Ročník 2004 – 2005

Jméno Bydliště Věk
Zdeněk Bíma Sedloňov 10
Marek Duška Bystré 11
Markéta Dyntarová Sněžné 12
Jan Franc Bystré 12
Marek Frelich Dobruška 12
Tomáš Kaválek Bystré 11
Veronika Machová Sněžné 11
Jaromír Maisner Bystré 13
Zdeněk Skácel Sedloňov 11
Martin Štainer Sněžné 13
Radek Šopík Sedloňov 12
Erik Tylš Dobruška 11

Plán činnosti dětského kolektivu na rok 2004 – 2005

Srpen 2004 Účast na Hrách bez hranic – Slovensko

Říjen 2004 Účast na zahajovacím Závodě požárnické všestrannosti – Val

Listopad – Prosinec 2004 Beseda o SH ČMS

Leden 2005 Kulturní vystoupení na Výroční valné hromadě sboru

Únor 2005 Beseda o požární prevenci

Březen 2005 Účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“

Květen 2005 Účast na okresním kole hry Plamen

Červen 2005 Účast na soutěži mladých hasičů v Opočně

Úklid požární zbrojnice

Brigáda na místním koupališti

Nový ročník

Po krátké přestávce jsme se začali znovu scházet a pracovat na vylepšování našich výkonů. Několik kamarádů z družstva odešlo a proto jsme přivítali čtyři nové kamarády. Dva z nich jsou z dětského domova v Sedloňově. Snad se jim v našem družstvu bude líbit.

Příprava na braňák

Pravidelně se scházíme a připravujeme na závod požárnické všestrannosti. Ten minulý se nám příliš nepovedl a tak doufáme, že ten letošní bude lepší. V něčem se nám daří lépe a v něčem méně. Nejvíce nás však trápí to, že někteří kamarádí slíbí, že přijdou na trénink a my pak na ně často čekáme zbytečně. Musíme s tím něco udělat.

Závod požárnické všestrannosti Val

Po intenzivní přípravě jsme vyrazili na zahajovací Závod požárnické všestrannosti do Valu. přestože jsme si mysleli, že už žádnou chybu neuděláme, opět nás zradil azimut. To se projevilo opět ve špatném výsledku. Celkové 12. místo není to, co jsme chtěli. Alespoň že družstvo mladších a dorostenců dosáhlo lepšího výsledku.

Mezilesí

Týden po soutěži ve Valu jsme si vyrazili zlepšit náladu do Mezilesí. Znovu se zde běhal braňák. V tomto závodě jsme sice obsadili 22. místo, ale na rozdíl od Valu z 55 družstev. Za své dobré chování na trati jsme byli pochváleni organizátory soutěže.

Beseda o SH ČMS

Sešli jsme se v klubovně, kde pro nás byla uspořádána beseda o našem hasičském sdružení. Během této besedy jsme se seznámili s tím, jak funguje naše organizace, kdo ji řídí, jak vypadají uniformy a další. Protože je volební rok, dozvěděli jsme se i něco o volbách do řídících orgánů.

Výroční valná hromada

Výroční valná hromada se konala 15. ledna v místním hostinci. Kromě místních členů se jí zúčastnili i hosté z Holandska a Polska. Během Valné hromady jsme se dozvěděli vše o činnosti sboru v minulém roce. Mohli jsme tak zatleskat především družstvu mužů, jež se zúčastnilo mistrovství České republiky v Sušici, což byl velký úspěch. Pro všechny hosty jsme přichystali kulturní vystoupení.

Zimní příprava

Během dlouhé zimy pravidelně zajíždíme do bazénu v Dobrušce, kde navštěvujeme bazén a saunu. Také se již pomalu chystáme do tělocvičny, kde budeme trénovat do doby, než roztaje sníh a my budeme moci jít trénovat ven.

Beseda o prevenci

Opět jsme se sešli v klubovně. Tématem našeho setkání byla tentokrát besed o požární prevenci. Dozvěděli jsem se něco o provádění preventivních kontrol, které hasiči provádějí. Zároveň jsme zjistili co všechno může být příčinou požáru. Často jsou to maličkosti, které také občas děláme. Asi bychom si měli dát příště větší pozor.

Připravujeme se na okres

Jakmile roztál sníh, vyrazili jsme ven. Na některých z nás však dlouhá zima zanechala vážné stopy. Někteří zapomněli, že opět trénujeme a proto jsme se občas sešli „pouze na mariáš“. Postupně se to však zlepšilo. Nejvíce pozornosti jsme věnovali požárnímu útoku a štafetám. Doufáme, že na okresní soutěži uspějeme. Máme totiž co napravovat z podzimu.

Okresní kolo Plamen

Ve dnech 27. – 29. května jsme vyrazili do Ještětic na okresní kolo hry Plamen. Po 12. místě z branného závodu ve Valu jsme chtěli dobrými výkony naše celkové umístění výrazně zlepšit. S tréninkem nám však nepomohli ti, kteří často chyběli nebo dokonce z družstva odešli a potom se nám posmívali. Za teplého počasí jsme vyrazili do Ještětic, kde nás čekal první úkol – postavit stany nejen pro naše družstvo, ale i družstvo mladších. Vydatně nám při tom pomáhali dorostenci, kteří jeli s námi. Po postavení stanů jsme se mohli bavit jak jsme chtěli. V sobotu ráno vše vypuklo naplno. Po slavnostním zahájení jsme nastoupili hned na první disciplínu, požární útok. Ta nám příliš nevyšla a čas přes minutu byl přímo hrozný. Pak jsme se dali do požárního útoku CTIF. I zde jsme chybovali hodně a nakonec pokus ani nedokončili. Po dvou disciplínách jsme byli velmi zklamáni. Štafeta 4 x 60 m nám naopak vyšla tak, jak jsme chtěli. Přesto nám po prvním dnu patřilo průběžné 10. místo. Druhý den se běhají disciplíny, ve kterých si vždy věříme. První disciplínou byli dvojice. Zde jsme zaběhli výborně a obsadili 3. místo. I poslední disciplína – štafeta CTIF nám dopadla dobře. Po špatném začátku a vylepšení v neděli jsme obsadili celkové 6. místo o bod za 5. místem. Někteří z nás se zúčastnili i soutěže jednotlivců. Největšího úspěchu dosáhl Martin, který soutěž vyhrál. Marek obsadil 6. místo. Neztratily se ani holky. Markéta byla 5. a Veronika 26. .

Příprava na hry bez hranic

Protože nás čeká další významná soutěž a dlouho jsme již netrénovali, připravili pro nás ostatní dvoudenní tréninkové soustředění. Během dvou dnů jsme na koupališti nacvičili obě disciplíny, které nás budou čekat na hrách – štafetu požárních dvojic a útok CTIF. Doufáme, že se nám bude v soutěži dařit.