Ročník 2002 – 2003

OPRAV!!!Alexandr Franc Sedloňov15 Simon Krpata Bystré14 David Květoň Sedloňov13 Martina Macková Bystré15 Jiří Matějů Kounov14 Tomáš Matějů Kounov15 Tomáš Matějů Sudín13 Václav Novotný Bačetín15 Michael Stodůlka Bačetín14 Adéla Světlíková Bystré15Richard Štěpán Kounov12

Jméno Bydliště Věk
Veronika Krpatová Bystré 12

Závod požárnické všestrannosti v Mezilesí

V sobotu 12. října jsme se společně s družstvem mladších vydali do Mezilesí, kde jsme se zúčastnili pohárového závodu požárnické všestrannosti. Závodu, který probíhal za mrazivého počasí se zúčastnilo celkem 51 hlídek starších a 24 hlídek mladších. Start do závodu se nám příliš nevydařil, protože jsme na startu zapomněli závodnický průkaz. Ve zbytku trati se nám však podařilo všechno napravit, protože jsme získali jenom 8 trestných bodů. Celkově jsme obsadili 4. místo těsně “za bednou”. Doufáme, že se nám bude dařit lépe příští týden u nás doma v Bystrém.

Zahajovací závod požárnické všestrannosti hry Plamen – Bystré

Tento rok se branný závod konal 19. října na koupališti v Bystrém. Hasičská družstva se tu sešla v hojném počtu aby zahájila sezonu hry Plamen. Závodilo se už od časného rána, ale naše družstvo se sešlo až okolo desáté hodiny. Počasí se nám také moc nevydařilo, protože byla zima, pršelo a místy padaly i kroupy. Asi v poledne vybíhala naše jediná pětka. Moc se jí nedařilo, protože nachytala trestné body na střelbě a topografii. Celkem jsme měli 7 trestných bodů. Když doběhla všechna družstva i družstva dorostenců, bylo slavnostní vyhlášení. Mezitím jsme se najedli. Celkově jsme se umístili na 3. místě a po nástupu jsme se rozešli do svých domovů.

Přednáška o SH ČMS

Ve čtvrtek 7. listopadu jsme se sešli v naší klubovně, abychom si něco řekli o SH ČMS. Vysvětlili jsme si pojmy, jako například co je to organizační struktura SH ČMS, SDH, okrsek, okres, krajské sdružení s výkonný výbor SH ČMS. Také jsme si jmenovali známá jména jako Antonín Ulrych, Karel Richter, Řeháček atd. . Tato přednáška byla velmi zajímavá.

Přednáška o IZS

I ve čtvrtek 14. listopadu jsme se opět sešli v klubovně. Tentokrát jsme vyslechli přednášku o IZS. Hovořili jsme o tom, co zahrnuje problematika IZS, jaké jsou základní druhy zásahů a jaké jsou varovné signály. Také jsme si zodpověděli otázky jako například co dělat v případě ohrožení, jak se chvat při evakuaci, co dělat pří útoku z vnější, jak se chránit atd. . Tato přednáška byla velmi poučná.

Chodíme do tělocvičny

Protože je venku mrazivé počasí, jezdíme každý čtvrtek do dobřanské sokolovny. Na začátku je vždy malá rozcvička. Potom nacvičujeme především útok a dvojice. Na konci, vždy když nám zbude čas, si zahrajeme nějakou míčovou hru. Okolo šesté pro nás přijede pan Přibyl nebo Jirka Tomáš a zaveze nás domů.

Výroční valná hromada

V sobotu 28. prosince 2002 se v místním hostinci uskutečnila tradiční Výroční valná hromada našeho sboru. Na této valné hromadě byla zhodnocena celá činnost našeho sboru, která je velmi bohatá. Mimo jiné se mluvilo i o tom, že chodíme málo trénovat a budeme se muset hodně zlepšit. Jinak by bylo lepší, abychom jako družstvo skončili. Kromě našeho kulturního programu přednesli své příspěvky představitelé sboru, A. Ulrych a další. Výroční valnou hromadu zakonči p. René Hagen z Holandska, který má chatu v naší obci a který nám udělal přednášku o systému požární ochrany v Holandsku.

