Ročník 1980 – 1981

Jméno    
Miloš Čtvrtečka    
Roman Čtvrtečka    
Jan Franc    
Miloš Franc    
Jaroslav Komůrka    
Jiří Mach    
Luboš Nohejl    
Jiří Povolný    
František Sozanský    
Zuzana Sozanská    
Leoš Ševc    
Stanislav Ševc    
Jitka Špačková    

 Slavnostní shromáždění v Dobřanech

 Je 1. září 1980. Začíná nový školní rok 1980 – 81. Sešli jsme se v 6. třídě. Shromáždění zahájil ředitel školy p. Škalda. Přivítal nové prváky a popřál jim mnoho úspěchů v učení. Potom následovalo zhodnocení roku 1979 – 80. Ke konci shromáždění promluvil každý učitel. Po slavnostním shromáždění se všichni rozešli do svých tříd. Ve třídách jim třídní učitelé rozdali knížky, sešity a povídali si o tom, co o prázdninách zažili. Učitelé jim popřáli mnoho úspěchů v učení v novém školním roce. Tak skončil náš první den ve školním roce 1980 – 81.

 Branný závod

 Před branným závodem jsme měli schůzky každý den. Všechny disciplíny jsme si doma vyzkoušeli, takže jsme strach neměli z ničeho. Branný závod se konal v sobotu. Sešli jsme se v sedm hodin u hasičárny. Nalezli jsme do auta a vyrazili jsme. Slavnostní zahájení bylo v osm hodin. Fanda nám vylosoval číslo 22. Protože jsme měli chvíli čas, šli jsme se podívat na fotbal. Potom jsme se šli připravit na start. Nastoupilo nás pět: Fanda, Jirka, Miloš, Zuzka a Roman. Jako náhradníka jsme s sebou měli Járu. Po odstartování jsme běželi na kuželky a potom na střelbu. Po střelbě byla první pomoc a po ní šplh na laně. Pak jsme běželi na hasící přístroje. Nakonec byl hod granátem. Po doběhnutí do cíle jsme se posilnili a odjeli jsme domů. Asi za čtyři dny jsme dostali listinu vyhodnocení. My jsme obsadili 4. místo.

 VŘSR

 Sešli jsme se ve čtyři hodiny v naší klubovně. Přišel mezi nás i pan Ševc, aby nám řekl něco o Velké říjnové socialistické revoluci. I když jsme její průběh znali, řekl nám ho ještě jednou. Nakonec jsme se ho na mnoho věcí ptali a on nám odpovídal. Asi v šest hodin jsme už byli doma.

 Mikuláš a čerti

 Už odpoledne 6. prosince jsme sháněli věci na Mikuláše. Chtěli jsme chodit čtyři: Hana, Zuzka, Jirka a Miloš. Hanka dělala Mikuláše. Miloš s Jirkou byli odpoledne nalámat metly. Sešli jsme se v pět hodin v bytovce. Chodit jsme začali v šest hodin. Začali jsme v bytovce. Než jsme obešli celé Bystré bylo deset hodin a tak jsme spěchali domů.

 Rozloučení s A. Machem

 Protože byl p. Mach dlouholetým členem ZO SPO, zúčastnili se jeho pohřbu také mladí požárníci a čestná stráž požárníků. Všichni jsme ho vyprovodili na jeho poslední cestě.

Vánoční besídka

Po pohřbu jsme odjeli na vánoční besídku do Dobřan. Byla tam pěkná výzdoba, ale nejvíce nás upoutal velký stromek s bohatou ozdobou. Netrpělivě se čekalo na dědu Mráze, který měl rozdávat dárky, kterých bylo opravdu hodně. Potom odjeli žáci z nižších ročníků domů. A my jsme pokračovali v zábavě. Tancovali jsme, jedli vánoční cukroví a pili čaj. Opravdu jsme se hodně pobavili a asi před sedmou hodinou jsme začali uklízet a pak jsme se všichni rozešli a rozjeli domů.

 Přednášky s lékařem

 Červený kříž nás požádal, jestli bychom jim neumožnili uskutečnit přednášky v naší klubovně. Předsedkyně Červeného kříže nás požádala, jestli bychom jim před každou přednáškou nemohli uklidit a zatopit. My jsme jim vyhověli. Vždy se nás pár sešlo a společně jsme uklidili a zatopili. Po tomto cyklu přednášek nám Červený kříž vyslovil vřelé díky.

