Ročník 1990 – 1991

Jméno Bydliště Věk
Pavla Bartošová Bystré 14
Václav Drašnar Bystré 14
Jitka Dusílková Bystré 14
René Gottwald Janov 14
David Horák Bystré 13
Kamil Lelek Janov 13
Josef Linhart Bohdašín 14
Jana Martínková Bystré 10
Anna Meisnerová Bystré 14
Bohuslav Pábel Bystré 11
Karel Přibyl Bystré 11
Radim Světlík Bystré 10
Markéta Štěpánová Bystré 13
Jiří Tomáš Bystré 13
Kateřina Tomášová Bystré 12

 Zahajujeme nový ročník hry Plamen, ve kterém došlo ke změnám. V letošním roce bude v kolektivu cvičit 14 dětí. Děvčata se budou připravovat na jarní kvalifikaci pro mezinárodní soutěž CTIF ve Finsku. Vedoucí našeho družstva je paní Martínková. Bude jí pomáhat p. Dusílek a bývalí plameňáci Alena Machová, Leoš Ševc, Šárka Dusílková a Michal Dusílek.

Příprava na branný závod

Máme tady podzim a s ním i branný závod, který se koná 13. 10. 1990 v Cháborech. Scházíme se třikrát týdně a pilně trénujeme. Za pěkného počasí chodíme ven střílet. Když není zrovna nejlépe,učíme se v klubovně topografické značky, uzle a zdravovědu. Spolu s námi trénuje na branný závod i družstvo dorostenců. Doufáme, že se nám to v sobotu vydaří.

 Závod požárnické všestrannosti

 Na Cháborách nás uvítalo pěkné počasí. Setkali jsme se opět s kamarády ze školy, kteří soutěží v družstvech z jednotlivých vesnic. Měli jsme tak trochu obavy o umístění, neboť některá družstva měla velké habány. V závodě se nám však dařilo a moc jsme toho nepokazili. S napětím jsme očekávali vyhlášení výsledků. Vyšlo nám to, umístili jsme se a druhém místě. Po závodě jsme ještě fandili našim dorostencům.

 Sběr kaštanů

 Letos se urodilo velké množství kaštanů. Sbírali jsme je a nosili k Martínkovým, kde jsme měli „ sklad “. Velkou kupu kaštanů jsme potom dali myslivcům ke krmení zvěře. Jako odměnu za sběr jsme dostali 120 korun. Srnky a zajíci „ Dobrou chuť “

 Schůzka

 Na schůzce jsme si rozdělili básničky, které budeme přednášet na valné hromadě. Tak se bude jmenovat výroční členská schůze. Pan Dusílek nám dále pověděl, jak byl na sjezdu hasičů a jaká bude organizace mladých hasičů. Kulturní program si musíme ještě zkoušet.

 Valná hromada

 Schůze našeho Sboru dobrovolných hasičů se konala 30. prosince 1990. Sešlo se na ní hodně členů a mladých požárníků. Přednesli jsme připravený kulturní program, dostali občerstvení a pomeranče a vítězové celostátního kola dostali za odměnu bonboniéry.

Odborky

Po předešlé schůzce, na které nás paní Martínková naučila testy odbornosti,  jsme se sešli na schůzce 30. 1. 1991, abychom dělali zkoušky a testy. Testy psali ti, co ještě žádnou odbornost nedělali. Napsané testy překontrolovala p. Martínková a pan Dusílek.

Odborky složili:

Anna Meisnerová, Jana Martínková – kronikář

Pavla Bartošová, David Horák, René Gottwald – preventista.

 Začínáme trénovat

Roztál sníh a začíná jaro. My se budeme muset připravovat na soutěže. Letos to bude složitější. Budeme mít dvě družstva. Loňští plameňáci, kteří vyhráli republiku budou běhat na kvalifikaci pro mezinárodní soutěž ve Finsku. A my ostatní mladší se budeme připravovat na obvodní kolo soutěže Plamen. Do Finska se připravují na úplně jinou soutěž. V Plamenu se něco změnilo, ale to se naučíme. Jen aby bylo hezky a mohli jsme trénovat. Už se těšíme na soutěž.

 Nebude hořet

 Měsíc březen je měsícem hasičů. Dělají požární prevenci. Na besedě 13. 3. 1991 nás vedoucí seznámila s tím, co má mládež dělat, aby nezaložila požár. Připravili jsme také nástěnku o požární prevenci dětí, kterou jsme vyvěsili do naší skříňky u čekárny.

