Ročník 1995 – 1996

Jméno Bydliště Věk
Josef Černý Ohnišov 13
Pavel Hájek Bačetín 12
Milan Hradecký Bystré 13
Jan Krajčovič Bačetín 13
Eva Martínková Bystré 11
Zdeněk Martínek Bystré 13
Jan Přibyl Bystré 14
Roman Rudolf Bačetín 14
Jiří Škoda Ohnišov 12
Jiří Zavoral Bačetín

13

 Znovu začínáme

 Připravujeme se na další ročník hry Plamen. V sobotu 21. října 1995 se uskuteční závod požárnické všestrannosti v obci Bílý Újezd. Pilně se scházíme 3 x týdně a nacvičujeme jednotlivé disciplíny. Po delší době jsme sestavili dvě hlídky. Je mezi námi hodně nových dětí. Doufáme, že uspějeme lépe než v minulém ročníku.

 Závod požárnické všestrannosti

 Letošní závod požárnické všestrannosti se konal 21. 10. 1995 v Bílém Újezdě. Počasí se vydařilo, bylo pěkně. Všichni jsme měli velkou trému, neboť jen málokdo z nás již závod běžel. Povedlo se. Závod jsme běželi celkem v pohodě a skončili jsme na třetím místě. Je to celkem dobrý začátek.

 Valná hromada

 Dne 6. ledna 1996 se uskutečnila v místním hostinci „ U Ševců “ valná hromada hasičů v Bystrém. My jako mladí hasiči jsme se zúčastnili s kulturním programem. Bylo nás celkem 10. Na valné hromadě byla i návštěva Polské stráži požárné z Lewina Klodského a Kudowi Zdroje. Valná hromada se vydařila.

 Odborky

 Dne 14. 2. 1996 složili zkoušku odbornosti preventista následující členové:

Jiří Škoda

Josef Černý

Milan Hradecký

Jan Krajčovič

Pavel Hájek

Beseda o požární prevenci

Osmého března 1996 se v hasičské klubovně uskutečnila beseda o požární prevenci. Zúčastnilo se 11 členů kolektivu. Byly nám vysvětleny hlavní zásady dodržování prevence před požáry, jež způsobují děti i dospělí. Dále jsme hovořili o důležitosti preventivních domovních prohlídek a prevenci v domácnosti.

 Požární ochrana očima dětí

Třetího dubna 1996 jsme se sešli, abychom nakreslili obrázky do soutěže „ Požární ochrana očima dětí “. Kreslili jsme všichni se střídavými úspěchy. Nakonec jsme vybrali a zaslali kresby od:

Jiřího Škody

Josefa Černého

Milana Hradeckého

Romana Rudolfa

Miloše Paštiky

Sběr starého papíru

Dne 19. 4. 1996 byl proveden sběr starého papíru, novin a časopisů, které není možné skladovat v odpadových kontejnerech. Sebraný sběr se soustředil na rampě firmy „ Kaltex “ a p.  Andrš ho odvezl do sběrny.

Cikánské toulky

Dne 27. 4. 1996 se uskutečnily v Ohnišově „ Cikánské toulky “. Také my jsme se zúčastnili v hojném počtu 9 členů kolektivu. Vybrali jsme si trasy 15 km chůze a ti zdatnější 25 km na kolech. Počasí se vcelku vydařilo. Svítilo sluníčko, ale foukal celkem studený vítr. Užili jsme si dost zábavy.

 Divadlo „ Tetinky a jejich zpustlé mravy “

Dne 28. 4. 1996 jsme všichni společně navštívili divadelní představení ochotníků v Bystrém. Jmenovalo se „ Tetinky a jejich zpustlé mravy “. Byla to odměna našemu kolektivu za sběr papíru. Představení se nám velmi líbilo. Zahrál si v něm i náš vedoucí p. Dusílek a další známí občané z naší vesnice. Zúčastnilo se 13 členů kolektivu.

 Osvobození Janova

Dne 7. 5. 1996 se již tradičně uskutečnila výpravná akce „ Osvobození Janova “.Společně jsme tuto akci navštívili. Počasí se tentokrát nevydařilo. Celou noc pršelo a tak jsme měli obavy, zda se akce uskuteční. I když byly malé přeháňky a na koupališti bylo bláto, akce se vydařila za hojné účasti přihlížejících a účinkujících. Účast 9 členů kolektivu.

 Příprava na okresní kolo Plamen 96

 S vervou jsme se pustili do nácviku na jarní okresní kolo hry Plamen 1996. Naše řady posílili Petr Ševc ze Sedloňova, Miloš Paštika z Dobřan a Tomáš Hradecký z Bohdašína. Protože mnozí z nás ještě žádnou soutěž hry Plamen neběhali je pro nás vše nové. Ale snažíme se. Pomocník naší vedoucí Michal Dusílek s námi běhá, vede rozcvičky a předvádí správné plnění disciplín.

 Okresní kolo hry Plamen 1996

Okresní kolo hry Plamen se konalo od 24. do  26. května v Malé Čermné. Bylo deštivé počasí. Pršelo s malými přestávkami celé tři dny. V disciplínách jsme měli střídavé úspěchy. Nakonec jsme se umístili na 5. místě.