2001

V tomto roce oslavila naše organizace 115. výročí svého založení. Při této příležitosti uspořádala organizace v červenci IV. ročník Mezinárodní soutěže mladých hasičů v disciplínách CTIF a II. ročník Her bez hranic. Družstvo mužů přispělo k výročí pěknými umístěními v okresním kole a v Podorlické lize v požárním útoku. Stejně tak i družstva mladých hasičů získala pěkná umístění.

Náš sbor v tomto roce zasahoval jednou a to u požáru obytného stavení p. Myčky v Dobřanech.

Okrskové soutěže v Bystrém se zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Družstvo mužů A obsadilo 1. místo, družstvo mužů nad 35 let obsadilo 4. místo a družstvo žen 2. místo. Soutěžní družstva mužů se zúčastnila okresní soutěže v Pohoří. Zde družstvo mužů A obsadilo 1. místo a družstvo mužů nad 35 let 2. místo. Vzhledem ke kolizi termínů se kolektiv mužů A oblastního kola nezúčastnil. Družstvo mužů A se zúčastnilo seriálu soutěží v požárním útoku „Podorlická liga“, kde vybojovalo celkové vítězství. Mimoto se zúčastnilo pohárových soutěží v Širokém Dole a Českém Krumlově.

Kolektiv mladých hasičů byl v tomto roce rozšířen o družstvo mladších, jehož vedení se ujala Marie Šubrtová. První soutěží, které se kolektiv zúčastnil byla soutěž O pohár starosty SDH Nízká Srbská. Družstvo starších zde obsadilo 7. místo a družstvo mladších 3. místo. Dále se obě soutěžní družstva zúčastnila okresního kola hry Plamen, které se konalo v Ličně. Družstvo starších zde obsadilo 1. místo a vybojovalo si tak postup do oblastního kola. Družstvo mladších obsadilo 4. místo. V oblastním kole soutěže Plemen v Holicích obsadilo družstvo starších 7. místo. Družstvo starších se mimoto zúčastnilo pohárové soutěže hasičské mládeže v Opočně, kde obsadilo 4. místo a pohárové soutěže v závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadilo 12. a 17. místo. Ve IV. Mezinárodní soutěži v disciplínách CTIF obsadilo družstvo starších 1. místo a družstvo mladších 10. místo. V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti ve Vamberku obsadilo družstvo starších 1. místo a družstvo mladších 10. místo.

Kolektiv dorostu se zúčastnil okresního vyhodnocení v Ličně, kde obsadil 1. místo a vybojoval si postup do oblastního kola. Zde obsadil vynikající 2. místo. Kromě soutěží dorostu se kolektiv zúčastnil seriálu soutěží Podorlické ligy v požárním útoku, kde v celkovém vyhodnocení obsadil 15. místo.

Sbor v tomto roce uspořádal Hasičský ples a Pomlázkovou zábavu. V naší obci se uskutečnilo zasedání představitelů SDH okresu. Čtrnáct členů sboru se zúčastnilo zájezdu na Hasičské slavnosti do Litoměřic. V závěru roku navštívili zástupci sboru VVH družební organizace v Bystrém na Slovensku.

Podařilo se navázat spolupráci s hasiči z Amsterodamu, která přestože doposud nepřinesla konkrétní výsledky je velkým příslibem do budoucnosti.

V souvislosti s teroristickými útoky na New York a Washington byla hasičům v New Yorku zaslána kondolence.

Internetová prezentace sboru byla pravidelně aktualizována.

V tomto roce čítá sbor celkem 97 členů (21 žen, 47 mužů, 29 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.