 Beseda

 Asi o půl páté jsme se sešli v klubovně. Přišel mezi nás již po druhé v tomto roce pan Ševc. Začal nám vyprávět o tom, jak to bylo v únoru v roce 1948. Řekl nám toho hodně o Klementu Gottwaldovi. Přednáška se nám líbila. Pak nám pan Ševc odpovídal na naše otázky. Nakonec jsme si už jen povídali. Domů jsme přišli v sedm hodin.

 Dětský karneval

 Každým rokem se u nás pořádá karneval pro malé děti, ale i pro dospělé a mládež. Většina občanů se vždy podílí na bohaté výzdobě sálu. V neděli od tří hodin se začínají scházet do sálu rodiče se svými ratolestmi, kteří představují různé pohádkové postavy. Tombola byla velmi bohatá, a tak si lidé kupovali hned několik losů najednou. K dobré pohodě nám hrála skupina Satelit, vedená p. Pribojským.Pro děti bylo připraveno mnoho zajímavých soutěží. Kolem páté hodiny byl konec. Dětem se, ale moc končit nechtělo, ale nedalo se nic dělat.

 Jarní směna

 Dne 28. 4. 1981 byla jarní Národní směna. Všichni jsme se rozhodli, že se jí také zúčastníme. Měla se dělat kanalizace. Jirka s Milošem šli tedy pomoc při té kanalizaci. A my ostatní jsme uklízeli okolo čekárny. Pan předseda se postaral o občerstvení a pořídil pár snímků. Když jsme čekárnu dokrášlili rozešli jsme se domů, kde nás již maminky čekaly s obědem.

 Odborky

 Sešli jsme se v klubovně. Tam na nás čekali p. Novotný a p. Ševc. Dnešním naším úkolem bylo udělat odborky. Každý si sedl za stůl a vypracoval odpovědi. Otázky jsme měli na arších a z nich jsme měli trému, ale nakonec to dopadlo výborně. Odborky jsme splnili všichni. Byli to: Jitka Špačková, Alena Drašnarová, Stanislav Ševc, Luboš Nohejl, Jan Franc a Roman Čtvrtečka. Po tomto rozdělení odborek jsme se radostně rozešli domů.

 Oheň míru

 Již 5 dní před pálením ohně míru jsme se sešli a dohodli jsme se o stavění hranice. Dohodli jsme se, že hned druhý den se do toho dáme. Mezitím, co ti starší z nás stavěli hranici, udělali mrňousi čarodějnici. Sraz měl být u čekárny, neboť k hranici měl jít lampiónový průvod, ale sešlo se nás málo, protože dost pršelo. Hranice také nechtěla hořet, protože byla mokrá. Letos se nám to tedy moc nevydařilo. Domů jsme přišli dost brzy.

  1. máj v Dobrušce

 Ráno jsme se sešli asi v 8 hodin u čekárny. Přijel autobus. Všichni jsme nasedli a odjeli jsme na první máj do Dobrušky. V 9 hodin začal průvod. Prošli jsme se po hlavní silnici a zastavili jsme se na náměstí. Zde měl hlavní projev předseda MNV. Poté se lidé rozestoupili a obklopili silnici, kde projížděli bohatě ozdobené alegorické vozy. Po pěkné paletě barev se lidé pomalu začali rozcházet domů. I my jsme odjeli.

 Branný závod v Dobřanech

 V Dobřanech byl uspořádán branný závod s požární tématikou. Naši chlapci sestavili pětičlennou hlídku. Na tomto branném závodě obsadili 1. místo.

 Předvolební program

 Týden před schůzí jsme se sešli v klubovně, abychom mohli nacvičit kulturní program. Paní vedoucí nám rozdala básničky a zrovna jsme je začali zkoušet. Celý kulturní program se nám všem moc líbil, a tak jsme se těšili až půjdeme přednášet. Konečně jsme se dočkali. V úterý večer jsme se sešli před pohostinstvím. Když jsme byli všichni, zkusili jsme si program naposledy předříkat. Schůzi zahájil p. Drašnar. Po zahájení jsme nastoupili my. Všem se náš kulturní program líbil. Asi v 9 hodin jsme se rozešli domů.

 Sběr léčivých bylin

 Dnes nám ve škole dali za úkol sbírat léčivé byliny a to tyto:

Květ hluchavky bílé

List břízy

List hlohu s květem

Nať kontryhelu

Nať kopřivy

List jahody

Pomerančová kůra.

Proto jsme se hned odpoledne vydali sbírat. Sešli jsme se u čekárny. Šli jsme na břízu, protože ta se nejlépe trhá. Šlo nám to dost rychle a brzy jsme měli tašky plné. Domů jsme přišli celí opálení, protože sluníčko celé odpoledne pražilo.

