1991

V preventivní činnosti bylo provedeno 68 kontrol.

Okrsková soutěž proběhla za nepříznivého počasí v naší obci. Družstva mužů i žen v ní obsadila shodně 1. místa. Mimo soutěž se představilo naše družstvo dorostenců. Na okresní soutěži v Kostelci nad Orlicí obsadili muži 6. místo a ženy 3. místo.

Zasahovali jsme při požáru lesa v Bystrém, provedeno bylo námětové cvičení na kravín.

Mladí požárníci se po vítězství v minulém roce zúčastnili kvalifikace na soutěž CTIF ve Finsku v Bílých Poličanech. Této kvalifikace se zúčastnili 3 kolektivy. Naši obsadili 2. místo, vítězství si odneslo družstvo z Karolinky. V dalším období nastoupila od funkce vedoucí mládeže M. Martínková za pomoci J. Dusílka a J. Andrše. V obvodním kole v Pohoří obsadili mladí požárníci 1. místo. V okresním kole v Čermné nad Orlicí obsazují 2. místo. Dorostenci v okresní soutěži obsazují 2. místo.

Organizace pořádala ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Osm členů zajišťuje požární hlídku na autokrosu v Dobřanech. Desátého května jsme zajišťovali bezpečný průjezd cyklistického „ Závodu Míru “ .

V tomto roce má organizace 63 členů, 46 mužů a 17 žen.

Š 1203 stále není v provozu.