2003

Okrskové soutěže v Ohnišově se zúčastnila 2 družstva mužů. Muži obsadili 1. místo a družstvo mužů nad 35 let 4. místo. Družstvo žen se okrskové soutěže nezúčastnilo. Okresního kola v Bolehošti se zúčastnilo družstvo mužů a vybojovalo 1. místo. V krajském kole v Jičíně bylo družstvo diskvalifikováno ve štafetě a obsadilo celkové 8. místo.

Družstvo mužů se zúčastnilo celého seriálu Podorlické ligy. V celkovém seriálu pak družstvo obsadilo 3. místo. Družstvo se dále zúčastnilo soutěží v Kobylí na Moravě, Českém Krumlově a Širokém Dole kde obsadilo 2., 21. a 11. místo.

V činnosti pokračovala i obě družstva Mladých hasičů. Obě se zúčastnila okresního kola v Přepychách. Družstvo starších svedlo opět tvrdý souboj s konkurenčním družstvem z Houdkovic a po chybě v požárním útoku obsadilo celkové 2. místo. Družstvo mladších ve stejné soutěži obsadilo výborné 2. místo. Družstvo starších zakončilo svoji činnost v dosavadním složení.

V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách obsadilo družstvo starších 11. a družstvo mladších 4. místo.

V červenci se v polském Lewině Klodzkém konal další ročník Her bez hranic. V této soutěži družstvo starších obsadilo 3. místo.

Po několika letech obnovil svoji činnost i kolektiv dorostu. Ve své první soutěži, zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách obsadil tento kolektiv 2. místo.

V tomto roce sbor pořádal Hasičský ples a Pomlázkovou zábavu.

Členové sboru se zúčastnili valných hromad ve Valu, Lewíně Klodzkém, Diedersdorfu a oslav výročí hasičského sboru v Deštném. Členové výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových porad a školení.

  1. září zasahoval sbor u požáru obytného domů manželů Světlíkových v obci.

Sbor nadále usiloval o navázání dalších kontaktů s hasiči ze zahraničí, zejména na poli hasičské mládeže.

Pravidelně byla aktualizována internetová prezentace sboru.

V tomto roce čítá sbor celkem 114 členů (22 žen, 47 mužů, 45 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.