 Čistíme koupaliště

 Sešli jsme se v pátek v jednu hodinu na koupališti. Pan Dušek nám hned rozdal kartáče a šlo se na to. Koupaliště bylo hodně špinavé, takže jsme dopředu postupovali pomalu. Sluníčko hodně pražilo a tak jsme se všichni svlékli do plavek. Miloš a Jirka si dokonce i zaplavali. Nejprve jsme vydrbali stěny a potom dno v koupališti. V koupališti bylo hodně bahna a jehličí. Takže jsme si dali hodně zabrat. Domů jsme přišli asi v osm hodin celí unavení a špinaví. Doma jsme museli všichni honem do vany.

 Zdelov

 Do Zdelova jsme přijeli asi v 8 hodin. Zrovna jsme nastoupili na slavnostní zahájení. Všechna družstva byla pěkně přivítána. Po přivítání si vylosovali čísla. My jsme si vytáhli číslo 23. Hned potom jsme museli jít na kviz. Psali jsme ho jenom my, protože ostatní kolektivy ho psali v pátek večer. Potom jsme šli na štafetu a útok. Vcelku nám to dopadlo dobře. Po odbytí těchto disciplín jsme se šli naobědvat. Po obědě jsme šli na džberovky a nakonec na uzle. Se vším jsme byli dost spokojeni, a tak jsme s klidným svědomím mohli odjet domů.

 Připravujeme se na krajské kolo

 Když jsme se dozvěděli, že jsme první, hned jsme začali s novým nacvičováním disciplín. Scházeli jsme se každý den asi na dvě hodiny. Zkoušeli jsme všechno, co bude potřeba v Hradci. I když máme velký strach, přece se na Stříbrňák moc těšíme. Všichni doufáme, že nám to dopadne dobře.

 Krajské kolo

 Pátek

Už brzy ráno bylo v Bystrém dost živo. Začali jsme totiž snášet věci k zastávce. Asi v devět hodin měl pro nás přijet autobus, který by nás odvezl na Stříbrňák. Autobus přijel a my jsme se nalodili se všemi velkými ranci. Na Stříbrňák jsme přijeli asi kolem jedenácté hodiny. Vytahali jsme všechny věci z autobusu a pomalu jsme začali stavět stany. Ještě jsme je neměli postaveny a už jsme museli na oběd. Po obědě jsme tedy dostavěli stany a potom jsme se ustrojili na slavnostní nástup. Po nástupu byl rozchod a každý si mohl dělat co chtěl.

 Sobota

Dnes byl budíček brzy ráno. Protože se mělo začít soutěžit. Po snídani jsme tedy šli na nástup, kde se vylosovaly čísla. My jsme si vytáhli číslo. A teď už jsme jen netrpělivě čekali až na nás přijde řada. Všechny disciplíny jsme zvládli vcelku dobře. Až na uzle a na útok. U uzlů jsme dostali nějaké trestné body a útok jsme dělali dvakrát. Ani na podruhé se nám však moc nevydařil. Byli jsme rádi, že to byla poslední disciplína, protože jsme měli všichni po náladě. Večer byl táborák, ke kterému se nám ani jednomu nechtělo. Ale na přání naší vedoucí jsme tam šli.

Neděle

Dnes byl budíček trochu déle. Hned po snídani jsme začali pomalu balit stany. Asi v devět hodin byl slavnostní nástup. Už jsme všichni tušili, jak to asi dopadlo. Ale už se nedalo nic dělat. A už začíná vyhlašování vítězů. Nakonec jsme byli rádi, že to dopadlo alespoň takhle. Tušili jsme horší umístění. Po rozchodu jsme šli dobalit všechny věci a teď jsme jen čekali na autobus. Ten přijel hned po obědě. Domů jsme přijeli asi kolem třetí hodiny. Teď budeme dlouho a možná i rádi vzpomínat na Štříbrňák.

Schůzka

Brzy potom, co jsme se vrátili ze Stříbrňáku jsme si udělali schůzku. Chtěli jsme si ještě jednou probrat chyby, kterých jsme se dopustili, ale hlavně jsme se chtěli rozloučit se členy, kteří od nás odcházejí. Byli to Hanka, Zuzka, Jirka, Miloš a Jirka. Odcházelo jich zkrátka mnoho. My ostatní jsme dlouho přemýšleli, jak sestavíme novou základnu. Ale nic jsme nemohli vymyslet. Je nás tady málo a tak jsme se dohodli, že si uděláme rok přestávku a pak jestli to půjde znovu začneme.