Ocenění sboru

Sbor je držitelem Čestného praporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a stuhy k tomuto Čestnému praporu. Sbor je dále držitelem odznaku sv. Floriána a Stuh II. a III. stupně k historickému praporu sboru.

Čestné uznání SDH 23
Čestné uznání OSH 15
Medaile “Za příkladnou práci” 12
Medaile “Za zásluhy” 6
Medaile “Za mimořádné zásluhy” 1 – Josef Netík
Medaile “Za věrnost – 10 let” 34
Medaile “Za věrnost – 20 let” 26
Medaile “Za věrnost – 30 let” 23
Medaile “Za věrnost – 40 let” 17
Medaile “Za věrnost – 50 let” 6
Řád sv. Floriána 1 – Josef Netík
Titul “Čestný funkcionář” 1 – Josef Dusílek, Čestný vedoucí mládeže
Titul “Zasloužilý hasič” 1 – Josef Dusílek
Titul “Čestný náměstek SH ČMS” Josef Netík