Ročník 2011 – 2012

Jméno Bydliště Věk
Jan Dyntar Janov 14
Lukáš Dyntar Janov 12
Michal Honěk Bohdašín 13
Ondřej Marek Janov 10
Richard Poul Bystré 11
Radim Práza Bystré 13
Aneta Prázová Bystré 10
Filip Urbášek Bačetín 13
Miloš Zahradník Janov 13
Pavel Zahradník Janov 11

Plán práce družstva starších pro soutěžní ročník 2011 – 2012

Září – říjen 2011 Příprava na zahajovací ZPV
Účast v zahajovacím ZPV – Houdkovice
Účast na soutěži nad rámec hry Plamen (ZPV Mezilesí)
Údržba výzbroje a výstroje
Listopad – prosinec 2011 Odborná příprava – vedení sboru
Odborná příprava – organizace dobrovolné požární ochrany
Odborná příprava – požární závady
Odborná příprava – požární technika, požární automobily
Beseda s kronikářkou sboru
Leden 2012 Kulturní program na VVH sboru
Odborná příprava – technické prostředky požární ochrany
Odborná příprava – optické signály
Únor – Březen 2012 Beseda se strojníkem sboru
Odborná příprava – ošetřování zlomenin
Účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“
Duben – Květen 2012 Odborná příprava – obsluha motorové stříkačky
Odborná příprava – nástupové tvary
Příprava na okresní kolo hry Plamen
Zkoušky odbornosti MH
Čistění místního koupaliště
Účast v turistickém pochodu „Cikánské toulky“
Účast v soutěžích nad rámec hry Plamen
Červen 2012 Slavnostní ukončení soutěžního ročníku

Příprava na ZPV

V záři jsme se připravovali na ZPV, který se bude letos konat v Houdkovicích. Schůzky máme dvakrát týdně, ve středu a v pátek. Trénujeme značky, střelbu, uzle, zdravovědu a také vytrvalostní běh.

Závod požárnické všestrannosti – Houdkovice

V sobotu 8. října 2011 se konal Závod požárnické všestrannosti v Houdkovicích. Závod se nám povedl, až na chybu na zdravovědě, když se uvolnil závěs ruky. Obsadili jsme 6. místo a máme tedy větší vyhlídky na lepší umístění než minulý rok.

Závod požárnické všestrannosti – Mezilesí  

Tento rok jsme se také zúčastnili ZPV v sousedním okrese. Konal se jako tradičně v Mezilesí a letos se uskutečnil 15. října. Bylo nás ale málo, abychom utvořili dvě hlídky, a tak jsme se s ostatními týmy dohodli na utvoření společné hlídky, ve které byli dva naši členové. Tento závod se už tolik nepodařil a udělali jsme několik chyb na střelbě, značkách a zdravovědě. Nakonec jsme skončili na 13. místě.

Úklid zbrojnice

Ve středu 26. října 2011 jsme se sešli, abychom uklidili zbrojnici. Na úklid přišlo sedm členů družstva. Uklízeli jsme nářadí, překážky z nichž se některé do zbrojnice nevešly a tak jsme je museli uskladnit a připravit na zimu za ní. Také jsme vše pozametali.

Výlet do bazénu v Rychnově nad Kněžnou

Společně s dorostem jsme se 27. října vydali do bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Užili jsme si tam plavecký bazén, páru, divokou řeku, výřivku a nebo saunu. Ale nejlepší byl tobogán. Moc se nám tam líbilo a doufáme, že tam ještě někdy pojedeme.

Připravujeme se na odborky

Po úklidu zbrojnice jsme se opět začali scházet v klubovně, abychom se připravili na odborné zkoušky. Probírali jsme organizaci dobrovolných hasičů, integrovaný záchranný systém a kdo do něj patří, technické prostředky požární ochrany a požární automobily.

Tělocvična

Protože se venku kvůli zimě už nedalo trénovat, začali jsme chodit cvičit do tělocvičny v Dobrušce. Chodíme tam trénovat, abychom si udrželi přes zimu kondici a měli náskok před ostatními týmy. Společně s námi tam chodí trénovat dorostenci.

Příprava na kulturní program

V klubovně jsme si začali nacvičovat básničky na kulturní program pro výroční valnou hromadu našeho sboru. Recitovat budeme 14. ledna.

Výroční valná hromada

Na letošní výroční valné hromadě, která se konala 14. ledna, se probíralo výročí založení našeho sboru a jeho dějiny, mohli jsme také vidět fotografie naší opravené zbrojnice. Letos také přijeli hosté z Holandska a Slovenska. V programu také byla recitace básniček, které jsme si s mladšími nacvičili.

Sbíráme starý papír

  1. února se uskutečnil sběr starého papíru, na který jsme si už dříve připravili plakáty a letáky. Náš vedoucí odvezl nasbíraný papír do sběrny. Celkově jsme nasbírali 678 kg papíru.

Beseda s kronikářkou sboru

  1. února se konala v klubovně beseda s kronikářkou sboru, paní Ivanou Pokornou. Vyprávěla nám o tom, jak vypadalo družstvo, do kterého chodila. Ukázali jsme si staré dětské oblečení a kroniky. Paní kronikářce jsme řekli, jak pracujeme v družstvu my a na závěr jsme si prohlédli některé fotografie z historie.

Soutěž v Bystrém

Naše letošní první jarní soutěž se konala 28. dubna 2012 u nás v Bystrém v Orlických horách. Závodilo se ve dvou disciplínách: v útoku CTIF a štafetě CTIF. Útok se nám moc nepovedl, protože jsme měli několik trestných bodů, ale i přesto jsme získali celkové 1. místo.

