2018

Soutěžní družstvo mužů se v tomto toce zapojilo do dvou soutěží v požárním sportu. V okrskové soutěži v Bohdašíně obsadilo družstvo 2. místo. V soutěži Podorlické ligy na domácí půdě v Bystrém skončilo družstvo na 3. místě. Stávající družstvo mužů se pravděpodobně nebude nadále soutěží v požárním sportu zúčastňovat.

Do soutěží hry mladých hasičů Plamen jsme zapojili 2 soutěžní družstva (1 družstvo mladších, 1 družstvo starších). Obě dvě družstva se zúčastnila okresního kolo hry Plamen v Přepychách. Družstvo mladších podalo během celé soutěže výborné výkony. V žádné disciplíně nezaváhalo a vybojovalo titul mistra okresu Rychnov nad Kněžnou ve své kategorii před největším konkurentem z Kvasin. I družstvo starších podalo v soutěži dobré výkony. Konkurence však byla na síly našeho družstva a to tak obsadilo 5. místo v celkovém hodnocení. Žádné naše družstvo si tak nevybojovalo postup do krajského kola. Do nového ročníku hry Plamen vstoupila obě soutěžní družstva ZPV v Lukavici. Zde družstvo mladších navázalo na své minulé výsledky a obsadilo 2. místo. Družstvo starších výrazně zlepšilo své předchozí výkony a v celém závodě zvítězilo. Na okrese Rychnov nad Kněžnou probíhal další ročník Ligy hasičské mládeže, do kterého se zapojila obě naše soutěžní družstva. Družstvo mladších obsadilo v celkovém hodnocení ročníku 4. místo a družstvo mladších 5. místo.

Mladí hasiči se i v tomto roce zapojili do akce Ligy proti rakovině „Květinový den“ (5 963 Kč) a celostátní akce „Ukliďme Česko“. Sběrem starého papíru rovněž získalo částku 1 000 Kč pro společnost Anděl na drátě.

Družstvo dorostenců vstoupilo do soutěžní roku 7. místem na okrskové soutěži v Bohdašíne. V okresním kole soutěže dorostu v Křovicích pak družstvo zvítězilo a mezi dospělými obsadilo 4. místo. Krajské kolo soutěže dorostu se konalo na stadionu v Náchodě. Zde družstvo po solidních výkonech obsadilo 3. místo, které bylo maximem jeho současných možností.

Za akci “Kurs záchrany tonoucího” byl sbor oceněn 2. místem v anketě Dobrovolní hasiči roku 2018 a získal finanční odměnu ve výši 55 000 korun. Sboru se dařilo získávat dostatečné množství finančních prostředků zejména na činnost hasičské mládeže.

Členové a členky oslavili v tomto roce kulatá životní jubilea. Naposledy jsme se rozloučili se členy sboru J. Přibylem a P. Matyskou.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 117 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.