Ročník 1993 – 1994

Jméno Bydliště Věk
Jitka Balcarová Janov 14
Jana Martínková Bystré 13
Zdeněk Martínek Bystré 11
Pavel Melich Ohnišov 13
Bohuslav Pábel Bystré 13
Jan Přibyl Bystré 12
Karel Přibyl Bystré 13
Josef Rudolf Bačetín 13
Roman Rudolf Bačetín 12
Michal Runštuk Bačetín 12
Zdena Schejbalová Bačetín 13
Romana Syrová Bačetín 13
Radim Světlík Bystré 13

 Znovu zahajujeme

 Zase je tu další rok a další pokračování ročníku hry Plamen. Naše soutěžní družstvo, které nás reprezentovalo v minulém roce se celé rozešlo do vyšších škol. Takže se musí dát dohromady družstvo úplně nové z nových dětí. Závod požárnické všestrannosti se koná 29. října v Tutlekách a tak nacvičujeme znovu. Naše řady posílily dívky z Bačetína a chlapci z Ohnišova. Budeme se snažit, abychom znovu úspěšně reprezentovali naší základní organizaci v Bystrém.

 Závod požárnické všestrannosti

 Letošní závod požárnické všestrannosti se konal v Tutlekách u Rychnova nad Kněžnou. Za náš kolektiv se zúčastnilo 6 dětí. I když jsme na trati neudělali moc chyb, skončili jsme až na 10. místě. Není to zrovna nejlepší umístění a proto se musíme na jaře ve hře Plamen více snažit.

 Beseda požární prevenci

Beseda se uskutečnila 8. 3. 1994, zúčastnilo se jí 11 členů. Byli nám vysvětleny hlavní úkoly dodržování požární prevence dospělých i dětí. Dále nám bylo vysvětleno, proč se provádějí domovní prohlídky a prevence proti požárům v domácnosti, ke kterým zde často dochází.

 Nástěnka

 Nástěnka byla vyvěšena v nové skříňce u čekárny. Jejím cílem bylo ukázat na porušování předpisů požární ochrany ze strany dětí a jejich podíl na zakládání požárů a úrazů, jež svým počínáním působí.

 Odborky

 Na další schůzce jsme byli přezkoušeni z odbornosti preventista. Vedoucí p.  Martínková nás nejprve seznámila s funkcí preventisty a poté nám dala písemný test. Odznak preventisty získali: Romana Syrová, Michael Runštuk, Milan Hradecký, Roman Rudolf, Josef Rudolf, Zdena Schejbalová

Požární ochrana očima dětí

Jako každý rok jsme zaslali i my kresby do soutěže „ Požární ochrana očima dětí “ . Bylo zasláno celkem 6 kreseb.

Své kresby zaslali: Radim Světlík

                                Bohumil Pábel

                                Roman Rudolf

                                Karel Přibyl

                                Jan Přibyl

Cikánské toulky

 V Ohnišově se každoročně pořádají pochody zvané „ Cikánské toulky “ . Z našich dětí se jich zúčastnilo 8. Šli různé trasy 6 – 15 km. Bylo krásné slunné počasí. Každý dostal pamětní list a medaili.

Mytí koupaliště

 Obecní úřad v Bystrém vyhlásil brigádu na mytí koupaliště. Také my mladí požárníci jsme se do této akce zapojili. Od rána jsme za použití rýžových košťat a kartáčů na holích drhli stěny vypuštěného bazénu. Na splachování stěn a dna koupaliště byla použita požární stříkačka PPS 8, kterou obsluhovali dospělí hasiči. Celkem jsme odpracovali 36 hodin.

 „ Osvobození Bystrého a Janova “

 Každý rok v květnu několik dospělých i dětí z naší obce připravuje scénky, ve kterých humorně zobrazuje osvobozování našich obcí od německých okupantů za druhé světové války. Za tímto účelem mají posháněny uniformy německé, ruské i naše, včetně starých motocyklů a helem, případně kožených kabátů. Letos jim pomáhali i modeláři z Kounova se svými letadly, ze kterých shazovali „ bomby “ . Scénka se vydařila a nám všem se moc líbila.