Výlet do bazénu

Odměnou za sběr starého papíru nám byl výlet do bazénu v Hradci Králové, na který jsme vyrazili 30. dubna 2012. Hodně zábavy jsem si užili v tobogánu a při vlnobití. Někteří z nás si také šli zaplavat do plaveckého bazénu.

Čištění koupaliště

Každoroční čištění koupaliště se letos uskutečnilo 5. května. Zúčastnilo se osm členů družstva. Naším úkolem bylo umýt stěny a odstranit bahno. Po jeho splnění jsme si zašli na guláš a v poledne se rozjeli domů.

Soutěž v Nízké Srbské

  1. května 2012 jsme vyrazili na soutěž do Nízké Srbské. Soutěžilo se ve třech disciplínách: ve dvojicích, štafetě 4 x 6é m a požárním útoku. Udělali jsme chyby při štafetě, kde nám spadl hasící přístroj při požárním útoku jsme měli neplatný pokus. Díky dobrému výsledku ve dvojicích jsme obsadili celkové 8. místo.

Výlet do Bystrého u Poličky

Cestou na soutěž, která se konala v Jevíčku, jsme navštívili kamarády z Bystrého u Poličky. Prohlédli jsme si městečko, hlavně místní kostel a jeho okolí. Poté jsme přespali ve zdejší hasičské zbrojnici a to vše 11. května 2012.

Pohár Malé Hané v Jevíčku

Když jsme se v Bystrém u Poličky nasnídali, vyrazili jsme na soutěž do Jevíčka. Tam však bylo špatné počasí a navíc byli někteří členové našeho družstva nemocní, a tak jsme museli změnit sestavu. Soutěžilo se v požárním útoku a útoku CTIF. Nepovinná byla soutěž jednotlivců, které se z našeho družstva zúčastnili: Michal Honěk, Richard Poul, Miloš Zahradník a Jan Dyntar. Na útoku CTIF jsme udělali spoustu chyb, ale i přesto jsme obsadili celkové 6. místo.

Květinový den

  1. května jsme se letos poprvé zapojili do Květinového dne, který pravidelně organizuje Liga proti rakovině. Odpoledne jsme si přichystali květiny k prodeji a za doprovodu našich dorostenců vyrazili prodávat. Sbírali jsme v Bystrém, Janově a Bohdašíně. Celkem se nám podařilo prodat kytičky za 4 304 korun.

Odborky

Letošní zkoušky odbornosti se konaly 17. května. Nejprve jsme napsali testy – preventistu: Radim Práza a strojníka: Jan Dyntar, Lukáš Dyntar, Ondra Marek, Richard Poul, Aneta Prázová, Miloš Zahradník a Pavel Zahradník. Poté jsme si rozebrali naše chyby v testu.

Okresní kolo hry Plamen – Jílovice

V pátek 25. května jsme vyrazili na okresní kolo hry Plamen, které se konalo v Jílovicích. Poté co jsme dorazili, jsme si museli postavit stany. V sobotu ráno šla všechna družstva na nástup, kde také dostala časové rozpisy disciplín. V sobotu jsme běželi požární útok, útok CTIF, štafetu 4 x 60 m a 1. pokus štafety CTIF. V neděli jsme běželi 2. pokus štafety CTIF a štafetu dvojic. Do hry Plamen se také počítaly body z branného závodu, který jsme běželi na podzim. Celkově jsme skončili na druhém místě, tudíž jsme postoupili do krajského kola, které se bude konat 16. – 17. června v Novém Městě nad Metují.

Krajské kolo

Protože jsme se na okresním kole hry Plamen umístili na 2. místě, postoupili jsme do kola krajského, které se letos konalo 16. – 17. června 2012 v Novém Městě nad Metují. První den se soutěžilo na stadionu, kde se běželi štafety 4 x 60 m a štafety CTIF, které se nám nepovedly, a požární útok, ve kterém jsme si vedli lépe. Druhý den se soutěžilo na Pavlátově louce, kde jsme také přespávali. Běžela se štafeta, která se nám nepodařila, ale požárním útokem CTIF a braňákem jsme si to zase zlepšili. Celkově jsme obsadili 7. místo, ale doufáme, že příště dosáhneme třeba až na bednu.

Soutěž Opočno

Společně s družstvem mladších jsme se 24. června 2012 vydali na soutěž do Opočna. Závodilo se ve dvou disciplínách, požárním útoku a “opočenské štafetě”, z nichž se nám podařil požární útok. Celkově jsme se umístili jako 4. a získali “bramborovou” medaili.

Ukončení sezóny

Ve středu 27. června 2012 jsme se sešli, abychom vyprali hadice. Poté co jsme je pověsili na stožár, aby uschly, jsme si v klubovně předali osvědčení o složení odborek a vyhodnotili pohár aktivity: 1. Jan Dyntar, 2. Pavel Zahradník, 3. Miloš Zahradník.

Šedesátky v Kvasinách

Na soutěž jednotlivců jsme se vydali 30. června 2012 do Kvasin. Z Bystrého se nás přihlásilo 6, ale moc se nám nedařilo a dobrého výsledku dosáhl pouze Radim Práza, který se umístil na 5. místě. Doufáme, že příští rok se nám povede lépe.

Soutěž v Křovicích

Abychom o prázdninách moc nezlenivěli, vydali jsme se 18. srpna 2012 na soutěž do Křovic. Štafeta se nám povedla na 1. místo, v útoku jsme v 1. pokusu zaběhli 2. nejlepší čas, ale 2. pokus se nám nezdařil. Celkově jsme se ale na této soutěži umístili na 1. místě.