Starší

Práce s družstvem starších patří po léta ke stěžejním činnostem sboru. Družstvo starších také dosáhlo v roce 1990 doposud nejvýraznějšího úspěchu organizace – titulu mistra Československa ve hře Plamen. Po ukončení činnosti v družstvu starších se cela řada jeho členů dále zapojuje do činnosti dorostu respektive družstev mužů či žen. V současné době působí v družstvu starších 10 dětí. Vedením družstva starších a celého kolektivu mladých hasičů, metodickou stránkou práce s mladými hasiči se zabývá Michal Dusílek.