Po skončení této scénky jsme vyslechli besedu s pamětníky, o tom, jak osvobozování naší obce v roce 1945 skutečně probíhalo. Této besedy se zúčastnilo 10 dětí.

Okresní kolo Lično

Okresní kolo hry Plamen se konalo v Ličně 27. – 29. května 1994. Stany jsme měli na pěkném místě u Sokolovny, škoda že hodně pršelo, když jsme je stavěli. V sobotu bylo pod mrakem celý den, teprve v neděli se obloha vyjasnila. Naše soutěžní disciplíny se nám vyvedli celkem slušně. Celkově jsme obsadili 5. místo. Chvála patří také pořadatelům z Lična, kteří se o nás velmi pečlivě starali.

Ukázkové cvičení

Jako každý rok, tak i letos se na koupališti v Bystrém uskutečnil tábor dětí „ Eldorádo “ . Jedno odpoledne jsme pro ně uskutečnili na hřišti ukázkové cvičení v hasičských disciplinách. Předvedli jsme jim cvičení se džberovkami. Děti z tábora si potom sami vyzkoušeli džberovky a soutěžili mezi sebou. Zúčastnilo se 10 dětí.

Nácvik na CTIF

Znovu se scházíme dvakrát týdně, abychom se procvičovali v disciplinách soutěže CTIF. Dnes k nám přijeli i mladí hasiči z Valu, Dobřan a Olešnice v Orlických horách, kteří společně s námi pojedou na soutěž v disciplínách CTIF do Polska. I dnes přišli děti z tábora na koupališti. Zkusili si též disciplíny a myslíme, že se jim disciplíny líbily.

Zájezd Polsko

Ve dnech 18. – 21. srpna 1994 se uskutečnil zájezd mladých hasičů z Bystrého, Valu, Olešnice v O. h.  a jejich vedoucích do Polska. Ve čtvrtek 18.  jsme ráno vyjížděli abychom před polednem byli v městečku Lewin Klodski, se kterým mají naši hasiči družbu. Zde jsme měli připraveno ubytování ve velkých stanech. V pátek a sobotu pro nás levinští hasiči zajistili zájezdy do okolí. Ukázali nám turistické zajímavosti a památky. Výlety se nám moc líbily. V neděli dopoledne se uskutečnila na hřišti u koupaliště v Levíně soutěž mezi našimi třemi družstvy a dvěma družstvy polských dětí v disciplínách CTIF. Nešlo zde o výsledky, ale o to, aby si i polské děti osvojili CTIF.

Napsali o nás

 V bývalém východním sektoru měl každý stát své regule pro soutěže mladých hasičů. Chceme – li však měřit své síly se světem, musíme se mu přizpůsobit a cvičit mládež podle řádů CTIF. Největší zkušenosti v tomto směru mají hasiči z Bystrého, kteří navázali styky na vysoké úrovni se Stráží požiarnou v polském Levíně.

Ke konci srpna využily SDH Olešnice v O. h.  a Val pozvání Bysteráků a společně jsme vyrazili do Evropy, abychom sousedům ukázali, co už umíme. V Levíně nás velice přátelsky přijali, bydlení jsme měli uchystáno ve třech velkých stanech, celý čas se nám věnoval starosta levínských hasičů. Zástupci všech tří obcí se krátce sešli i se starostou obce, se kterým se dohodli na dalším rozvoji spolupráce. Vyvrcholením našeho pobytu v Polsku se stala společná nedělní soutěž. Češi předvedli vyrovnané výkony, na polských dětech bylo vidět, že se jim dospělí moc nevěnovali, tak jsme jim pomáhali. Bojovnost jim ale nechyběla a tak uvidíme příště, jak poctivě trénovaly.

Na závěr bychom chtěli poděkovat SDH Bystré a jmenovitě bratru Dusílkovi – duši celé akce ,za pozvání a pěkný výlet.

 Citace z novin „ Orlický týdeník, Pátek 2. září 1994 “