1897 – 1900

Začátkem každého roku byl pořádán hasičský ples. Z programu jednoho citujeme „Při oné zábavě p. Jan Marek, čís. 89 provedl dražbu obrouského handžáru z války v roce 1878 Bosensko Hercegovské, po zajatém Hadži – Loju, který on zakoupil a ve prospěch dobrovolných hasičů v Bystrém dražebně prodal a výtěžek z dražby oné jmenovanému sboru 58 kr. daroval. “

Kniha I. , zapsáno 17. 1. 1899, autor neznám

Sjezdy župní, jichž se členové zúčastnili, byly konány v Hlinném, Bačetíně, Houdkovicích a Bohuslavicích.

Událostí roku 1898 byly oslavy „Jubilea Jeho Apoštolského Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa I. “ “Po slavnostních okázalostech hudba zahrála rakouskou Národní Hymnu a potom Kde domov můj a potom s celím průvodem jsme šli do dolejšího hostince Jana Šintáka kde se dala půlka piva a potom druhá a pilo se při veselím hovoru do 3 hodin. Odpoledne a potom se šlo nahoru do hostince Josefa Hartmana kdež se dala opět půlka piva a tak jsme se zdržali při této Slavnosti až do večera a nakonec musím podotknout, že na světě všího mnoho škodí. “

Citát: kniha I. , zápis z 2. 12. 1898, autor neznám

Požáry:

Rok 1897

Červenec: chalupa Josefa Štěpána v Bystrém č. 47

Září: Nedvězí a Sněžné

Listopad: mlýn Josefa Mizery, Bystré na Dolech č. 52

Rok 1898

Červenec: chalupa Vendelína Hartmana v Bystrém č. 1

Rok 1899

Březen: Ohnišov

Září: v Sudíně

Rok 1900

Duben: hostinec Richarda Samka v Bystrém

Srpen:chalupa p. Picha v Nedvězí, kováře v Dobrušce