členů našeho sboru, osm z nich bylo ve válce raněno. Z bojiště se již nevrátil sbormistr František Melichar, který tam padl. Odchod mnoha členů se promítl do slabší činnosti a práce sboru. Ta se však po jejich návratu rychle aktivizovala, o čemž svědčí i zápis z r. 1918 o provedené opravě hasičského skladiště – střechy, podlahy a bílení a provedených 2 cvičeních. V roce 1919 bylo provedeno 5 pochodových cvičení se stroji a v roce 1920 osm cvičení. Sbor se zúčastnil též sjezdu v Dobrušce a oslav vzniku republiky, při kterých byly ku kříži dole ve vesnici zasazeny pamětní lípy.

Veliká péče byla též věnována technickému vybavení sboru. Členové Jaroslav Marek a Josef Dyntar byli v září 1919 vysláni do Slatiňan, aby zde shlédli novou, moderní stříkačku, kterou za 5 500 korun pro sbor zakoupili. Zpět firma odkoupila stříkačku starou za 2 000 korun. Peníze na zakoupení stříkačky zapůjčili členové sboru a tyto jim byly vráceny zpět z přídělových subvencí. Začátkem prosince byla nová stříkačka dopravována z Nového Města nad Metují do Bystrého a ve všech obcích občany obdivována.

Na to zavítali do obce starosta a několik občanů z Krčína, kteří si chtěli stříkačku odkoupit a o 3 000 korun přeplatit, sbor si však stroje vážil a neprodal. Ke stříkačce byl zřízen i nový dvoukolový naviják hadic.

Požáry:

Rok 1920

Květen: požár u „ Goldsmidů “ v Bystrém ( nyní u Kaválků )

Listopad: požár u Josefa Marka v Tisu č. 34 ( vyvedl se jen dobytek, ostatní vše shořelo )