Zkoušky specializace

Měsíc únor je tradičním měsícem, kdy příliš netrénujeme a věnujeme se spíše zdokonalení našich znalostí hasičské práce. Ani letos tomu nebylo jinak. Po důkladné přípravě jsme se sešli v sobotu 22. února v naší klubovně, abychom vykonali zkoušky odbornosti. Náročným testem prošli a odbornost získali tito členové:

Veronika Krpatová

Richard Štěpán

Alexandr Franc

Michael Stodůlka

Simon Krpata

Gratulujeme !

Nástěnka IZS

V měsíci březnu jsme na nástěnce sboru u autobusové zastávky připravili pro naše občany nástěnku s tématikou IZS. Doufáme, že jim pomůže orientovat se v této důležité a složité problematice.

Setkání důchodců

V neděli 13. dubna jsme přednesli kulturní program na setkání důchodců z naší obce a se zájmem vyslechli přednášku o pohádkách a pověstech Orlických hor.

Výlet

Protože nejen běháním, ale i chůzí živ je člověk, vyrazili jsme na začátku května na pěší výlet do okolí. Nejprve jsme autobusem dojeli do Sněžného, odkud jsme se pěšky vydali směrem k Sedloňovu. Během cesty jsme se zajímali zejména o památky minulosti v podobě bunkrů z doby před 2. světovou válkou a zajímavých budov, které dnes často slouží úplně jinému účelu než v minulosti. Domů jsme se vrátili značně unaveni.

Čištění koupaliště

V sobotu 24. května jsme se zúčastnili tradičního čištění místního koupaliště, které má nejblíže k naší práci, protože musíme používat čerpadlo, hadice a proudnice k tomu, abychom vše řádně vyčistili od nánosů bahna. Práce začala časně ráno a protože usazenin bylo trochu více než jsme čekali, vrátili jsme se domů až odpoledne.

Výlet do Polska

Jako každý rok, samozřejmě i tento jsme si udělali malý čtyřdenní výlet. Pro nás už poslední. Sešli jsme se v pátek 4. července v 16 hodin u zbrojnice se všemi zavazadly a mohli jsme vyrazit. Našim cílem byl Lewin v sousedním Polsku. Když jsme dorazili, všichni nás přivítali. Pak jsme si postavili stan, šli jsme na večeři a potom spát. Druhý den po snídani v podobě obložených talířů byl nástup na náměstí, kde nás, slovenské a německé hasiče příjemně přivítal starosta a byly nám vysvětleny pravidla letošních Her bez hranic. Ty následovaly po obědě, kdy šestičlenná družstva soutěžila ve třech disciplínách. A večer byla diskotéka. Následující den po snídani se dokončily Hry bez hranic a po obědě se zahájila soutěž v disciplínách CTIF. Naše družstvo skončilo na 2. místě. Po skončení byl opět slavnostní nástup, kde bylo vyhodnocení Her bez hranic. Další den jsme měli na programu výlet, při kterém jsme navštívili Bludné skály a aquacentrum. Moc se nám to líbilo. A protože jsme byli unavení, šli jsme brzy spát. A nastal den odjezdu. Po snídani jsme si zabalili věci a po rozloučení se všemi jsme odjížděli směrem k našim domovům. Tento náš poslední výlet se vydařil a moc se nám líbil.

Slovo na rozloučenou

…Tak už je to tady. Pět let naší společné práce je u konce. Vezměme to však o začátku. Naše začátky nebyly zrovna nejlepší, ale postupem času se vše zlepšovalo. Jako kolektiv jsme 2 x zvítězili v okresním kole Plamenu a jednou jsme obsadili 2. a 3. místo. Také jsme 2 x reprezentovali náš okres v krajských kolech Plamenu. Účastnili jsme se mnoha soutěží a hlavně pěkných výletů do zahraničí. Za to a všechno ostatní bychom měli poděkovat panu Michalu Dusílkovi, našemu trenérovi. Také mnoho díků patří i řidičům, kteří nás vozili po soutěžích a výletech a všem, kteří nás v naší práci podporovali. Na těchto pět let strávených v hasičském duchu budeme všichni jistě v dobrém vzpomínat.