2004

Okrskové soutěže na Deštném se zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Družstvo mužů obsadilo 3. místo, muži nad 35 let a ženy okrskovou soutěž vyhráli. Okresního kola v Malé Čermné se zúčastnilo družstvo mužů a zvítězilo. V oblastním kole ve Dvoře Králové dosáhlo družstvo historického úspěchu, když zvítězilo a vybojovalo si tak poprvé v historii postup do celostátního kola soutěže v požárním sportu. Toto se konalo v polovině září v Sušici. Po boji nejen se soupeři, ale i s nervozitou vybojovalo družstvo celkové 10. místo. Zlatým písmem se tak zapsalo do kroniky našeho sboru.

Dalšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v seriálu soutěží Podorlická liga, který po druhé v historii této soutěže vyhrálo.

V pohárových soutěžích v Kobylí, Českém Krumlově a Širokém Dole obsadilo družstvo 1., 54. a 25. místo.

V činnosti dále pokračovala obě družstva Mladých hasičů. V okresním kole hry Plamen ve Vamberku obsadilo družstvo starších 5. a družstvo mladších 3. místo. Družstvo starších se zúčastnilo pohárové soutěže v Opočně a obsadilo zde 9. místo. V podzimním závodě požárnické všestrannosti obsadilo družstvo mladších 4. a družstvo starších 12. místo. Po celý rok se družstvo starších potýkalo s problémy ve složení družstva.

V dalším ročníku Her bez hranic ve slovenském Bystrém obsadilo družstvo starších 5. místo.

V závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí obsadilo družstvo starších 25. místo a mimo to bylo pořadateli soutěže oceněno za vzorné chování během soutěže.

Kolektiv dorostu se společně s družstvy mužů zúčastnil okrskové soutěže v Deštném, kde obsadil 6. místo. V okresním kole v Kvasinách obsadil 2. místo a do oblastního kola nepostoupil. Kolektiv se zúčastnil celkem 5 soutěží Podorlické ligy a obsadil zde celkové 13. místo. Zahajovací závod požárnické všestrannosti ve Valu byl v kategorii dorostu anulován. V závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí kolektiv zvítězil. Václav Novotný získal na Letní škole instruktorů v Přibyslavi kvalifikaci vedoucího mládeže.

V tomto roce sbor pořádal hasičský ples a pomlázkovou zábavu. Členové sboru se zúčastnili valných hromad v Lewíně Klodzkém. Členové sboru se zúčastnili oslav 140. výročí založení hasičů v Litoměřicích a 100. výročí založení sboru ve Valu. Členové výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových porad s školení.

Sbor nadále usiloval o navázání dalších kontaktů s hasiči ze zahraničí, zejména na poli hasičské mládeže.

Pravidelně byla aktualizována internetová prezentace sboru.

V tomto roce čítá sbor celkem 119 členů (23 žen, 49 mužů, 47 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.