 Kreslíme do soutěže

 Do výtvarné soutěže o požární ochraně jsme na schůzce 27. 3. 1991 malovali výkresy. Nevím jak se nám povedli, ale byli jsme zmazáni dost a barva byla i po stole. Do soutěže posíláme 6. výkresů. Možná se některý bude líbit, jako v loni M. Jamrišky, za který dostal knížku a čestné uznání. Kresby zasílají:

Anna Meisnerová, Karel Přibyl, Kateřina Tomášová, Milan Hradecký, Radim Světlík, Jana Martínková.

 Požárnické filmy – beseda

 V sobotu 30. března 1991 jsme se sešli na schůzce a měli jsme besedu o požární prevenci. Pan Dusílek nám potom promítl 3 filmy o požární ochraně a hasících přístrojích.

 Příprava na obvodní kolo

 Blíží se datum konání obvodního kola v Pohoří a tak se chceme dobře připravit na soutěž. Paní Martínková chodí pravidelně na schůzky, kde běháme štafetu a dvojice. Jak se trochu zlepší počasí musíme ještě zkoušet džberovky a útok. Musíme se však lépe a včas scházet na schůzky.

 Jarní úklid

 Ve středu 24. dubna 1991 jsme se sešli u požární zbrojnice, kde nás čekal velitel p. Martínek, abychom uklidili zbrojnici. Pomáhali jsme při čištění stříkačky a Tatry a připravovali jsme si všechny věci na cvičení. Uklízeli jsme i u zbrojnice. Celkem jsme odpracovali 34 hodin.

 Cikánské toulky

 V Ohnišově se konal pochod nazvaný Cikánské toulky. Ráno 27. 4. 1991 bylo chladno, ale svítilo slunce. Sešlo se nás 11 a šli jsme nejkratší trať okolo Vanovky a Zákraví. Ke konci nás bolely nohy, ale pochod se nám líbil. Na dalších tratích šlo hodně turistů i přes naši obec.

Kvalifikace na CTIF

Kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF se konala v Bílých Poličanech. Sešli jsme se s kamarády z Karolínky a Velkého Meziříčí. Oba dny nám nepřálo počasí a pršelo. V pátek odpoledne jsme běhali štafetu 800 m na stadiónu ve Dvoře Králové. Umístili jsme se na 2. místě za Karolinkou s časem 1 minuta 54 vteřin. Útoky se běhali na louce za požární školou. První pokus se nám nevydařil a ve druhém jsme zaběhli čas 46 vteřin. Lepší o vteřinu byla Karolínka a vyhrála tak kvalifikaci. Velké Meziříčí bylo třetí.

 Pohoří

 Ve čtvrtek dne 9. května 1991 se uskutečnilo obvodové kolo hry Plamen v Pohoří. O půl sedmé pro nás přijel autobus, který nás odvezl na místo konání. Po slavnostním nástupu, kde jsme obdrželi rozpis disciplín a s ním i startovní číslo, začal  závod. Ve všech disciplínách se nám dařilo dobře a proto se nedivme, že jsme skončili na 1. místě, které jsme si tak přáli.

 Příprava na okresní kolo

 Opět přichází okresní kolo a s ním i hodně práce a nacvičování. Musíme si znovu opakovat topografické značky, protože někteří z nás je již zapomněli. Ostatní disciplíny však nenecháváme stranou. Pilně trénujeme a snažíme se o zlepšení časů. I když nám to někdy moc nejde, věříme, že v tomto závodě dosáhneme dobrých výsledků.

 Velká Čermná

 Hezké počasí po oba dva dny okresního kola soutěže hry Plamen bylo předzvěstí dobrých výkonů a pěkného stanování. Do Velké Čermné jsme jeli Tatrou, kterou řídil p. Martínek a jeli s námi vedoucí p. Martínková a p. Dusílek. Soutěž začala pátečním branným závodem, ve kterém jsme obsadili 5. místo. Po závodě jsme si uvařili dobrou večeři a uložili se ke spaní ve stanech. Byla teplá noc a nebyla nám zima. V sobotu ráno nás zase probudilo sluníčko. Soutěž probíhala na špatném terénu. Přesto se nám celkem dařilo ve všech disciplínách. Nevydařil se nám jen útok při prvním pokusu. V součtu bodů nakonec rozhodlo umístění v branném závodě. O dva body jsme se umístili na druhém místě za vítězi z Lična. Měli jsme radost z umístění na bedně, rozloučili jsme se s letošním ročníkem hry Plamen. Ahoj na podzim.

 Umíte hasit ?

 Tak jsme se ptali dětí z tábora na našem koupališti. A když to všichni nevěděli, předvedli jsme jim to při krátké ukázce disciplín soutěží Plamen. Všem se to líbilo, mohli si to také vyzkoušet. Nejlepší byli džberovky s vodou. Věříme, že z nich budou také hasiči.