1996

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 42 kontrol.

Okrsková soutěž se konala opět v Bystrém. Muži nad 35 let obsadili 2. místo, ženy 1. místo a muži 3. místo. Okresní soutěže v Opočně se zúčastnila 3 naše družstva. Ženy obsadily 5. místo, muži nad 35 let 1. místo, muži 1. – 2. místo.

Bylo provedeno námětové cvičení na místní kostel v součinnosti okolních sborů.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola soutěže Plamen v Malé Čermné, kde obsadili 5. místo. Vedení kolektivu Mladých hasičů se ujímá Michal Dusílek.

Pokračuje spolupráce s polskými kolegy, kteří se zúčastnili i oslav 110. výročí založení sboru, které jsme pořádali v srpnu. Sbor dále pořádal ples, pomlázkovou, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Šest členů zajišťovalo požární hlídku při autokrosu v Dobřanech.

Sbor má v tomto roce 65 členů ( 44 mužů a 21 žen ) .