1979

Organizace v tomto roce čítá 49 členů, z toho 9 žen. Prohlídkové skupiny provádějí preventivní prohlídky v 83 obytných domech a 9 provozovnách a sbor se účastní služeb při autokrosu. Při SPD nastupují nové směrnice pro cvičení s vodou. Družstvo mužů se účastní okrskové soutěže v Dobrém, kde obsazuje 1. místo. V obci jsou provedena 3 námětová cvičení. Mladí požárníci se účastní okresního kola soutěže PLAMEN v Čermné nad Orlicí. Závazek organizace je plněn odpracováním 61 hodin pro zemědělství, 287 hodin v akcích pro MNV a odevzdáním 96. 5q železného šrotu.

Při výroční členské schůzi jsou předávána členům čestná uznání a věrnostní medaile. Čestné odznaky „ Za zásluhy “ Adolfu Dyntarovi a Josefu Netíkovi, udělené KV SPO. Čestný odznak „ Za příkladnou práci “ Jaroslavu Remešovi, Antonínu Prázovi a Josefu Ševcovi, udělený OV SPO.

Zemřeli členové sboru Bohuslav Bek a Julius Hell.